#GivingTuesdayNow

#GivingTuesdayNow je výzvou, počas ktorej môžete podporiť neziskové organizácie, na ktorých záleží.  5. mája 2020 podporte nezávislú žurnalistku.

týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je napomáhanie nezávislosti, kvality, diverzity a vitálnosti médií podporou investigatívnej a kvalitnej žurnalistiky.

Podporte natáčanie diskusnej relácie .pod lampou, výchovu nových žurnalistov cez projekt Mediálnej školy či otvorené diskusie na aktuálne politické či kultúrno-spoločenské témy na naších výjazdoch do regiónov a za študentami.

Našimi aktivitami sa snažíme o budovanie otvorenej spoločnosti, kde existuje slobodná výmena názorov a neobmedzený prístup k informáciám.

Prostredníctvom našich finančných, výučbových i ostatných aktivít podporujeme takú žurnalistiku, ktorá napomáha lepšej informovanosť verejnosti, prispieva k verejnej debate a pokrýva požiadavku spoločnosti po transparentnosti politiky.