Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Nie som autokrat

.martin Hanus .jozef Majchrák .časopis .téma

Rozhovor s rektorom UK Františkom Gahérom o výhradách jeho kritikov, a o tom, prečo univerzita mlčí o vážnych spoločenských témach.

.profesor Tomáška v článku v našom týždenníku napísal, že Univerzita Komenského za dvadsať rokov po Novembri nevyužila šancu dostať sa z priemernosti. Vám konkrétne vyčíta, že nemáte víziu a že ste nedávno vyznamenal ľudí spätých s komunistickým režimom.
Jeho argumenty sú značne subjektívne. Každý kandidát na rektora vystupuje s programom a musí akademickej obci povedať, čo chce vo funkcii rektora urobiť. Ja som skôr racionálny človek, a nie vizionár. Určite som nehovoril o niečom, čomu sa dnes s obľubou hovorí vízia, ale sú to často iba nesplniteľné sľuby. V tomto zmysle víziu nemám a vizionár nechcem byť. Mal som však program.

.a pokiaľ ide o tie vyznamenania?
Držal som sa princípu subsidiarity. O návrhoch rozhodli dekani a ja som to plne rešpektoval. Aj keď som voči viacerým navrhnutým mal určité výhrady. Rozhodol som sa však akceptovať fakulty. Ja nie som autokrat.

.ak akceptujete aj návrhy, ktoré sám považujete za problematické, nezriekate sa vplyvu na hodnotové smerovanie univerzity?
V okamihu, ako by som si osoboval právo kádrovať ľudí, musel by som dokonale poznať ich životopis. Na to nemám čas, kompetenciu ani možnosti, nie som nejaký Ústav pamäti národa. Môžem vedieť, že sú na nejakom zozname, ale nemám kapacitu hodnotiť, čo skutočne urobili. V tom som sa spoľahol na návrhy z fakúlt. Jednoducho, nemal som úplné informácie, aj keď je pravda, že nejakú noc som nad tým trápil.

.na promóciách absolventov vyzývate, aby sa nespreneverili zásadám humanizmu a demokracie, no na druhej strane vyznamenávate ľudí, ktorí sa týmto zásadám spreneverili. Nie je to schizofrenické?
To, že sa spreneverili, by niekto musel dôkladne dokázať.  Pán profesor Tomáška možno hovorí o ľuďoch, ktorí sú z jeho fakulty. Mal v rámci fakulty intervenovať a snažiť sa tieto návrhy zmeniť. Veď je tiež členom akademickej obce. Je neprimerané chcieť od rektora, aby za každého robil špinavú kádrovú prácu. Ja som jednoducho nemal dostatok informácií, aby som mohol vyniesť súd, že tento človek si to nezaslúži.

.neudelenie vyznamenania predsa nie je vynesením súdu...
Na univerzite áno. Tých ľudí navrhli legálne zvolené komunity v rámci fakulty a ja ich poznám oveľa menej ako oni. Pochybnosti som mal, ale to neznamená, že som mal toľko informácií, aby som povedal, že títo ľudia si vyznamenanie nezaslúžia. Stačí na odsúdenie niekoho to, že bol evidovaný ako agent ŠTB? Ak áno, tak prečo sú takíto ľudia v parlamente a v ďalších rôznych verejných funkciách?

.nemala by UK mať ambíciu byť lepšou ako je slovenské prostredie?

Určite áno, ale nie spôsobom, ktorý je v rozpore s právnym štátom.

.neudelenie vyznamenania je v rozpore s právnym štátom? Veď vy máte právo tieto návrhy vetovať.
Musel by som to však vedieť vždy zdôvodniť. To som dostatočne nevedel. Preto som rešpektoval návrhy dekanov bez výhrad. Sám som bol predtým veľkým bojovníkom za práva fakúlt a univerzitu nechcem riadiť autoritatívne.

.kedysi ste v rozhovore pre náš časopis povedali, že ste patologický demokrat. Nevedie to k patológiám na samotnej univerzite?
To nie je patológia. Univerzita nežije mimo spoločnosti, chce byť lepšia, ale nie je nad spoločnosťou. No a tá spoločnosť má do dokonalosti ešte ďaleko. Pán Tomáška tiež hovorí, že som jedného emeritného profesora Štefana Tomu označil za klamára. Ja si vážim slová, učím logiku. Uviedol som, že nehovorí pravdu, pretože nepozná presné informácie. To je hádam niečo iné, ako označiť niekoho za klamára.

