Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Trojmorie: prosperita a bezpečnosť

.marína Gálisová .sponzorované .promotion .promotion

Iniciatíva Trojmorie (Three Seas Initiative) je fórum dvanástich štátov EÚ, ktoré ležia na severojužnej osi kontinentu od Baltského k Jadranskému a k Čiernemu moru. Čím je dôležitá? Ako súvisí s históriou strednej a východnej Európy a s jej budúcnosťou? Vysvetľuje námestník poľského ministra zahraničných vecí Paweł Jabłoński.

Trojmorie: prosperita a bezpečnosť VEĽVYSLANECTVO POĽSKEJ REPUBLIKY 6. júl 2017 Varšava, Poľsko: Stretnutie iniciatívy Trojmorie za účasti prezidenta USA Donalda Trumpa a vedúcich predstaviteľov 12 krajín Európskej únie.

iniciatíva Trojmorie nie je u nás až taká známa. O čo ide?

Trojmorie je platforma pre spoluprácu, ktorej cieľom je podporiť intenzívnejší rozvoj regiónu medzi troma morami: Baltským, Čiernym a Jadranským. V tejto platforme je dvanásť štátov z EÚ, ktoré ležia medzi tým­ito morami: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká re­publika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, ­Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Partnersky túto iniciatívu podporuje EÚ a z jednotlivých krajín hlavne Nemecko a USA.

hovoríte, že Trojmorie chce dosiahnuť intenzívnejší rozvoj regiónu. Ako?

Hlavne prostredníctvom podpory kontaktov a prepojení medzi členskými štátmi, s primárnym dôrazom na infraštruktúru, energetiku a digitálne siete. 

ako myšlienka Trojmoria vznikla?

Prvý raz sa o nej diskutovalo na úrovni prezidentov v roku 2015, potom sa v roku 2016 konal samit v Dubrovníku, kde sa pod záštitou Trojmoria otvoril dialóg. V roku 2017 nasledoval samit vo Varšave, kde spolu s predstaviteľmi členských štátov vystúpil aj americký prezident Donald Trump. Tretí samit hostilo Rumunsko v roku 2018 v Bukurešti, štvrtý sa v roku 2019 konal v slovinskej Ľubľane. Posledný samit, už piaty, bol v októbri tohto roku v Estónsku, ale vzhľadom na pandémiu prebehol sčasti virtuálne. Na budúci rok plánujeme stretnutie v Bulharsku a dúfame, že už osobné.

keď prejdeme hlbšie do dejín, nájdeme tam iniciatívu nazvanú Intermarium. Má niečo spoločné s dnešným Trojmorím?

Ako sa to vezme. Stratégia s názvom Intermarium bola politická doktrína, ktorú začiatkom 20. storočia vypracoval poľský líder Józef Piłsudski. Jej cieľom bolo posilniť ambície stredoeurópskych a východoeurópskych národov, ktoré žili v mocenskom teritóriu ruského štátu, aby mohli získať nezávislosť a suverenitu. Intermarium vzniklo v celkom inej geopolitickej a ekonomickej realite, ale tiež vnímalo záujmy štátov regiónu a pokúšalo sa ich spojiť.

intermarium sa nikdy celkom nestalo skutočnosťou. Trojmoriu sa zrejme darí lepšie.

Jednoznačne. Trojmorie už funguje a dynamicky sa rozvíja. Boli identifikované kľúčové infraštruktúrne projekty, ktoré chcú členovia spoločne realizovať. Zámerom Trojmoria je aj prilákať do regiónu súkromný kapitál a už teraz realizuje svoju prvú investíciu. Impulzom bola koordinácia na úrovni hláv štátov, ku ktorej sa pripája veľmi praktický biznisový rozmer. Takže áno, Trojmorie je na tom oveľa lepšie ako spomínané Intermarium. A celkovo realita Trojmoria je dosť iná. Všetci účastníci Trojmoria sú suverénne nezávislé štáty a členovia EÚ. Všetky okrem Rakúska boli niekoľko desaťročí v sovietskom bloku a k EÚ sa pripájali až od roku 2004. Naším hlavným cieľom je podporiť týchto novších členov EÚ, aby dohnali tých dávnejších. Robíme to prostredníctvom zvýšenej spolupráce a budovania spoločnej cezhraničnej infraštruktúry.

môžete uviesť konkrétne príklady?

Trojmorie má v zásade tri piliere: ekonomický rozvoj, európsku kohéziu a transatlantické zväzky. Iniciatíva chce prispieť k ekonomickému rozvoju strednej a východnej Európy hlavne cez infraštruktúrne prepojenia v troch hlavných oblastiach: doprava, energetika a digitálne siete – hlavne, ale nielen, na osi sever-juh. Podľa najnovšej správy MMF by mohlo zlepšenie infraštruktúry priniesť každý rok k rastu HDP jedno až jeden a pol percenta navyše. Hovoríme o miliardách eur. Druhým cieľom je zvýšiť reálnu zhodu medzi členskými štátmi EÚ, čo prospeje jednote Únie. Tak sa znížia rozdiely medzi východom a západom a ďalej sa podporí európska integrácia. Po tretie, Trojmorie chce prispieť k posilneniu transatlantickej spolupráce. Americká ekonomická prítomnosť v regióne je katalyzátorom transatlantického partnerstva a zároveň v Európe zvyšuje bezpečnosť a garantuje mier.

