Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Umenie vykonávať svoje povolanie

.michal Oláh .rozhovory

Humanitné vedy sú dnes terčom opakovaného spochybňovania politickými a cirkevnými predstaviteľmi na Slovensku i v Česku. Lekár a prírodovedec Vladimír Krčméry je zakladateľom najväčšej humanitnej vysokej školy na Slovensku. Prečo považuje humanitné vedy za kľúčové?

Umenie vykonávať svoje povolanie BORIS NÉMETH Vladimír Krčméry tvrdí, že študenti, ktorí bojujú za slušné Slovensko, si nesmú nechať ukradnúť svoj zápas politikmi a politickými stranami.

sociálna práca, ošetrovateľstvo či misiológia sú dnes vystavené silnej kritike. Niektorí ich pokladajú za pavedy. Prečo neštudovať radšej napríklad ekonomiku, právo alebo elektrotechniku?

Je to o rovnováhe. Keby sme tu mali iba technické alebo prírodovedné odbory, vymizla by harmónia, ktorú civilizovaná spoločnosť nevyhnutne potrebuje. Veď ktoré tri piliere civilizácie Európska únia dodnes uznáva? Grécku filozofiu, rímske právo a kresťanskú etiku a morálku.

od čias antiky sme však už ďaleko, hoci mnohé platí dodnes.

Rozčlenenie vied má svoje historické korene a bolo zmysluplné, kým neprišiel internet a IT technológie, čiže do roku 1990. Ak dnes o niečom hovoríme ako o spoločenskej vede, ešte to tak vôbec nemusí byť. A keď povieme, že niečo je lekárska veda, nemusí to byť pravda. Neurovedy zahŕňajú neuropsychológiu, ktorá je humanitnou vedou, no je začlenená do exaktných medicínskych alebo prírodných vied. Súčasné členenie vied je už teda neudržateľné. Aj keby sme chceli zaviesť študijný program, ktorý by bol čisto spoločenskovedný, zistíte, že nejeden by bol hneď aj medicínsky alebo prírodovedný, hoci obsahujú aj aplikované právo či pedagogiku. 

rozumiem, no spoločenské disciplíny majú u nás všeobecne nízku kvalitu. Dokážu obstáť popri exaktných vedách?

Keď som pracoval v USA, mali sme kategóriu doktorandov, ktorí končili ako DrArts (Bachelory Arts, Mastery Arts), v doslovnom preklade by to bol titul magister umenia. A pritom ani jeden z nich nevedel hrať na husliach, klavíri, nevedel maľovať, spievať ani robiť nič podobné. Bol to súhrnný názov pre vedy, ktoré sa nedali jednoznačne začleniť medzi čisto medicínske, sociálne, technické. Slovo arts neznamená len divadelné či filmové umenie, ale aj umenie vykonávať svoje povolanie. Nie zamestnanie, ale povolanie. Ak robíme iba niečo technokraticky – sudcu, lekára alebo inžiniera –,  je to zamestnanie. Ten motív je tiež dobrý, lebo z niečoho žiť musíme, no povolaním to začína byť až vtedy, keď to nazveme arts. Umenie je vždy súzvuk spoločenskej vedy, nadhľadu, schopnosti generalizovať a aj tej exaktnej prírodnej, technickej, medicínskej schopnosti, ktorá vie zasa tieto partikulárne veci prakticky vyriešiť. 

viacerí študenti by sa asi začudovali, keby vedeli, že z nich chceme vychovať „umelcov“.

Ak dokážeme študentov pripraviť na takéto symbiózy, potom ich pripravím do života. Ak ich dokážeme pripraviť len na to, že vedia dobre operovať, potom ich pripravím len do zamestnania. A ak ich dokážeme v rámci medicíny pripraviť len na etiku či filozofiu, potom ich pripravíme len na abstrahovanie a filozofovanie. Akákoľvek veda, ktorá nemá spoločenskovedný základ a nadhľad, nie je vedou, ale iba zamestnaním. 

humanitné vedy dnes kritizujú aj niektorí predstavitelia cirkvi, napríklad nedávno český kardinál Duka. Čím si vysvetľujete tento postoj?

Skoro každý deň čítam príhovory Svätého otca Františka z Domu sv. Marty. Hovorí, že človek sa musí čoraz viac zamýšľať nad príčinami, prečo robí to, čo robí. A to je filozofia a etika. Má sa čoraz lepšie snažiť priblížiť k ľuďom iného vyznania. A to je psychológia. Má viac dbať na solidaritu. A to je iné pomenovanie pre sociálnu prácu. Pre mňa je František vzor nielen náboženský, ale aj morálny, kultúrny a intelektový. Má tri vysoké školy: vyštudoval chémiu, potom teológiu a nakoniec pedagogiku. Je príkladom tej syntézy, že samotná spoločenská alebo prírodná veda by bola bez filozofickej nadstavby iba zamestnaním, a nie povolaním.

pamätáte si ešte na začiatky odboru „sociálna práca“?

Keď neexistovala sociálna práca a keď sa začala tvoriť ako vedná disciplína, skladala sa z práva, z psychologických, pedagogických, sociologických, zdravotníckych (medicínskych aj nemedicínskych) a technických vied. Kresťan, ktorý nie je psychológ, nerobí sociálnu prácu, nemá sociologický pohľad, nemá jazykovú výbavu, aby komunikoval so svojimi bratmi, nemôže byť kresťanom solidarity. Stane sa z neho kresťan izolovaný vo svojom vnútornom svete, prípadne v kontemplatívnej reholi alebo v inej forme odovzdanosti, no nemôže pôsobiť vonku. Súčasný pápež chce mať radšej cirkev, ktorej ruky sú zababrané od činnosti vo vonkajšom svete, a nie čistú alebo izolovanú v podzemí nejakého kláštora. 

„Pápež František chce cirkev s rukami zafúľanými od práce vo vonkajšom svete, a nie izolovanú a čistú.“

ste zakladateľom a rektorom VŠZaSP sv.

 

Celý rozhovor si môžete prečítať, ak si kúpite Digital predplatné .týždňa. Ponúkame už aj možnosť kúpiť si spoločný prístup na .týždeň a Denník N.

predplatiť

.diskusia
.neprehliadnite