Nájdených 52 výsledkovpre výraz „silvester Krčméry“
Téma .týždňa: Zvládla cirkev slobodu?

Téma .týždňa: Zvládla cirkev slobodu?

.redakcia .témy

Ako vníma najväčšie výzvy súčasnej slovenskej cirkvi jedna z jej kľúčových osobností? Aké vzostupy a pády prežila katolícka cirkev po roku 1989? Ktoré problémy vidia vo vlastných radoch duchovní z iných cirkví? A v čom spočíva nádej do budúcnosti?

August 50

August 50

.peter Zajac .témy

Pamäťou roka 1968 ostalo ľudské nadšenie, ktoré sa spájalo s nádejou na socializmus s ľudskou tvárou. Rok 1968 bol atmosférickým prísľubom, a u ľudí tak vyvolával entuziastické očakávania.

Ten, ktorý neuhýba, ale stojí

Ten, ktorý neuhýba, ale stojí

.peter Zajac .klub .esej

Pri príležitosti tohtoročného odovzdávania medzinárodnej Ceny Jána Langoša pre bývalého prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Joachima Gaucka predniesol literárny vedec Peter Zajac slávnostné laudatio, ktoré prinášame v plnom znení.

Najväčšia podpisová akcia

Najväčšia podpisová akcia

.ján Šimulčík .klub .esej

Prvého januára 1988 sa začala úplne nenápadne jedna z podpisových akcií, ktoré mali rozšíriť priestor slobody. Nakoniec sa z nej stala najväčšia podpisová akcia vo východnom bloku. Jej priebeh prekvapil samotných organizátorov aj komunistický štát.

.týždeň

Hra o Silvovi

.františek Mikloško .kultúra .zásah

Bola to myšlienka predošlého riaditeľa Činohry SND Štefana Bučka, urobiť z recepčnej sály na štvrtom poschodí nového SND Modrý salón, malé činoherné divadlo.

Sloboda – načo?

Sloboda – načo?

.juraj Kušnierik .časopis .esej

Dnes je tomu rok, čo nás opustil kolega a priateľ Juraj Kušnierik. Vybrali sme jednu z jeho kázní, ktoré občas mával v kaplnke Cirkvi bratskej v Bratislave. Pripomíname si tak jeho dlhoročné pôsobenie v .týždni.

.týždeň

Kreslo pre Františka Mikloška

.františek Mikloško .časopis .osobnosti

Siedmeho júla uplynulo 75 rokov, čo NKVD v Kyjeve zastrelilo slovenského kňaza Jána Kellnera. Bol odchovancom Pápežského ruského kolégia v Ríme, ktoré vzniklo v roku 1929. 

.týždeň

Dva odkazy Jána Ch. Korca

.štefan Hríb .časopis .editorial

Je po rozlúčke s legendou tajnej cirkvi. Odišiel človek, ktorý výrazne formoval postoje ku komunizmu, ale aj k slobode. Ján Korec si zaslúži, aby sme o ňom začali poctivo uvažovať.

.týždeň

V Európe charakter opomíname

.lukáš Krivošík .časopis .týždeň v ekonomike

Prednáša a píše o líderstve, ktoré je zakorenené v pestovaní cností. Vodcovstvo je podľa neho viac než len úzko materiálne chápaný prospech. Pozná Silvestra Krčméryho a tvrdí, že Slováci môžu dať svetu veľkých ľudí. Kouč a mentor Alex Havard.

.týždeň

Slovenské storočie

.lukáš Krivošík .názory

Tento mesiac skončil pozoruhodný deväťdielny televízny cyklus České století o kľúčových dejinných okamihoch Československa v 20. storočí. Keby sme u nás natočili podobný hraný seriál, povedzme s pracovným názvom Slovenské storočie, aké epizódy by mohol obsahovať?