daruj 2%

V .týždni veríme, že napriek zložitej situácii v mediálnom svete má zmysel investovať do rozvoja kvalitnej žurnalistiky. Jedným z konkrétnych výstupov je pokračovanie diskusií .pod lampou. Na vzťah médium – čitateľ sa však pozeráme aj v dlhodobom horizonte. Práve preto prispievame k rozvoju kritického myslenia a politickej gramotnosti prvovoličov a to formou distribúcie nepredaných kusov časopisu do vybraných slovenských gymnázií a organizovania diskusií na školách. A teraz už máme aj vlastný priestor .klub pod lampou plný zaujímavých diskusií, koncertov, premietaní a divadiel.

To všetko je však možné len vďaka vašej podpore. Ak vám naša činnosť dáva zmysel, prosím, využite možnosť darovať nám 2 % v Vašich daní. Ak máte akékoľvek otázky, píšte na fond@tyzden.sk.

Trvá to iba 3 minúty.

Postup pre ZAMESTNANCOV

 1. Do 15.02.2023 môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť sa podáva zamestnávateľovi písomne.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.
 4. Stiahnite, vytlačte a prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 5. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník).
 6. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 7. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie:

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.
 • Do kolónky ROK sa píše 2022.
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
 • Ak ste zamestnávateľa o ročné zúčtovaie nepožiadali, podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

 1. Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:IČO: 42412552 Právna forma: občianske združenieObchodné meno (názov): .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistikuUlica: Partizánska. Súpisné/orientačné číslo: 2PSČ: 811 03Obec: Bratislava. Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Poznámky:
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.
 • Do kolónky ROK sa píše 2022.
 • IČO sa do kolóniek vypisuje sprava.
 • Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.
 • Tlačivo sa podáva výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (VI. časť). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 42412552 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno (názov): .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku Ulica: Partizánska Súpisné/orientačné číslo: 2PSČ: 811 03Obec: Bratislava. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
Poznámky:
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.
Údaje, ktoré budete potrebovať:.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistikuObčianske združeniePartizánska 2, 811 03 BratislavaIČO: 42412552