o projekte

Kto hovorí, že som outsider?

Tak znie kľúčová idea festivalu „Norway and Iceland meet Slovakia“, ktorý vďaka spolupráci s partnermi z Nórska a Islandu vyvrcholí 22. – 24. februára 2017 v Bratislave. Myšlienka festivalu vznikla počas mnohých rozhovorov, ktoré vedieme ako tím .týždňa a kľúčovú úlohu zohral Juraj Kušnierik, pre ktorého bol Island srdcovou záležitosťou. Keď nás minulý rok Juraj náhle opustil, festival sa stal naším spôsobom, ako si Juraja Kušnierika uctiť.

Na festivale prinesieme sériu žurnalisticky, fotograficky a filmársky spracovaných príbehov ľudí – umelcov, ktorí sa prostredníctvom umenia včlenili do cudzej spoločnosti, adaptovali sa a dokázali v nej preraziť. Prinesieme príklady hodnotných umeleckých diel z Nórska a Islandu s dôrazom na integráciu menšín a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Táto téma je dnes veľmi aktuálna a festival „Norway and Iceland meet Slovakia“ sa bude snažiť ukázať krásu a hĺbku týchto ľudí, vďaka ktorým je náš svet pestrejší a zaujímavejší.

V novembri 2016 naši reportéri navštívia kultúrnu organizáciu Fargespill v Bergene (Nórsko), ktorá sa roky veľmi úspešne venuje kultúrnej adaptácii menšín v Nórsku, pričom základným “nástrojom” tohto procesu je multikultúrny spevácky zbor Fargespill, čiže “Kaleidoskop”. Základnou otázkou, na ktorú budeme hľadať odpoveď je, ako kultúra – v tomto prípade hudba – pomáha v integrácii menšín do väčšinovej spoločnosti. Výsledkom návštevy bude umelecky kvalitný, inšpiratívny dokument a fotoreportáž.

Vycestujeme tiež do hlavného mesta Islandu Reykjavíku, ktoré robí veľa konkrétnych vecí na to, aby bolo mestom otvoreným a priateľským voči cudzincom a znevýhodneným skupinám obyvateľov (hlavne ľuďom s telesným či mentálnym znevýhodnením a seniorom). Zaujímať sa budeme najmä o multikulturalizmus, ktorý sa na Islande zdá celkom prirodzený. Kde však má korene? S akými problémami zápasí? Akú rolu v tom hrá „islandský kultúrny zázrak“ – fakt, že z 320-tisícovej krajiny pochádza tak veľa kvalitnej hudby, filmov či literatúry? A ako sa z islandskej hudby stal ekonomicky významný vývozný artikel? Rozprávať sa budeme s hudobníkmi, filmármi a s významnými osobnosťami islandskej kultúry a spoločnosti.

Vo februári 2017 budeme všetko, čo sme zistili na Slovensku, Nórsku aj Islande, prezentovať na multikultúrnom a multižánrovom festivale „Norway and Iceland meet Slovakia“ v Bratislave. Jeho súčasťou budú diskusie o problematike integrácie ľudí z iných kultúr a o tom, ako vzniká a ako vyzerá „otvorené mesto“, v ktorom sa dobre cíti starousadlík, cudzinec, ale aj človek so zdravotným postihnutím. Hostia z Islandu nám predstavia tamojšiu filmovú a hudobnú scénu s dôrazom na to, ako hudba či film môžu aj zo zdanlivých outsiderov spraviť nenápadných hrdinov. Súčasťou festivalu bude aj krst knižnej publikácie – esteticky príťažlivého výberu fotografií a príbehov, ktoré naši redaktori odcestujú hľadať na sever Európy. Návštevníci sa tiež môžu tešiť na filmové premietania, vernisáž fotografií, koncerty, divadlo, verejné natáčanie .pod lampou a inšpiratívne panelové diskusie so zahraničnými aj domácimi hosťami. Veríme, že vzájomnou výmenou skúseností a nadviazaním dialógu prispejeme aspoň malým dielom k otvorenejšej a slobodnej spoločnosti.