.argument pána Tomášku, ale aj ďalších kritikov je, že UK je aj po dvadsiatich rokoch prostredím, ktoré ľudí viac ubíja, ako motivuje. Čo vy na to?

Myslím si, že to tak nie je, hoci rektor je len jeden z činiteľov, ktoré to môžu ovplyvniť. Dôkazom je aj uplatňovanie metodiky rozdeľovania prostriedkov na univerzite, ktoré je najtvrdšie z hľadiska postihovania tých, ktorí sú nevýkonní.

.čo môžete ako rektor vôbec zmeniť?
Žiadny rektor na Slovensku nerozdeľoval tento rok peniaze tak, že by fakultám, ktoré mali nižší výkon, dal menej a tým lepším viac. U nás sa to presadilo. Môžeme tak stimulovať fakulty ako jednotky. Myslím, že sa mi to do určitej miery darí.

.pred dvoma rokmi ste nám v rozhovore povedali, že v rámci spätnej väzby o kvalite pedagógov chcete presadiť študentské ankety, ktorým sa niektoré fakulty bránili. Presvedčili ste ich?
Musím priznať, že sa to odvtedy veľmi nezmenilo. Viem však o prípade, keď jeden študent vyplnil formuláre za celý krúžok. Rozhodol som sa, že moje úsilie zamieram na realizáciu absolventskej ankety, teda na tých, ktorých emócie odzneli a vedia kriticky posúdiť, čo im škola dala a čo vzala. V mojom poslednom funkčnom roku by som to chcel dokončiť.

.kedysi sa rektori častejšie ozývali k vážnym spoločenským otázkam. Prečo to tak teraz, napríklad v prípade úplne vyostrených slovensko-maďarských vzťahov, nie je?
Myslím, že je to dokonca úlohou rektorskej konferencie. V tomto ohľade som mal kritické výhrady na pôde konferencie, že sme málo aktívni vo formovaní verejnej mienky. Momentálne ani nie sme uznášaniaschopní.

.takže vy hovoríte, že ak nezaujme stanovisko celá konferencia, tak ani vy...
Nie. Ak má mať názor nejakú autoritu, musí ho podporiť inštitúcia.

.veď inštitúciu máte, ste rektor najväčšej univerzity.
Samozrejme, sú veci, ku ktorým sa ako univerzita vyjadrujeme. Zoberte si kauzu Tupý. Verejne sme sa angažovali, podporili sme pamätník a podobne.

.to je v poriadku, išlo o zavraždenie vášho študenta...
...my sme to však nerobili len preto, ozvali by sme sa, aj keby nešlo o nášho študenta.

.bol tu aj iný prípad: nitrianska Univerzita Konštantína Filozofa sa nezastala Hedvigy Malinovej...
Opýtajte sa tamojšieho rektora.

.prečo sa univerzity boja formovať verejnú mienku ako morálne autority, ktorými by chceli byť?
Nemyslím, že je to tak. Pozrite, ľudia sa líšia, nie každý vyznáva stratégiu, že vždy musí verejne povedať svoj názor.

.vy zastávate akú stratégiu?
Ak som presvedčený, že treba hovoriť, tak hovorím.

.v prípade teraz vyhrotených slovensko-maďarských vzťahov ste ten pocit nemali?
Na UK sme o tom diskutovali, ale keďže sme mali nato diferencované názory, nemal by rektor vystupovať za univerzitu.

.vy ste naozaj patologický demokrat...
Ale povedzte mi, čo sme mali povedať? Že nebláznite!

.napríklad. Alebo napríklad, že svätý Štefan, ktorého si chcel prisvojiť maďarský prezident, a zároveň ho odmietol slovenský premiér, je postava, ktorá Slovákov a Maďarov spája, nie rozdeľuje. Napokon aj historici z UK hovoria, že uhorské dejiny sú aj našimi dejinami...

Samozrejme, že sú aj našimi dejinami. Ale prečítajte si Scota Viatora Watsona, prvého nositeľa titulu doctor honoris causa, ktorý písal o postavení Slovákov v rámci Uhorska na začiatku 20. storočia.

.čo má z toho vyplynúť?
Briti mali najväčšie impérium na svete, ktoré sa im po druhej svetovej vojne rozpadlo. No Briti sú ochotní robiť si z toho vtipy, neplakať za ním a nehovoriť o jeho obnove. Je taká situácia v Maďarsku? V maďarských krčmách nájdete mapy Uhorska. To je akoby ste mali v Nemecku v krčmách vyvesenú mapu tretej ríše z roku 1942.

