Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Peter Kubina: Vyšetrovanie čurillovcov viedol dva roky zaujatý vyšetrovateľ, a musí tak byť zrušené

.peter Kubina .komentáre

Obhajca vyšetrovateľov NAKA Peter Kubina oznámil, že jeho klienti boli dva roky vyšetrovaní nezákonne a poskytol nám vyjadrenie, ktoré uverejňujeme v plnom znení.

včera nám bolo doručené rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane a naopak otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených. Toto rozhodnutie je právoplatné.

Čo to znamená? Inšpekcia s prokuratúrou majú veľký problém so zákonnosťou tohto trestného stíhania, ktorý si zapríčinili sami, pretože umožnili, aby po dobu vyše 2 rokov toto vyšetrovanie realizoval zaujatý vyšetrovateľ, ktorý mal byť vylúčený. O skôr podaných námietkach zaujatosti vyšetrovateľ účelovo nekonal a dozorujúci prokurátor KP Bratislava ho v tom vždy „zakryl”. Nedávnou zmenou právnej kvalifikácie skutku a pripustením poškodených osôb do konania v júli tohto roka však vyšetrovateľ s prokurátorom  otvorili dvere k podaniu námietky zaujatosti s ohľadom na nové okolnosti prípadu (pripustenie poškodených). Obhajoba túto príležitosť využila a námietku zaujatosti podala.

O námietke najskôr rozhodol samotný vyšetrovateľ Kulich tak, že sa (podľa očakávania) nevylúčil. Proti jeho rozhodnutiu bola podaná sťažnosť, ktorej jeho bezprostredný nadriadený vyhovel a rozhodol o jeho vylúčení. 

Pre toto trestné konanie ide o veľmi zásadný zvrat. Vylúčenie vyšetrovateľa pre zaujatosť znamená, že policajtom NAKA vzniesol obvinenie a viac než 2 roky ich vyšetroval zaujatý vyšetrovateľ.

Podľa § 32 ods. 5 Trestného poriadku žiadny úkon urobený vylúčenou osobou nemôže byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní. To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vydané v doterajšom priebehu konania - vrátane uznesnení o začatí trestného stíhania a uznesení o vznesení obvinenia - sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené. Toto dokonca v tomto istom konaní už akceptoval aj generálny prokurátor, keď vo februári 2021 zrušil vyšetrovateľom NAKA časť vznesených obvinení práve preto, že ich vzniesol zaujatý vyšetrovateľ (iný než teraz), ktorý mal byť vylúčený. Teraz tento dôvod zrušenia dopadá aj na zvyšnú časť ich obvinení, ktoré dosiaľ trvajú.

Generálny prokurátor vtedy uviedol: „Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že ak bolo prípravné konanie vykonané vylúčeným orgánom, nie je možné prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané týmto vylúčeným orgánom. Ak by napriek tomu bola podaná obžaloba a vykonané celé ďalšie súdne konanie, bolo by ním porušené zásadným spôsobom právo na obhajobu a všetky nasledujúce súdne rozhodnutia by boli založené na dôkazoch, ktoré by neboli súdmi vykonané zákonným spôsobom.“ […] „Postupom vyšetrovateľa PZ kpt. Mgr. Michala Vyšvádera ako vylúčeného orgánu, teda vydaním uznesenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 a § 206 ods. 1 Trestného poriadku došlo porušeniu § 2 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon. Uvedeným postupom orgánu činného v trestnom konaní bolo porušené právo obvinených, aby v ich veci konal nezaujatý orgán.“ […] „Uvedená vada konania, teda existencia relevantnej pochybnosti o nezaujatosti vyšetrovateľa PZ, je takého významu a povahy, že spôsobuje nezákonnosť predmetného uznesenia a vyžaduje nevyhnutnú reakciu vo forme jeho zrušenia...“

Podľa zákona, zverejneného výkladového stanoviska generálneho prokurátora, súdnej judikatúry i rozhodovacej praxe generálneho prokurátora priamo v tejto trestnej veci by tak mali byť všetky uznesenia o vznesení obvinenia Jánovi Čurillovi a jeho kolegom v celom rozsahu a bezodkladne zrušené a vec by sa mala po vyše dvoch rokoch vrátiť na úplný začiatok, do štádia pred začatím trestného stíhania (teda aj pred vznesením obvinenia). 

Preto sme včera podali návrh na zrušenie všetkých dotknutých uznesení vydaných zaujatým vyšetrovateľom – navrhli sme teda presne to isté, čomu už generálny prokurátor v tejto istej trestnej veci raz vyhovel.

Predpokladám, že táto udalosť vyvolá na druhej strane sporu veľa prekvapenia a nepokoja. Preto očakávam, že sa budú snažiť to všetkými možnými spôsobmi zvrátiť. Ale my vždy myslíme aj niekoľko ťahov dopredu, takže vieme, že ak toto budú chcieť zvrátiť, bude to možné len za cenu veľmi závažného porušenia zákona (v takom prípade v tejto veci už dvojnásobného), pretože na toto rozhodnutie o vylúčení vyšetrovateľa vydané jeho nadriadeným sa nevzťahuje ani dozorová právomoc prokurátora podľa § 230 Trestného poriadku a ani právomoc generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku. 

Tak sledujme, či prokuratúra bude rešpektovať zákon a svoje predchádzajúce rozhodnutia v tejto veci a všetky obvinenia bezodkladne zruší, alebo či sa vydá cestou porušovania zákona a prekračovania právomoci.

Ak si predplatíte digitálne predplatné alebo tlačený .týždeň na ďalší rok, pomôžete nám prežiť a robiť to, čo vieme. Vopred ďakujeme.

Tento text ste mohli čítať len vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k nim a predplaťte si .týždeň.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite