Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Alkohol za volantom – hrozba cestnej premávky

.sponzorované .promotion .promotion

Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čelia v aktuálnom období viacerým nástrahám. Najväčšou z nich je nepochybne prítomnosť alkoholu u vodičov cestných motorových vozidiel. Tento nebezpečný fenomén spôsobil už množstvo dopravných nehôd, ktorých následky boli neraz fatálne.

Alkohol za volantom – hrozba cestnej premávky FOTO PEXELS V porovnaní s inými európskymi štátmi, akými sú napríklad Rakúsko, Francúzsko či Grécko sa na Slovensku v krvi netoleruje žiadna hodnota alkoholu.

plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky čelia v aktuálnom období viacerým nástrahám. Najväčšou z nich je nepochybne prítomnosť alkoholu u vodičov cestných motorových vozidiel. Tento nebezpečný fenomén spôsobil už množstvo dopravných nehôd, ktorých následky boli neraz fatálne.

auto je dnes nevyhnutnosťou

Motorové vozidlá využívajú každodenne tisícky Slovákov na prepravu za rôznym účelom. Zákon o cestnej premávke pritom uvádza, že vodič nesmie viesť motorové vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Samotný zákon sa síce explicitne nezmieňuje o nulovej tolerancii alkoholu za volantom, no je dôležité si uvedomiť, že na Slovensku sa v krvi netoleruje žiadna hodnota alkoholu v porovnaní s inými európskymi štátmi, akými sú napríklad Rakúsko, Francúzsko či Grécko.

Napriek uvedeným skutočnostiam ale vodiči motorových vozidiel tento zákaz porušujú čoraz častejšie. Podľa policajných štatistík bolo len za minulý rok odhalených viac ako 10-tisíc pozitívnych dychových skúšok. V prípade, keď vodič vedie motorové vozidlo po požití alkoholických nápojov, nielen porušuje zákon, ale taktiež mu hrozí trest, ktorý závisí od množstva alkoholu v krvi. Ak sa vodič podrobí dychovej skúške vykonanej príslušníkom policajného zboru, ktorej výsledkom bude hodnota nižšia ako jedno promile alkoholu v krvi, nie však nulová, ide o spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Páchateľovi takéhoto druhu priestupku, ktorý sa považuje za priestupok spáchaný úmyselne, okrem peňažnej pokuty v rozmedzí od 200 do 1 000 eur, hrozí aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, a to až na dobu piatich rokov.

trestný čin a trest

Závažnejším problémom je situácia, keď motorové vozidlo vedie vodič s viac ako jedným promile alkoholu v krvi. Zo štatistík Policajného zboru SR vyplýva, že za minulý rok malo takmer 4,5-tisíc vodičov hladinu alkoholu rovnú alebo vyššiu ako 1 promile, čo je vskutku hrozivé číslo. Netreba zabúdať na to, že už konzumácia dvoch či troch veľkých pív pred jazdou môže mať za následok prekročenie tejto hranice. Nielenže tak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia vodiča motorového vozidla a jeho posádky, ale aj k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ostatných účastníkov cestnej premávky. Okrem porušenia azda všetkých morálnych a bezpečnostných zásad sa takýto nezodpovedný vodič dopúšťa aj trestného činu. 

Za spáchanie prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona hrozí jeho páchateľovi v základnej skutkovej podstate odňatie slobody až na dvanásť mesiacov a tento trest je navyše obligatórne spojený aj so zákazom činnosti viesť motorové vozidlo minimálne na obdobie jedného roka. Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo sa teda na rozdiel od priestupku, keď je uloženie trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo fakultatívne, ukladá za každých okolností.

Pri tejto príležitosti netreba zabúdať ani na fakt, že ešte aj vyššie uvedený prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa radí „len“ pod ohrozovacie trestné činy, a nie pod poruchové trestné činy. Opätovne odkazujúc na policajné štatistiky, viac ako tisíc vodičov motorového vozidla v období od januára do septembra 2022 spôsobilo dopravnú nehodu v dôsledku požitia alkoholu pred jazdou, čím sa dopustili spáchania poruchového trestného činu, ktorý je trestaný oveľa prísnejšie. Ako najsmutnejší príklad možno uviesť trestný čin usmrtenia – v prípade, ak páchateľ ako vodič dopravného prostriedku v stave, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky (t. j. ak má páchateľ nad jedno promile alkoholu v krvi) a teda v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, spôsobí inému z nedbanlivosti smrť, hrozí mu trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

čo prinesie novela zákona

Nejeden pozorný čitateľ si nepochybne všimol, že tresty za alkohol za volantom sú na Slovensku pomerne nízke. Častokrát totiž aj vodiči, ktorí spáchajú prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, končia len s peňažným trestom a, pre nich v horšom prípade, s podmienečným trestom odňatia slobody. Na tento nežiaduci stav sa snaží zákonodarca reagovať v predloženom návrhu novely Trestného zákona, ktorá sa dostala do fázy vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.

V prípade prijatia novely zákona v parlamente sa zavedie napríklad inštitút krátkodobého trestu odňatia slobody. Jeho uloženie bude možné v dvoch variantoch. Pri prvom variante bude možné páchateľovi uložiť krátkodobý trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do štyroch týždňov. Pri druhej možnosti súd uloží trojmesačný trest odňatia slobody, ktorého povinnou súčasťou bude špeciálny resocializačný program. Tento inštitút by mal slúžiť najmä ako prevencia pred alkoholom za volantom, keďže štatistiky sú v tomto ohľade katastrofálne. Okrem načrtnutých zmien sa plánuje v zákone aj zavedenie „stavu ťažkej opitosti“. Išlo by o prípady, keď by mal vodič motorového vozidla v krvi nad 2 promile alkoholu. Sadzba v prípade zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ako aj v prípade trestu odňatia slobody, by bola oveľa vyššia, ako je to v súčasnosti. Rovnako tak je v pláne aj výrazné sprísnenie sadzieb pri smrteľných následkoch v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu.

treba byť zodpovedný

Alkohol za volant rozhodne nepatrí, a to nielen z právneho, ale aj morálneho a bezpečnostného hľadiska. Každoročne v dôsledku tohto problému zbytočne vyhasnú na slovenských cestách desiatky životov. Rozhodne treba vyzdvihnúť snahy polície o osvetu v tejto oblasti a aj čoraz častejšie policajné akcie zamerané práve na odhalenie takýchto nezodpovedných vodičov. Zdá sa, že niektorí slovenskí vodiči sú nepoučiteľní, a tak aj pomerne benevolentne nastavený zákon v predmetnej oblasti v praxi nefunguje, resp. pre vodičov nemá dostatočnú váhu. Vzhľadom na nelichotivé štatistiky nám zostáva len dúfať, že návrh novely Trestného zákona vstúpi čím skôr do platnosti a účinnosti, čím poskytne svedomitej väčšine účastníkov cestnej premávky zvýšenú ochranu pred nástrahami alkoholu za volantom.

JUDr. Lukáš Bielovič, advokát

Bc. Martin Balega, študent práva

advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o. 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite