činnosť

  • vzdelávanie formou seminárov, kurzov, prednášok a diskusií
  • podpora a zvyšovanie úrovne verejnej diskusie prostredníctvom kvalitnej žurnalistiky
  • podpora aktívnej účasti verejnosti v oblasti boja proti korupcii, ľudských práv, spravodlivosti, právneho štátu
  • motivovanie mladých ľudí vstupovať do verejnej diskusie formou konferencií, mediálnych výstupov a elektronických diskusií
  • komunikácia a spolupráca s novinármi, publicistami, odborníkmi a širšou verejnosťou
  • spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami

Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015