spracovanie osobných údajov

Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké informácie a osobné údaje zbierame a spracúvame o našich čitateľoch, predplatiteľoch či zákazníkov nášho eshopu.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom je spoočnosť W PRESS, a. s. so sídlom Partizánska 2, Bratislava, PSČ 811 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3464/B.

V prípade ďalších otázok o spracovávaní a ochrane osobných údajov nám môžete napísať na osobne.udaje@tyzden.sk.

Aké údaje zbierame

Pri používaní našej stránky získavame údaje o zariadeniach, z ktorých pristupujete na našu stránku, najmä IP adresy, nastavenia prehliadačov, informácií o operačných systémoch, informácie z cookies a podobných nástrojov. Tieto informácie spracovávame prostredníctvom nástrojov, napr. Google Analytics, Hotjar a pod. Tieto údaje sú však anonymizované a nedokážeme ich priradiť ku konkrétnemu používateľovi.

Pri vytvorení konta získavame vašu emailovú adresu. Následne zaznamenávame údaje o prihlásení na zaregistrované konto, údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality, IP adresu a údaje zo súborov cookies.

Pri nákupe v eshope získavame vašu emailovú adresu, meno a priezvisko, poštovú adresu (ulica, orientačné číslo, obec, PSČ, štát), telefónne číslo a údaje zo súborov cookies.

Pri kúpe predplatného alebo pri nákupe v eshope sú platby realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. Nespracovávame teda údaje týkajúce sa