Hosť:

Rabín Michail Borisovič Kapustin, zastupuje liberálnu (reformnú) vetvu judaizmu a v súčasnosti je najvyšším náboženským predstaviteľom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.