Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Dôležité je precítiť utrpenie Krista

.jozef Majchrák .časopis .téma

Rozhovor s historikom umenia Martinom Čičom o dejinách budovania kalvárií na Slovensku.

.z čoho vyplynul váš záujem o kalvárie a krížové cesty?
Zaoberám sa tým od svojej diplomovej práce a odvtedy sa zároveň zaoberám barokom. Prvú polovicu 18. storočia možno označiť za zlatý vek budovania kalvárií na Slovensku. Zaujímala ma syntéza výtvarných druhov čiže architektúry, sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla. Veľmi pekným príkladom skĺbenia týchto prvkov je naša najvýznamnejšia kalvária v Banskej Štiavnici, postavená v rokoch 1744 až 1751. Jej ideový koncept je výnimočný v rámci celej strednej Európy.

.čím je výnimočný?
Zahŕňa v bohatej symbolike celý príbeh dejín spásy. V Dolnom kostole je napríklad scéna Zvestovania, ohlásenia narodenia Mesiáša. Hneď oproti bola situovaná svätá Helena s krížom, čo odkazovalo na spôsob, ako Kristus svet vykúpil. A syntéza celého programu bola potom ešte raz akoby reduplikovaná na Svätých schodoch, kde si to veriaci môže uvedomiť, stúpajúc hore kľačiačky – tam sú opäť na stenách namaľované pašiové zastavenia. Vystúpiac po schodoch sa dostáva do ústredného kruhového priestoru, ktorý bol, na rozdiel od schodiska, výrazne presvetlený. Jeho kupola je v jezuitských prameňoch nazývaná ako Najvyššie nebo. Teda priestor, kam sa Ježiš dostal cez utrpenie. A veriaci takisto. Zaoberal som sa aj tvorcom tejto kalvárie, jezuitom pátrom Františkom Pergerom. Jezuiti každoročne vydávali katalógy svojich členov aj so zaradením, aké funkcie v ráde plnili. Často pritom menili lokalitu. Páter Perger pôsobil možno až v štrnástich lokalitách monarchie, pričom v dvanástich už bola v tom čase vybudovaná kalvária. .s akým cieľom boli stavané kalvárie?
Aby vzbudili a rozšírili úctu k trpiacemu Kristovi. A potom preto, aby si absolvovaním pobožnosti veriaci uvedomil veľkosť a zmysel Kristovho utrpenia a aby to u neho vzbudilo compassio – vcítenie sa do jeho utrpenia.

.až na výnimky nie sú známi autori kalvárií, ale objednávatelia. Prečo je to tak?
Objednávateľ figuruje v dokumentoch, pretože on to platil. Je to však dané aj nižšou umeleckou kvalitou realizovaných diel.

.autorom ideového návrhu kalvárií bol objednávateľ alebo umelec?
V Rakúsku vznikli viaceré kalvárie z iniciatívy súkromných fundátorov, ktorí zadávali umelcovi svoju predstavu. Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, bola väčšina kalvárií realizovaná z iniciatívy jezuitov. Je to dané tým, že v rámci rekatolizácie v mnohých lokalitách Slovenska pôsobili ako jediný rád. Niekde to boli dokonca jediní katolícki kňazi, keďže po reformácii iní neboli. U nás jezuiti na šírenie obnovy viery a zbožnosti laikov zakladali rôzne združenia pre študentov, mužov i ženy, typické boli mariánske združenia. V polovici 17. storočia vzniklo v Ríme Združenie Kristovej agónie. Začalo sa šíriť aj na severe, a to tak rýchlo, že už v roku 1665 bolo len v rakúskej provincii Spoločnosti Ježišovej založené v sedemnástich lokalitách a malo takmer 70-tisíc členov. V mnohých prípadoch boli tieto združenia iniciátormi výstavby kalvárií, aj na to zbierali peniaze. Na čele združenia bol prézes, jeden z kňazov. Mal na starosti ideovú stránku, plánované dielo sa realizovalo spoločnými silami veriacich. Niekde išlo o skromnejšiu kalváriu, výpravnosť narastala rozkvetom baroka.

.aký význam má v prípade kalvárií zobrazenie utrpenia Ježiša?
Kľúčový. Ľudová zbožnosť mohla „uletieť“, preto nad ňou dbal kňaz. V rámci doslovnosti sa dokonca vypočítavalo, koľko bolo rán bičovania Krista, koľko tŕňov mala koruna, na výjavoch kalvárií bolo vidieť doslova až stekajúcu krv, roztrhané rany na tele. V reakcii na naturalizmus sa začalo v 18. storočí hlásať, že nie je dôležité to, čo vidím, ale ako to vnímam vnútorným zrakom. Dôležité je utrpenie Krista precítiť vnútorne.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite