Nájdených 23 výsledkovpre výraz „pavel Hanes“
Zoradené podľa
Luther, Biblia a verejnosť

Luther, Biblia a verejnosť

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 28.05.2017

Reformačné udalosti sa začali odvíjať zverejnením Lutherových 95 téz. Následný vývoj udalostí nielen spochybnil autoritu cirkevnej vrchnosti, ale povzbudil aj sebavedomie laickej verejnosti na slobodné rozmýšľanie o cirkvi, viere a teológii.

Luther a Erazmus

Luther a Erazmus

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 30.04.2017

Reformačná dráma, ktorú nečakane iniciovali Lutherove tézy, odkryla rozdiely v názoroch svojich protagonistov. Spojenci, jednotní v kritike starého poriadku, sa závažne odlišovali v plánoch, ako ho zmeniť. Tento problém sa jasne ukázal na vzťahu Luthera s Erazmom.

Luther, viera a vzdelanie

Luther, viera a vzdelanie

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 27.08.2017

„Kresťanov treba učiť...“ Týmito slovami sa začína deväť z Lutherových deväťdesiatich piatich téz proti predávaniu odpustkov. Presvedčivé pochopenie kresťanskej viery a kresťanské vzdelanie bolo od začiatku v centre pozornosti Reformácie.

Luther, spása a práca

Luther, spása a práca

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 30.07.2017

V tézach z roku 1517 Luther označil predaj odpustkov za prejav chamtivosti. Napadol tak jeden z ekonomických zdrojov cirkvi. Tá si obchodovaním s Božou milosťou zaisťovala existenčné potreby aj nákladné vojenské výpravy či projekty renesančnej kultúry.

Priama reč Lucie Piussi

Priama reč Lucie Piussi

.lucia Piussi .stĺpčeky .priama reč Lucie Piussi 02.07.2017

Milý Martin Hanus, to, čo ma na texte Pavla Beďača definitívne presvedčilo o nevine Nitranov, nie je štýl, akým píše. 

Luther, reformácia a politika

Luther, reformácia a politika

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 02.07.2017

V otázkach svedomia a viery sa Luther nepodriadil ani pápežovi, ani cisárovi, lebo ich vôľa bola v rozpore so Svätým písmom. S výzvou uskutočniť reformy sa obrátil na „kresťanské kniežatá nemeckého národa“. A tak sa otázky svedomia a viery pomiešali s problémami nacionalizmu a politiky.

Luther: V čom spočíva podstata cirkvi?

Luther: V čom spočíva podstata cirkvi?

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 03.04.2017

Luther začal spis O babylonskom zajatí cirkvi zo septembra 1520 slovami: „Chtiac-nechtiac nútený som stávať sa zo dňa na deň učenejším.“ Počas reformačných sporov čoraz viac dokazoval, že ak má dôjsť k skutočnej náprave, nestačí neporušovať jestvujúce predpisy, ale treba ich zmeniť.

Lutherova „skúsenosť vo veži“

Lutherova „skúsenosť vo veži“

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 06.03.2017

Lutherova odvaha vzoprieť sa štátnej aj cirkevnej moci na ríšskom sneme vo Wormse vzbudila veľké nadšenie a veľký hnev. Prívrženci v ňom videli Božieho hrdinu, odporcovia pomýleného rebela.

Úspechy a neúspechy Reformácie

Úspechy a neúspechy Reformácie

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 19.11.2017

Lucas Cranach mladší na obraze z roku 1569 znázornil cirkev ako vinicu. Na jednej strane obrazu, kde sa nachádzajú predstavitelia rímskej cirkvi, je vinica zanedbaná a zničená. 

Luther a náboženská intolerancia

Luther a náboženská intolerancia

.pavel Hanes .stĺpčeky .reformácia podľa kazateľa 16.10.2017

Teológ Reformácie Filip Melanchton o Lutherovi napísal: „Bol by to naozaj bezbožný človek, ktorý by vinou učiteľovho pochybenia odmietol jeho učenie.“ Túto vetu potrebuje každý, kto sa chce od Luthera učiť zásadám kresťanskej viery.

  • 1
  • 1. stránka z 3
  • 2
  • 3