Nájdených 7 výsledkov pre výraz „sándor Márai“
.týždeň

Priama reč Lucie Piussi

.lucia Piussi .časopis .osobnosti

To, aké surové a nemilosrdné sú k sebe ženy, vystihol už Sándor Márai vo svojich Denníkoch z roku 1943: „ Ženy si seba navzájom nevážia. V očiach ženy nemôže byť nejaká iná žena naozaj ,veľká´ alebo bezvýhradne ,krásna´ či bezo zvyšku ,dobrá´, nesebecká, domácky založená atď. Keď žena vstúpi niekam, kde sedí už nejaká iná žena, miestnosť sa naplní podozrievavosťou. Žena uverí vo veľkosť, bystrosť či ľudskosť inej ženy jedine vtedy, keď o tom má dôkaz. A to tiež len zdráhavo.

.týždeň

Pohľad Fedora Gála

.fedor Gál .časopis .klub

„Ve svém životě jsem se setkal s třemi skutečnými mocnostmi: s Rusy, Američany a se stářím,“ hovorí Sándor Márai vo svojich denníkoch. Nedávno som si pozrel Škrdlantov film I am like a tiger. Hrdina filmu je na konci svojej cesty. Na smrteľnej posteli žiada dcéru: „Rozprávaj o našom vzťahu.“

.týždeň

Sándor Márai o Košiciach

.sándor Márai .časopis .téma

Dvoupatrových domů byl ve městě všehovšudy tucet: ten, ve ktorém jsme bydleli my, dvoje kasárna pro honvéd a ještě několik veřejných budov.

.týždeň

Márai, Košice a slovenčina

.karol Wlachovský .časopis .klub

V texte na predchádzajúcej strane píše Sándor Márai, že „v Košiciach sa nikdy nehovorilo po slovensky“. Čo táto ťažko obhájiteľná veta hovorí o jeho vzťahu ku Košiciam, Slovákom a slovenčine?

.týždeň

Maďarské Košice

.sándor Márai .časopis .klub

Košice boli jednoducho maďarské, píše v novinovom článku z roku 1933 maďarský spisovateľ a košický rodák Sándor Márai. Text vychádza prvýkrát v slovenskom preklade.

.týždeň

Alojz Štróbl

.časopis .téma

Umelcov, ktorí pochádzajú z tohto územia, svojím dielom presiahli miestny kontext a dnes sa k nim hlási aj Slovensko, je viacero. Taký je spisovateľ Sándor Márai z Košíc či maliar Ladislav Mednyánszky, rodák z Beckova. Ale nemalo by sa zabúdať ani na veľkého sochára 19. storočia, Alojza Štróbla.

.týždeň

Sándor Márai sebe a nám

.fedor Gál .časopis .kritická príloha

Denníky si Sándor Márai začal písať v roku 1943 ako štyridsaťtriročný a písal si ich až do svojej smrti v roku 1989. Akousi magnetickou silou som začal toto monumentálne dielo čítať od konca. Jednak preto, že sám som už na pokraji staroby, a jednak preto, že odkazuje na individuálny postoj top umelca k pilieru ľudského údelu - na postoj k smrti.

  •