.čo tým chcete povedať?
Briti stratu impéria prekonali, pričom mnohí u našich južných susedov to neprekonali.

.pýtame sa niečo iné: my Slováci si nechávame dobrovoľne vziať kvôli desiatkam rokom tvrdej maďarizácie tisícročné dejiny Uhorska, ktoré naši politici vrátane premiéra klamlivo intepretujú ako porobu slovenského národa. Prečo to akademická obec a vy ako rektor UK dopustíte a neformujete v tom verejnú mienku?
Mám na to istý názor, ale je otázka, či mám na to dostatok vedomostí, aby obstál v kritike historikov.

.takže vyhlásenie v duchu „stlmte vášne“ ste v týchto dňoch ani nezvažovali...
Bolo by to možné, otázka je, či by to bolo vypočuté a rešpektované.

.dostalo by sa vám určite veľkej pozornosti v médiách...
Myslíte si, že aktivity maďarského prezidenta sa nedajú hodnotiť ako istý druh provokácie?

.iste, tak ako reakcia slovenskej strany sa dá hodnotiť ako politické divadlo.
Som na pochybách, či sa vyjadrovať, lebo často, keď niečo povieme, nemá to v médiách žiadnu rezonanciu.

.ale veď ako rektori sa k ničomu, čo presahuje vaše vlastné školské záujmy, ani nevyjadrujete, to je ten problém.

K ničomu?

.povedzte príklad.

Daniel Tupý.

.o tom sme už hovorili...
Alebo financovanie vedy na Slovensku.

.ale to sa opäť týka aj univerzít. Ako univerzita o sebe hovoríte, že slúžite ideálom demokracie, humanizmu a spravodlivosti. Prečo sa nevyjadrujete k dnešnému stavu súdnictva, z ktorého behá mráz po chrbte?
V každej promočnej reči sa vyjadrujem veľmi kriticky k tomu, ako sa správajú niektorí naši absolventi Právnickej fakulty v praxi. Hovorím, že nechceme vychytralých právnikov, ktorí ohrozujú spravodlivosť a sú ochotní za peniaze urobiť čokoľvek.

.k tomu by sa verbálne prihlásil aj Štefan Harabin...
(Dlhé ticho.) Predstavte si, že ste v nejakom priestore, v ktorom môžu na vás strieľať a vy sám máte obmedzený počet nábojov. Chcete tým priestorom prejsť úspešne a nestrieľate na veci, ktoré vás priamo neohrozujú a nechávate si náboje na to, aby ste prežili.

.čo by sa vám stalo, keby ste ako rektor UK povedali, že Harabin podľa vás nie je vhodný kandidát na šéfa Najvyššieho súdu SR?  

Nestalo by sa mi nič. Tých viet by som mohol povedať veľa k mnohým veciam. Keď boli voľby ústavných sudcov, bolo pri navrhovanom kandidátovi Jánovi Cuperovi napísané, že ho navrhuje UK. Ohradili sme sa voči tomu, lebo to nebola pravda.

.to bolo samozrejmé, že ste sa ohradili, ak nebol váš kandidát, nie?
Ak chcete, aby sme sa vyjadrovali ku všetkým  problémom, ktoré sú mimo nášho rezortu, premenili by sme sa na tlačovú agentúru.

.nepýtame sa, prečo nerobíte tlačovky každý týždeň, ale prečo sa z pozície autority aspoň raz za dlhý čas nevyjadríte k závažným spoločenským témam, ako bola napríklad teraz voľba Harabina.
(Dlhé ticho.) Myslíte si, že je to vec, ktorá má taký verejný dosah, že by sa tým rektor mal tak zapodievať a vyjadrovať sa verejne?

.ak má univerzita nejaké spoločenské ideály, nemala by občas riskovať aj konflikt s mocou?
Oženiť sa s dobou a mocou je akiste zlé. To nerobíme. Určite nie som zbabelec.  

.dobre, tak sa opýtame inak: myslíte si, že Štefan Harabin bol dobrou voľbou na post šéfa NS SR?
Určite nie.
František Gahér sa narodil v roku 1957 v Trnave. Vyštudoval gymnázium J. Hronca v Bratislave a v roku 1981 absolvoval štúdium filozofie a fyziky na Univerzite Komenského. Bol na troch vedeckých študijných pobytoch, napísal štyri desiatky vedeckých alebo odborných prác. Je mimoriadnym profesorom na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, od 1. februára 2002 je rektorom UK. Je ženatý, má štyri deti.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite