Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Trendy v cudzích jazykoch

.redakcia .promotion .promotion

Hovoríte po anglicky? A ovládate aj iný cudzí jazyk na komunikačnej úrovni? Tak by si totiž zamestnávatelia predstavovali ideálneho kandidáta. O tom, ako to na Slovensku vyzerá s výučbou cudzích jazykov a aké sú najnovšie trendy v učení, sme sa porozprávali s Ivetou Sládekovou Ondrejkovou, vedúcou Jazykového oddelenia Goetheho inštitútu na Slovensku.

Trendy v cudzích jazykoch GOETHE-INSTITUT/SONIA TOBIAS Moderná interaktívna výučba nemčiny.

začnime trocha provokatívnou otázkou. Prečo by som sa mala učiť nemčinu? Celý svet sa predsa dohovorí po anglicky. 

Európska únia má aktuálne 27 členských krajín a 24 úradných jazykov. Jazyk ako prostriedok komunikácie v jej fungovaní zohráva kľúčovú úlohu. Už v roku 2003 EÚ zakotvila vo svojich Barcelonských cieľoch, že každý Európan by mal ovládať dva cudzie jazyky. S brexitom sa postavenie angličtiny v EÚ môže zmeniť. Navyše, Slovensko je malá a otvorená ekonomika, niekoľko kilometrov od Bratislavy sa začína veľký nemeckojazyčný priestor, s ktorým máme historické aj hospodárske väzby. Nemčina je rodný jazyk pre najväčší počet Európanov.

súhlasím, ale mohla by som namietať, že Rakúšania, Švajčiari aj Nemci sa bez problémov dohovoria po anglicky. 

Jedna vec je dohovoriť sa a druhá vec je dosiahnuť úroveň komunikácie, ktorá nie je zredukovaná na to čisto funkčné. Práve v takejto komunikácii sa stráca interkultúrna dimenzia komunikácie. Predstavte si, že pracujete pre niektorého z veľkých zamestnávateľov z Nemecka. Komunikácia s kolegami nie je iba o práci, ale aj o nadväzovaní osobných, ľudských kontaktov (na obede, po pracovnom čase). Pre mnohých ľudí je dôležité aj spoznávanie kultúry, krajiny, zvykov. Ale na tomto mieste by som rada povedala, že otázka nie je, či angličtina alebo nemčina (alebo iný cudzí jazyk). Angličtina je stále dôležitá, len by nemala byť jediným jazykom, ktorý ovládame. 

ako je nastavený systém výučby jazykov na slovenských školách? Je jazyková príprava na školách z vášho pohľadu dostatočná? 

Po niekoľkých rokoch, keď bola na Slovensku jediným povinným cudzím jazykom angličtina, došlo v školskom roku 2019/2020 k tzv. liberalizácii výberu 1. cudzieho jazyka – žiaci si môžu vyberať až zo šiestich jazykov – okrem angličtiny aj nemčinu, francúzštinu, taliančinu, španielčinu a ruštinu. To je dobrá správa. Zlá správa je, že aj naďalej je druhý jazyk voliteľný od 7. ročníka a povinný iba na gymnáziach. V tomto smere sme na tom horšie ako je priemer v Únii.

ak si rodičia môžu vybrať až zo šiestich jazykov, ktorý by ste im odporučili vy a prečo? 

Ktorý jazyk je pre dieťa najvhodnejší, to by malo závisieť od toho, ktorý jazyk najlepšie využije, v akom regióne žije, prípadne k akej kultúre má rodina blízko, a nie od toho, ktorý jazyk sa zdá rodičovi ako najschodnejšia cesta. Netreba deti podceňovať. Deti nie sú preťažené, ak je vyučovanie atraktívne, moderné a prispôsobené schopnostiam jednotlivých detí. Vôbec by som sa nebála iného prvého cudzieho jazyka ako angličtina. Je pravdepodobné, že sa dieťa po anglicky naučí dobre, aj keď začne neskôr. A motivácia učiť sa po anglicky je u mnohých detí vysoká, množstvo obsahu na sociálnych sieťach sledujú v angličtine. 

ako teda vyzerá moderné atraktívne vyučovanie? 

Niektorí z nás si pamätáme školské časy, keď sme memorovali slovíčka a písali diktáty. Konverzácia a každodenné situácie dostávali len málo priestoru. Preto má dnes generácia štyridsiatnikov a tridsiatnikov (dnešných rodičov) často problém v cudzom jazyku komunikovať a bojí sa, že rovnako na tom budú aj ich deti. Medzičasom sa metódy učenia cudzích jazykov príchodom sociálnych sietí, internetu na školách a nových poznatkov neurodidaktiky výrazne posunuli. Učí sa interaktívne, na základe autentických každodenných situácií. Gramatika sa nevyvyšuje nad ostatné kompetencie. Čoraz častejšie sa využíva metóda CLIL (z anglického content language integrated learning). Znamená to, že sa cudzí jazyk integruje do vyučovania odborných predmetov, napríklad prírodovedy, techniky, matematiky, ale aj občianskej náuky. Našu metodiku Experimentovanie po nemecky využívajú školy na celom Slovensku. Pripravujeme nemeckú verziu učebnice občianskej náuky v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Digitálnu detskú univerzitu. Téma kvalitného vyučovania úzko súvisí so vzdelávaním budúcich pedagógov. Počet záujemcov o štúdium jazykov stále klesá, čo je aj dôsledok obdobia, keď bola angličtina jediný cudzí jazyk na školách. V spolupráci s Filozofickou fakultou a s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave a s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia sme pripravili projekt Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorý má motivovať stredoškolákov, aby išli študovať nemčinu a študentov germanistiky, aby si vybrali učiteľské povolanie. 

 

 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite