Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Na Slovensku pribudlo 17 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Minister obrany Jaroslav Naď naznačil návrh o miernejšom lockdowne a následnom plošnom testovaní.

Ak chce firma rásť, musia rásť osobnostne aj jej zamestnanci

.redakcia .sponzorované .promotion .promotion

Miriam Mattová zo softvérovej spoločnosti Unicorn sa stará o to, aby boli správni ľudia na správnych miestach. Prečo firma ako Unicorn chce motivovať svojich ľudí práve vzdelávaním?

Ak chce firma rásť, musia rásť osobnostne aj jej zamestnanci Archív unicorn Miriam Mattová, Production Manager zo softvérovej spoločnosti Unicorn.

téma motivácie je zaujímavá. Ako dokazujú výskumy, motivovaní ľudia sú pre firmu väčším prínosom – jednak sú stabilnejší, ochotnejší, milší, vyžadujú menšiu mieru dohľadu, lepšie pôsobia na partnerov a spolupracovníkov. To je dôvod, prečo chce firma svojich ľudí motivovať. A prečo to chceme robiť práve vzdelávaním? Vzdelávanie je jeden z motivačných nástrojov, ktorý má svoje špecifiká a má duálny dopad – posúva to daného človeka a zvyšuje aj prestíž danej firmy. 

nie sú práve peniaze dostatočnou motiváciou? Ako to funguje z hľadiska našich potrieb?

Peniaze sú určite jedným z motivačných faktorov – hovoríme tu o vonkajšom motivačnom faktore. Ale štúdie pracovnej psychológie nám jasne naznačujú, že to nie je jediný zdroj motivácie a uspokojenia zamestnanca. Nejde tu len o vonkajšiu motiváciu, ale aj o vnútornú, človek skratka potrebuje mať v tomto určite rovnováhu.  Vonkajšia motivácia sa odráža zo spomínaného platu, z vyššej pozície, z nového projektu. Vnútorné faktory vyplývajú z osobnostných charakteristík človeka. 

Prirodzenou snahou človeka je samostatne riadiť svoju prácu. Dôležité je, aby človek videl výsledok svojej práce a aby človek vnímal širší a hlbší spoločenský zmysel svojej práce. Tu si treba uvedomiť, že pracujeme so širokou škálou vecí, ktoré človeka ako konzistentnú bytosť motivujú. Motivácia je vtedy efektívna, keď pôsobí z oboch strán, tj. zvnútra aj zvonka. 

firmy už pochopili, že ich zamestnanci nie sú stroje a ak by k nim takto pristupovali, tak by nastala vo firme fluktuácia a ony by prišli o sociálny kapitál, ktorý do ľudí investovali. Ako sa dá vo firme zabezpečiť, aby zamestnanci boli svieži a plní vnútorného drivu, po ktorom zamestnávateľ, ako aj samotní zamestnanci túžia?

V Unicorne je pre nás oblasť vzdelávania doslova  „srdcovkou“ –  a pristupujeme k nemu veľmi systematicky. Jedna z hlavných inštitúcií, ktoré využívame, je Unicorn University. Vysoká škola, ktorá je v pôsobnosti od založenia v roku 2007 a ktorá má aktuálne okolo 450 študentov 

takže IT firma si založila svoju vysokú školu s akreditovanými odbormi?

Áno, študujú sa odbory zamerané na IT, ale aj manažment a ekonómiu. Každý z tých odborov má bližšie k niektorej z týchto menovaných oblastí. Keďže sme softvérová spoločnosť a tiež vzhľadom na súčasnú situáciu, využívame moderné technologické nástroje, ako streamovacie služby a online prednášky, online a interaktívne učebnice. 

Kľúčové je to, aby to ľudí bavilo. Tento prístup uplatňujeme aj na projektoch v práci, postupujeme podľa hesla „práca hrou”. Ak sa vzdelávanie robí „hravou“ formou, tj. takou, ktorá dokáže ľudí zaujať, tak sa zvyšuje efektivita dopadu informácií na jednotlivých ľudí. A to uplatňujeme nielen v rámci Unicorn University, ale aj v rámci ďalších našich vzdelávacích produktov.

vzdelávanie nie je monopolizované, napríklad len v rukách štátu, ale firmy si už samy vychovávajú svojich ľudí. Ak k vám príde na pohovor nový človek, ktorý nemá až také zručnosti, ako by potreboval, ale je to silná osobnosť, ktorá by sa hodila do tímu, vezmete ho? 

