Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Nech žije KSČ!

.časopis .téma

Uverejňujeme úryvok z prejavu Gustáva Husáka, ktorý v roku 1985 predniesol ako prezident ČSSR na prvomájovej manifestácii v Prahe na Letenskej pláni.

Posielame z našej prvomájovej manifestácie vrelé súdružské pozdravy bratskému sovietskemu ľudu a jeho slávnej leninskej komunistickej strane (...)
Chcem úprimne poďakovať miliónom našich pracujúcich, robotníkom, roľníkom, príslušníkom inteligencie, ženám, mládeži, všetkým, ktorí svojou každodennou statočnou prácou prispeli k dosiahnutým dobrým výsledkom. Chcem tiež ešte raz blahoželať súdružkám a súdruhom, ktorým boli včera na Pražskom hrade odovzdané vysoké štátne vyznamenania – čestné tituly, rády a štátne ceny – a sú prítomní na našej manifestácii.
Drahí priatelia, pre náš ďalší postup vpred sme si vytvorili dobrú základňu. Nijako pritom neskrývame, že nie všade sa darili veci tak, ako by sme chceli i mohli, a že na mnohých úsekoch sú i rozličné nedostatky, ktoré treba energickejšie prekonávať. To hlavné, čo nás teraz čaká, je úspešne na všetkých pracoviskách splniť tohtoročný plán, a tým celú siedmu päťročnicu, čestne sa vyrovnať s úlohami, ktoré nám uložil XVI. zjazd KSČ. Na tom bude záležať, aby sme na XVII. zjazde Komunistickej strany Československa v budúcom roku mohli vytýčiť pre nasledujúce päťročie i ďalšiu perspektívu nové, vyššie ciele rozvoja celej našej spoločnosti v záujme čoraz plnšieho uspokojovania potrieb pracujúceho ľudu.
Súdružky a súdruhovia, podmienky, v ktorých uskutočňujeme naše plány, hlboko ovplyvňuje medzinárodný vývoj. Súčasná situácia vo svete sa vinou militaristických agresívnych síl imperializmu značne skomplikovala. Tieto sily začali stavať na politike konfrontácie, na dosiahnutí vojenskej prevahy. Usilujú sa o prenesenie horúčkovitého zbrojenia do kozmu. Je to politika, ktorá vážne ohrozuje bezpečnosť národov a život na našej planéte. Najnaliehavejšou úlohou všetkých pokrokových, demokratických a mierumilovnývch síl je vystupňovať úsilie o zachovanie mieru a zmiernenie medzinárodného napätia, o odvrátenie nebezpečenstva jadrovej vojny a dosiahnutie konkrétnych opatrení v odzbrojení. Spoľahlivú cestu k tomu ukazujú mierové iniciatívy i praktické kroky Sovietskeho zväzu, Československa a ďalších socialistických štátov, ktoré dávajú reálnu základňu na vyriešenie najpálčivejších problémov súčasného sveta. Znovu to presvedčivo dokazujú závažné návrhy, s ktorými nedávno vystúpil generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu súdruh Michail Sergejevič Gorbačov. Vítame túto novú mierovú iniciatívu a plne podporujeme tieto návrhy. (...)
Nech tvorivá práca nás všetkých prispieva k blahu a šťastiu nášho ľudu, k bohatstvu a kráse našej socialistickej vlasti.
Nech žije Prvý máj – deň medzinárodnej solidarity robotníckej triedy, pracujúceho ľudu a všetkých pokrokových a mierových síl!
Nech žije nerozborné priateľstvo a spojenectvo s ďalšími bratskými socialistickými krajinami!
Nech žije Komunistická strana Československa!
Nech žije mier!
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite