partneri projektu

Robiť takýto festival by nebolo možné bez partnerov z Islandu, Nórska i Slovenska. Tými našimi partnermi sú:

Iceland Music Export

Keď sa povie Island, takmer každému napadne dobrá hudba ako Björk, The Sugarcubes, Sigur Rós a mnoho ďalších jazzových, klasických, folkových či popových umelcov. Tento malý a vzdialený severoatlantický národ spôsobil veľký rozruch na svetovej hudobnej scéne, na ktorú priniesol veľké množstvo kvalitnej hudby z ostrova s tak malým počtom obyvateľov. Vývoz hudby z Islandu rastie míľovými krokmi – v roku 2012 odohrali viac ako 700 zahraničných koncertov a v roku 2014 až 1200. Aj preto často hovoríme v spojení s Islandom o „islandskom hudobnom zázraku“.

Kľúčovým prínosom Iceland Music Export bude sprostredkovanie pohľadu na islandskú hudobnú scénu a zdieľanie skúseností ako taký malý národ dokáže podporovať a propagovať hudbu v celosvetovom meradle. Zástupca Iceland Music Export bude prezentovať výsledky svojej práce a bude súčasťou panelovej diskusie na festivale . Veríme, že partnerstvo s Iceland Music Export otvorí brány islandským hudobníkom aj na Slovensko a pomôže tiež prehlbovať vzťahy s našimi miestnymi kultúrnymi organizáciami.

The Icelandic Film Centre

The Icelandic Film Centre vytvorí kurátorský výber z islandských filmov zaoberajúcich sa integráciou znevýhodnených osôb a menšín, ktorý bude odprezentovaný na festivale „Norway and Iceland meet Slovakia“ v Bratislave. Zástupca islandského filmového centra osobne predstaví filmy a zúčastní sa panelových diskusií na festivale.

Islandské filmové centrum (IFC) podporuje výrobu, distribúciu a propagáciu islandských filmov a zbiera a zverejňuje informácie týkajúce sa filmového priemyslu. Podporuje taktiež pevnejšie väzby medzi islandskými filmovými tvorcami a medzinárodnými filmovými spoločenstvami.

IFC bolo založené v roku 2003, kedy vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý ustanovuje účasť islandskej vlády v oblasti domáceho filmu. Úlohou centra je financovať islandské filmy a propagovať ich v zahraničí, napr. účasťou na „Áčkových“ filmových festivaloch a udržiavaním dobrých medzinárodných vzťahov. Zásadný význam pre vývoj novej generácie filmárov má podpora miestnych filmových festivalov, seminárov a workshopov.

Financovanie zastrešuje islandský filmový fond (The Icelandic Film Fund) a o túto formu finančnej podpory sa môžu uchádzať iba produkčné spoločnosti registrované na Islande. Islandský minister kultury dohliada na záležitosti IFC aj na činnosť Islandského filmového archívu. Minister taktiež vymenúva členov filmovej rady (Film Board), ktorá poskytuje poradenstvo a podáva návrhy z oblasti filmu a televízneho umenia.

Na festivale budeme premietať film A Mother's Courage: Talking Back to Autism.

Fargespill

Fargespill počas svojej 10 ročnej histórie nadchol už viac ako 145 000 ľudí, mladých či starých z rôznych kútov sveta. Tento súbor tvoria deti a mládež z celého sveta - na javisku sa zvykne stretnúť až 100 mladých ľudí z 35 krajín, vrátane Nórska. Väčšina z nich sem prišla ako utečenci alebo imigranti.

Hlavnou esenciou veľkolepých show sú ľudové tance a piesne, ktoré si členovia súbora priniesli so sebou zo svojich krajín. Poklady z celého sveta, ktoré by sme inak nemali možnosť vidieť a zažiť. Svetová rozmanitosť sa spája s nórskym ľudovým dedičstvom, rovnako ako aj s globálnou kultúrou mládeže, ktorú predstavuje hip hop alebo beatbox. Prostredníctvom tejto hudobnej fúzie sa Fargespill snaží podporiť myšlienku, že putujeme po tejto malej planéte všetci spoločne a musíme sa snažiť robiť to čo najlepšie. A ako je očividné, že sme si podobní, tak je obohacujúce, že sme aj v mnohom odlišní.

Spoločnosť Fargespill je vynikajúcim príkladom ako sa dá pomôcť mladým ľuďom z rôznych kultúrnych, národných a náboženských prostredí, sprostredkovať ich vzájomné porozumenie a integráciu do spoločnosti prostredníctvom hudby a tanca. Výsledkom sú až intímne, hudobné stretnutia s príbehmi mladých ľudí o tom, kto sú a odkiaľ pochádzajú. Tieto príbehy dopĺňajú profesionálni hudobníci, choreografi, zvukoví a svetelní dizajnéri, ktorí umocňujú zážitok z iskrivých show. O svojej činnosti vydali aj knihu a album, ktorý bol dokonca nominovaný na nórsku cenu Grammy.

Naším cieľom bude pochopiť metódy, ktoré Fargespill uplatňuje a zistiť, ktoré z nich by mohli byť použité v našej krajine. Jeden z predstaviteľov spoločnosti Fargespill príde do Bratislavy, kde sa zúčastní diskusie s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú podobnými aktivitami v našej krajine.

Fotogaléria:

Autor fotografie: Helge Hansen

Autor fotografie: Helge Hansen

Autor fotografie: Øyvind Toft

Autor fotografie: Øyvind Toft

Autor fotografie: Øyvind Toft

Autor fotografie: Thor Brødreskift

Divadlo z pasáže

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995. V Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní v súčasnosti pracuje 9 ľudí, a 14 hercov. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by nemohla bez ďalších dvoch existovať.

Divadlo z pasáže vytvorilo vlastný systém umeleckého vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Podieľalo sa na vzniku neziskovej organizácie DOM, ktorej poslaním je vytvorenie chráneného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2009 získalo ocenenie Euro občan ako jediná organizácia zo Slovenska z celej EÚ a v januári 2010 sa stalo Mestským divadlom.

Divadlo prešlo vlastným vývojom, počas ktorého sa vyprofiloval profesionálny umelecký súbor, tvorený hercami s mentálnym postihnutím. Divadelné predstavenia nesú okrem umeleckej výpovede aj silné ľudské posolstvá. Divadlo z Pasáže je komunitným divadlom, ktoré sa angažuje pre skupiny ľudí, ktoré potrebujú skutočnú pomoc. Je to forma divadla utláčaných, ktorá bola vymyslená a vznikla, aby pomohla bojovať proti útlaku slabších a citlivých, a aby zmenila spoločnosť, ktorá tento útlak spôsobila a stále ešte aj spôsobuje.

Divadlo z pasáže zastrešuje príslušníkov rôznych marginalizovaných skupín, hercov s mentálnym postihnutím, utečencov, rómske komunity, ľudí s telesným a zmyslovým postihnutím – ktorí nám svojou prítomnosťou pripomínajú, že naša krajina potrebuje znovu obrodiť svoje svedomie a solidaritu

Divadlo bez domova

Divadlo bez domova je občianske združenie, ktoré vzniklo počas práce na divadelných projektoch s predajcami pouličného časopisu Nota bene. Zameriava sa na pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, akou je členmi sú predajcovia a predajkyne časopisu Nota bene, telesne postihnutá mládež a ľudia v ťažkej sociálnej núdzi. Divadlo pravidelne organizuje festival bezdomoveckých divadiel Error a pripravuje medinárodné workshopy. Je členom ITI/ Unesco (International Theatre Institute).

Superar Slovakia

Superar je iniciatíva podporujúca sociálnu zmenu prostredníctvom hudobného vzdelávania. V Banskej Štiavnici bola založená v júni 2013, a je súčasťou nadnárodnej iniciatívy Superar Europe ktorá aktuálne pôsobí v Rakúsku, Švajčiarsku, Bosne, Rumunsku a Turecku. Snaží sa dať šancu každému dieťatu ktoré má záujem o spev hudbu, nehľadíme na sociálny status, etnický pôvod, náboženské vyznanie či kultúrnu identitu. Jej profesionálni hudobníci vyučujú spev, hudobnú výchovu, hlasovú techniku, sebadôveru a tímovú spoluprácu.

LALA - Slovak music export

Neziskové občianske združenie, ktoré sa snaží pomôcť slovenskej hudbe. Jeho cieľom je vytvoriť koncepciu dlhodobej podpory a prezentácie slovenskej hudobnej scény v zahraničí. Nechce sa zameriavať na konkrétny hudobný žáner, ale v prvých krokoch sa sústredí predovšetkým na žánre mimo stredného prúdu. Chce pomôcť slovenskej hudbe zahraničnými skúsenosťami, kontaktami, pravidelným vzdelávaním a prepájaním kľúčových organizácii v rámci našej scény.

Projekty, ktorým sa v súčasnosti združenie venuje:

 • Séria vzdelávacích workshopov o hudobnom marketingu, autorských právach a hudobnej produkcii.
 • Spolupráca so slovinskou nezávislou hudobnou scénou.
 • Kompilácia 4 slovenských vydavateľstiev a jednej promotérskej agentúr

AH production

AH production, s.r.o. je produkčná spoločnosť, ktorá vyvíja a produkuje celovečené dokumentárne a hrané filmy, poskytuje produkčné a postprodukčné služby v oblasti televízie a reklamy. Produkčná spoločnosť externe spolupracuje na výrobe cyklických relácií (napríklad Zmenáreň, Nové bývanie, Áno šéfe, Bordelári, Nebíčko v papuľke, Klan a pod.)

Asociácia nezávislých producentov

Asociácia nezávislých producentov (ANP) vznikla 29. júna 2010 ako platforma pre ochranu záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel. Impulz pre vznik ANP vzišiel z iniciatívy Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond a preto majú jej členovia záujem vytvoriť otvorenú komunikačnú platformu, ktorá poskytne priestor na diskusiu o dôležitých otázkach aj ostatným profesionálom pôsobiacim v audiovizuálnom priemysle.

Predmetom jej činnosti je:

 • vytváranie komunikačnej platformy pre producentov,
 • ochrana záujmov audiovizuálneho priemyslu a presadzovanie spoločných záujmov členov asociácie,
 • vytváranie platformy pre technologické, obchodné a etické štandardy audiovizuálneho priemyslu,
 • vytváranie prostredia pre uplatňovanie a ochranu práv duševného vlastníctva,
 • spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia,
 • zastupovanie členov v medzinárodných organizáciách audiovizuálneho priemyslu,
 • vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti audiovizuálneho priemyslu a vzájomné zdieľanie týchto informácií,
 • popularizácia asociácie a výsledkov jej činnosti,
 • propagácia audiovizuálneho priemyslu.