čím je Trojmorie prínosné pre malé krajiny?

V podstate všetky krajiny v našom regióne, či malé či veľké, čelia rovnakým výzvam. Naša infraštruktúra stále zaostáva za tou u našich západných susedov – najmä preto, že takmer päť desaťročí po druhej svetovej vojne sa naše ekonomiky nemohli dobre rozvíjať vinou komunizmu. Tzv. infraštruktúrna priepasť, ktorá nás delí od Západu, sa odhaduje na 500 až 600 miliárd eur a potrebujeme ju rýchlo eliminovať. Nielen MMF, ale všetci odborníci a rešpektované finančné inštitúcie sa vyjadrujú jasne: pre rozvoj našich ekonomík je nutná lepšia infraštruktúra, ktorá nám každoročne pridá k HDP niekoľko miliárd eur. To všetko platí aj o Slovensku: lepšie cesty, železničné spojenie, dodávateľské reťazce energetiky a digitálne spojenie môžu prilákať investorov a priniesť desiatky tisíc kvalitných pracovných miest.

sú riešenia, ktoré ponúka Trojmorie, efektívnejšie v porovnaní s individuálnymi riešeniami?

Určite áno. Navyše Trojmorie dáva aj menším krajinám šancu pripájať sa k multilaterálnym regionálnym aktivitám v oblasti infraštruktúry. Cezhraničný prístup zvyšuje aj šancu  získať podporu EÚ a pomáha pri tvorbe nástrojov, ktoré do regiónu lákajú súkromné investície. Spolupráca medzi susedmi vždy pomáha.

o aké konkrétne infraštruktúrne projekty v Trojmorí ide?

Ako som už aj hovoril, sú to hlavne projekty súvisiace s dopravou, energetikou a digitálnou infraštruktúrou. Každá krajina v Trojmorí predložila svoje prioritné projekty. Dohromady je to zhruba sedemdesiat návrhov. Napríklad Poľsko predložilo jedenásť, Slovensko štyri. Máme aj niekoľko spoločných projektov, napríklad prepojovací plynovod medzi Slovenskom a Poľskom, ktorý je súčasťou väčšieho konceptu diverzifikácie dodávok plynu do našej časti Európy. Ďalej je tu cesta Via Carpathia, dôležitá spojnica medzi severom a juhom EÚ vedúca pri jej východných hraniciach. A ešte treba spomenúť baltsko-jadranský transportný koridor, ktorý spája poľské prístavy pri Baltskom mori s prístavmi v Slovinsku a Taliansku. Slovensko je v týchto projektoch naším kľúčovým partnerom, keďže prakticky všetky komunikačné trasy v regióne Trojmoria pretínajú obidve naše krajiny. A nesmieme zabudnúť na digitálnu sféru. Ak chceme, aby bol náš región konkurencieschopný a atraktívny pre investície, potrebujeme vhodnú infraštruktúru aj v tejto oblasti, optické vlákna, 5G siete, výpočtové centrá a podobne.

takže toto všetko prospeje strednej Európe a konkrétne aj Slovensku?

Stredná Európa nutne potrebuje lepšiu infraštruktúru a prepojenie medzi krajinami regiónu. Dvadsať rokov sa proces európskej integrácie sústreďoval skôr na budovanie spojení na osi východ-západ, teda na integráciu krajín bývalej pätnástky s krajinami bývalého komunistického bloku. Teraz potrebujeme budovať aj spojenia na osi sever-juh. To je dôležité ešte aj pre relatívne veľkú krajinu, akou je Poľsko. A ak spolu uspejeme, bude to dobré pre každú našu krajinu osobitne a aj pre rolu celej EÚ v globálnej ekonomike.

má Trojmorie nejaký presah aj do oblasti bezpečnosti?

Iste, lebo hlavný cieľ Trojmoria, teda zlepšiť infraštruktúru dopravy, energetickú bezpečnosť regiónu a modernizovať ekonomiky prostredníctvom digitálnej infraštruktúry, silne súvisí s celkovou bezpečnosťou. Kľúčové projekty zamerané na diverzifikáciu dodávok plynu do nášho regiónu tiež vychádzajú z bezpečnostnej situácie. A nezabúdajme, že jedným z cieľov Trojmoria je stať sa fórom úspešnej transatlantickej spolupráce. Preto je pre nás dôležité, aby Trojmorie malo silnú podporu USA. Je dobré, že ako členské štáty EÚ a transatlantickej komunity sa na väčšine dôležitých otázok zhodujeme.

zhoda je dobrá vec, ale rozličné krajiny v Trojmorí majú rozličné politické reprezentácie. Máte nejaké mechanizmy, ako riešiť nesúlad v názoroch, aký môže vyplývať z politických rozdielov?

Všetky medzinárodné formáty, ktoré majú viac ako dvoch či troch členov, čelia rôznosti politických názorov. Nemusíme sa na všetkom stopercentne zhodnúť, ale usilujeme sa sústreďovať na to, čo nás spája. A ja som presvedčený, že ak sa nám bude ďalej dariť spoločne rozvíjať spojenia v oblasti dopravy, energetiky a digitálnej infraštruktúry v našom regióne, zvýši to bezpečnosť aj prosperitu v našich krajinách. Toto je výsostne praktický cieľ a ten sa nám rozhodne darí napĺňať, aj keď sme politicky rôzni. 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite