Nájdených 5 výsledkov pre výraz „józsef Demmel“
U nás, kde Maďar ani nie je

U nás, kde Maďar ani nie je

.józsef Demmel .klub .esej

Turiec je veľmi vhodný na výskum slovenskej šľachty v hornouhorských župách. Slovenská materčina šľachty sa tam dostávala do konfliktu s maďarskou národnou ideou nielen z času na čas, ale takmer neustále.

.týždeň

Štúr, mýty a realita

.marcel Martinkovič .časopis .literatúra

József Demmel napísal knihu, ktorou chce redukovať ideologické zjednodušenia v historickom výskume Štúrovej činnosti. A snaží sa sprístupniť aj význam historiografie ...

.týždeň

Nechceme politizovať

.józsef Demmel .časopis .klub

Historik, ktorý nemá ctižiadosť rozhliadnuť sa vôkol seba a všímať si ľudí, veci a udalosti, ktoré ho obklopujú, môže byť označený nanajvýš za bádateľa starožitností, píše Marc Bloch v knihe Historikovo remeslo.

.týždeň

Štúr nebol zradca

.jozef Majchrák .jaroslav Daniška .časopis .týždeň doma

Patrí k silnej mladej generácii maďarských historikov, ktorých zaujímajú dejiny Slovenska. Napísal knihu o Ľudovítovi Štúrovi, ktorá onedlho vyjde po slovensky. József Demmel.

.týždeň

Kto bol Ľudovít Štúr?

.józsef Demmel .časopis .klub

Ako môže pristupovať maďarský historik roku 2011 k téme života Ľudovíta Štúra? Doteraz platný maďarský historický kánon je nepoužiteľný predovšetkým preto, že maďarskí historici predtým Štúrov život a jeho pôsobnosť vykladali vyložene z politického hľadiska.

  •