Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Nástroj riešenia spotrebiteľských sporov

.sponzorované .promotion .promotion

Napriek skutočnosti, že platforma pre riešenie spotrebiteľských sporov online existuje už viac ako 6 rokov, povedomie o jej existencii na území Slovenska je stále veľmi nízke. O čo vlastne ide?

Nástroj riešenia spotrebiteľských sporov FOTO FREEPIK Účelom platformy je poskytnúť subjektom sporu možnosť vyriešiť spor s pôvodom v online priestore rýchlo a lacno.

na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“) došlo k vytvoreniu platformy, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť ich spory, ktoré majú pôvod v online priestore na jej základe. 

Pre využitie platformy musia byť súčasne dané dve premenné, a to, že stranami sporu sú spotrebiteľ a dodávateľ a zmluva má pôvod v priestore online. Z článku 2 Nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online jednoznačne vyplýva rozsah jeho pôsobnosti, pričom sa bude aplikovať na spory vyplývajúce zo zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách online medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi. 

V tomto rámci je pritom spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá koná mimo svojej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti. V praxi to bude znamenať, že pokiaľ si kupujete záhradný nábytok ako súkromná osoba, pre svoje vlastné použitie – budete spotrebiteľom, ale pokiaľ ho kupujete ako podnikateľ, za účelom ďalšieho predaja, Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online sa na vás vzťahovať nebude. 

Dôležitá je aj skutočnosť, že kúpna zmluva alebo zmluva o službách musí mať pôvod v online priestore. Čo to znamená? V princípe ide o to, že obchodník na jednej strane ponúkal svoj tovar prostredníctvom webovej stránky alebo iných elektronických prostriedkov a spotrebiteľ si tento tovar alebo službu prostredníctvom tejto webovej stránky alebo iného elektronického prostriedku, napríklad telefónu, zakúpi. 

Pokiaľ si tak spotrebiteľ vyberie napríklad záhradný nábytok na webovej stránke predajcu a na tejto stránke ho aj zakúpi, tak Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online bude aplikovateľné na prípadný spor. Ale ak si spotrebiteľ síce záhradný nábytok vyberie prostredníctvom webovej stránky dodávateľa, no rozhodne sa ísť do kamenného obchodu predajcu, kde si vybraný tovar zakúpi, nepôjde o zmluvu, na ktorú sa Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online bude aplikovať. 

„Na základe platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov online je možné vyriešiť spor s obchodníkom bez súdneho zásahu.“

Dôležité je doplniť aj skutočnosť, že Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online sa bude aplikovať tak na spory, ktoré vznikli vnútroštátne, ako aj na cezhraničné spory. Pre spotrebiteľa je táto skutočnosť výhodná najmä z toho dôvodu, že v dnešnej dobe dochádza často k nakupovaniu cez internet, pričom predajca nemá sídlo na Slovensku. Pokiaľ vznikne spor z takéhoto nákupu – napríklad tovar nemá požadovanú hodnotu, je často pre slovenského spotrebiteľa náročné, či už časovo, finančne, alebo z dôvodu jazykovej bariéry, domôcť sa svojho nároku. 

jednoduchší spôsob riešenia sporov

Účelom platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov online je tak poskytnúť subjektom sporu, dodávateľovi  a spotrebiteľovi, možnosť vyriešiť spor s pôvodom v online priestore rýchlo a lacno, prakticky bez toho, aby niektorá zo strán musela iniciovať konanie pred súdom. 

Okrem spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí majú bydlisko, resp. sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa platforma aplikuje aj na Nórsko, Lichtenštajnsko a Island.

Platforma pre riešenie spotrebiteľských sporov online ponúka dve možnosti ako spor riešiť, a to buď priamym kontaktom s obchodníkom, pričom na základe platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov online požiadate obchodníka o komunikáciu, ktorej predmetom je riešenie problému. Pokiaľ má obchodník záujem problém vyriešiť, otvorí sa vám komunikačný kanál a na dosiahnutie dohody máte 90 dní. 

Ďalšou možnosťou je riešenie prostredníctvom mimosúdneho prostriedku riešenia sporu. Je potrebné, aby sa strany dohodli na orgáne, v zásade ide o tretiu, neutrálnu stanu, ktorá im pomôže dosiahnuť riešenie ich sporu. Zoznam jednotlivých subjektov, ktoré si môžete vybrať pre riešenie, je verejne dostupný na webovom sídle Európskej komisie, pričom pri každom poskytovateľovi je možné zistiť, v akom jazyku svoje služby poskytuje. Napríklad Slovenská obchodná inšpekcia poskytuje služby tak v slovenčine, ako aj angličtine, pričom žiadna zo strán nemusí platiť poplatky za takýto druh riešenia sporu. 

Pokiaľ ste spotrebiteľom a ocitli ste sa v spore s dodávateľom, ktorý je pre vás ťažko riešiteľný, je platforma pre riešenie spotrebiteľských sporov online skvelým prostriedkom. Pomôže vám vyriešiť spory vyplývajúce nielen z dodávky tovaru, ale aj tie, ktoré sa spájajú s vašimi právami ako cestujúceho v leteckej doprave, vaše nároky spojené s nečistými praktikami dodávateľov atď. Na základe platformy pre riešenie spotrebiteľských sporov online je možné vyriešiť spor s obchodníkom bez súdneho zásahu a najmä rýchlo, bez finančnej záťaže a zároveň z komfortu domova.

Mgr. Lukáš Juck, advokátska kancelária L/R/P advokáti, s.r.o.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite