Nájdených 15 výsledkovpre výraz „ambróz Martin Štrbák“
Vyschnuté cisterny

Vyschnuté cisterny

.ambróz Martin Štrbák .stĺpčeky .žalmy jasovského opáta

Pri poslednej návšteve Kumránu v Judskej púšti vo mne intenzívne zarezonoval pohľad na jednu cisternu. Esénske spoločenstvá, ktoré žili na brehoch Mŕtveho mora, potrebovali veľa vody na kultové očisťovanie. A tak kopali veľa cisterien.

Rozjasnená tvár Boha

Rozjasnená tvár Boha

.ambróz Martin Štrbák .stĺpčeky .žalmy jasovského opáta

Počas poslednej návštevy Izraela mi pri pohľade na judskú púšť vo Wadi Quelt zišli na myseľ slová osemdesiateho žalmu o pastierovi, ktorý vedie Izrael a tróni nad cherubmi.

Vládca sveta

Vládca sveta

.ambróz Martin Štrbák .stĺpčeky .žalmy jasovského opáta

Keď sledujem život okolo seba, neraz si položím otázku, kto ovláda tento svet, kto ním hýbe. Kresťanstvo nachádza odpoveď u svätého Pavla: kresťan žije v tomto svete, no nie je z tohto sveta.

Čierno-biele videnie

Čierno-biele videnie

.ambróz Martin Štrbák .stĺpčeky .žalmy jasovského opáta

Občas zvykneme hovoriť o čierno-bielom videní, o tom, že veci majú byť buď dobré, alebo zlé. Pesimisti hovoria, že všetko je akési sivé – niečo viac a niečo zasa menej.

Tajomný kláštorný spev

Tajomný kláštorný spev

.ambróz Martin Štrbák .časopis .história

V ušiach nám znie jednohlasný spev mníchov. Niekedy ho dopĺňa hudba, inokedy znie bez sprievodu. Texty sú prednášané v neznámej reči, ktorej už dnes takmer nik nerozumie. Gregoriánsky chorál.

Ako sa v živote nepotknúť

Ako sa v živote nepotknúť

.ambróz Martin Štrbák .časopis .osobnosti

V čase, keď píšem tieto riadky, mi v ušiach veľmi silno rezonuje nápev od Juraja Lexmanna „Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?“

.týždeň

Keď kráľ zatúži po kráse

.ambróz Martin Štrbák .časopis .osobnosti

V poslednom čase býva v našom chráme veľa svadieb. Keď sa pozerám na nevesty, ako kráčajú pred oltár, prichádzajú mi na um verše z knihy proroka Ezechiela a zo 45. žalmu, takého typického pre svadobný obrad.

.týždeň

Olej na brade

.ambróz Martin Štrbák .časopis .osobnosti

Pri jednom stretnutí v deväťdesiatych rokoch si prítomní kňazi doberali môjho spolubrata, keď mu citovali stotridsiaty tretí žalm a jeho úvodné verše.

.týždeň

V chráme ako v nebi

.ambróz Martin Štrbák .časopis .osobnosti

Siedmeho júla 2007 vydal pápež Benedikt XVI. dokument Motu proprium (z vlastnej vôle) Summorum Pontificum (Najvyšší veľkňazi). Dovolil ním v rímskokatolíckej cirkvi sláviť liturgiu spred roku 1969.

Opát premonštrátov: Vlastnými silami nič nezvládnem

Opát premonštrátov: Vlastnými silami nič nezvládnem

.eva Čobejová .anton Vydra .časopis .rozhovor

Nemal ani štyridsať, keď sa stal opátom v Jasove. Musí sa starať o kláštor, školu, komunitu. Niekedy má z toho skepsu, niekedy cíti radosť. Pre .týždeň píše stĺpčeky o žalmoch. Opát Martin Ambróz Štrbák.

  • 1
  • 1. stránka z 2
  • 2