Áno. Je to ideálny uchádzač, s ktorým sa dá ďalej dobre pracovať. Keď hovoríme o tom, že vzdelávanie sa presunulo z inštitúcií ako sú školy na samotné firmy, tak je to hlavne z toho dôvodu, že oblasť IT je špecifická a tiež veľmi dynamická, rýchlo sa rozvíjajúca oblasť. Preto potrebujeme ľudí vzdelávať v tom, čo je „in” a čo aktuálne vo svojej práci potrebujú. Preto sme začali riešiť firemné vzdelávanie, aby sme vedeli doplniť aktuálne potreby a know-how. Čo sa týka nových ľudí, v prvom rade ich začleníme do tímu a nastáva synergický efekt vďaka „learning by doing“. 

Človek sa zaraďuje do tímu a paralelne sa učí, ale samozrejme nesmie to zostať len na samotnom človeku, preto u nás máme kouča nazývaného „Godfather”. Je to mentor, ktorý slúži novému človeku ako sparingpartner.  Dohliada na jeho ďalší vývoj a jeho správne zapracovanie do projektu, odporúča mu školenia. Nový človek by nemal byť len tak „hodený do vody“, tento proces zapracovania a zaškolenia musí byť riadený, aby mohol byť jedného dňa samostatný. V opačnom prípade  by to nemusel zvládnuť a mohli by sme ho týmto prístupom skôr demotivovať. 

počas COVID pandémie museli všetci prestúpiť na online vzdelávanie. Mnoho ľudí sa prostredníctvom online kurzov počas karantény chcelo alebo muselo rekvalifikovať. Do budúcna si vieme predstaviť, že sa aj naďalej budeme vzdelávať práve cez rôzne online kurzy.

Tieto online kurzy sú nielen moderné, ale pre situáciu ohľadne COVIDU je to preferovaná forma vzdelávania. My sme s tým začali už v predstihu. Dnes sa dostáva do popredia koncept mikrovzdelávania. Ľudia na projektoch sú zahltení prácou celý deň a keď potom prídeme za človekom a chceme, aby sa ďalej školil, tak sa nemusíme  uňho stretnúť s nadšením. 

Preto tieto online kurzy, ktoré voláme CourseKity, tvoríme tak, aby daná látka bola systematicky zhrnutá do ucelených  modulov , ktoré si človek vie naštudovať vo voľnom slote počas dňa. Nové poznatky si vie za každým modulom otestovať prostredníctvom testu a konzistencia celej látky je zabezpečená jedným záverečným testom, ktorý generuje otázky predovšetkým z tých oblastí, ktoré tento človek v parciálnych testoch nevedel.  

témy týchto kurzov sú prevažne v odbore softvéru a IT?

Keďže sme softvérová firma, naše kurzy sú zamerané najmä na technológie a na prácu s nimi. Ale máme aj kurzy z iných oblastí , ako ekonómia, komunikácia a riadenie ľudských zdrojov. V praxi sa mi potvrdilo, že človek hľadá súlad medzi tým, čo robí, a tým, čo vie. A tam vznikajú určité priepasti, ktoré vieme vhodným vzdelaním vyplniť. Tak vieme zamestnancovi dať pridanú hodnotu, doplniť mu aspekty, ktoré vie využiť aj v osobnom živote. 

Nedávno sme školili T analytikov na komunikačné zručnosti. To je presne tá oblasť, v ktorej keď sa naučia orientovať, tak vedia tieto poznatky veľmi efektívne využiť aj v osobnom živote. Toto je našim cieľom keď hovoríme vo motivácií ľudí vzdelávaním, tj. dávame im určitý set vedomostí nielen do pracovného života, ale aj niečo, čo ich dokáže posunúť v osobnom živote, chceme aby rástli nielen vedomostne, ale aj osobnostne. 

firma sa teda nemá snažiť vyžmýkať zamestnanca, ale doplniť mu aspekty jeho plnohodnotného života a dovzdelať ho v tom, kam smeruje.

Človeka by sme mali vnímať ako konzistentnú bytosť, tj. ako určitý „celok“. Aj realizácia jeho schopností ide ruka v ruke s tým, ako ju zvláda po osobnostnej stránke. Isto mi to potvrdia aj kolegovia ktorí majú na starosti tréningy vo firmách, že vzdelávacie programy by mali byť  komplexné. Ak chceme docieliť zmenu, nie je to o jednom školení, tým sa to len začína a treba to nastaviť tak, aby to bolo efektívne nielen pre jeho pracovnú stránku, ale aj pre tú osobnostnú. 

inovatívnymi lídrami aj v oblasti vzdelávania sú práve IT firmy, pretože tam sú tie zmeny také rýchle, že nemajú čas na to, aby ľudia čakali na dovzdelávanie zo štátnych univerzít alebo z inštitucionalizovaného vzdelávania. Vy ešte ponúkate program Unicorn Work&Study dokonca na mieste, o ktorom sa hovorí, že tam nič nie je, a to z Prešova. Prichádzate za nimi a umožňujete im tak nájsť si nové zamestnanie. 

Program Unicorn Work&Study je zameraný na študentov, ktorí chcú popri štúdiu už aj pracovať. Študenti počas štúdia softvérového vývoja na Unicorn University dostávajú štipendium  a popritom pracujú na firemných projektoch a majú reálne prepojenie s praxou. 

Cieľom všetkých našich kurzov nielen v rámci CourseKit a vysokej školy je uplatnenie poznatkov v praxi. Preto všetci lektori kurzov aj univerzity sú aj členmi pracovných tímov a pracujú tak, aby sa oboznamovali s využívaním technológií v praxi a s riešením problémov, ktoré môžu reálne nastať. Toto  je najlepšia  cesta – predať reálnu skúsenosť - lebo človek si vďaka tomu poznatky lepšie zapamätá.

počas COVID pandémie museli učitelia nedobrovoľne prejsť na online výučbu, a bolo to pre mnohých z nich veľmi ťažké. 

Vyslovila by som obdiv všetkým učiteľom, že sa s tým online svetom popasovali. Aj s touto oblasťou vieme pomôcť. Pod značkou Red Monster máme online kurzy a školenia. Kurzy pre deti sú vytvorené učiteľmi podľa osnov a slúžia ako doplnok k výučbe. 

Deti sa hravou formou vedia naučiť danú látku. Aspekt hry využívame v online kurzoch nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Osobný kontakt s lektorom ale nič nenahradí, keďže sme spoločenské bytosti. No v týchto časoch, keď musíme fungovať online, je dôležité vedieť preniesť zážitok, ktorý je kľúčový pre zapamätanie. V každom z nás zostáva kúsok malého dieťaťa, keď nás to baví a je to interaktívne, tak si to ľahšie zapamätáme. A ak sú tam audiovizuálne vnemy, vyvolá to v nás konzistentnejší zážitok. Keďže je ten vzťah pri online kurzoch virtuálny, kladie to nároky na lektorov, ako si vybojovať interakciu cez online priestor.

ko sa od štúdia muzikológie dostane človek k pracovnej psychológii a vzdelávaniu v pracovnom prostredí? 

Veľa kolegov a IT špecialistov má veľký vzťah k hudbe a mnohí kolegovia majú kapely a hrajú na hudobnom nástroji. Je to možno motivované tým, že sa hľadá harmónia. A tak ako v hudbe fungujú určité princípy, aby vznikla harmónia, tak aj IT developer pri tvorbe informačného systému vnáša poriadok, „usporadúva“ kód čiže tiež tam musí byť istá harmónia. A to tak pri tvorbe informačného systému, ako aj pri vzdelávaní. Hľadáme harmóniu medzi tým čo vieme a tým čo robíme, preto vzdelávanie, aby bolo motivujúce, nás musí posúvať nielen po vedomostnej stránke, ale aj formovať našu osobnosť ako celok. 

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite