Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

V systéme problém nebol

.martin Hanus .časopis .týždeň doma

Rozhovor s Bystríkom Berthotym, bývalým generálnym riaditeľom NADSME, ktorý v období druhej Dzurindovej vlády vypracoval a zaviedol program rizikového kapitálu. Rozhovor vznikol formou e-mailu.

.podľa vašich kritikov ste fungovanie dvoch fondov rizikového kapitálu v NADSME nastavili tak, aby manažérov fondov nikto nemohol kontrolovať ani odvolať. Prečo ste zmluvy s manažérmi fondov uzavreli na určitý čas, bez možnosti ich jednostranného vypovedania?
Nie je pravda, že zmluvy boli urobené tak, že manažéra nebolo možné kontrolovať. V dozornej rade fondu boli traja zástupcovia agentúry, ktorí mali v zmluve zakotvené rozsiahle kontrolné právomoci. Zmluvy boli uzavreté na určitý čas, a to na čas životnosti fondu, ktorý schválila správna rada. Ak si manažéri neplnili svoje povinnosti alebo zástupcovia agentúry nemali dostatok informácií o činnosti fondu, mohli zástupcovia agentúry na dosiahnutie nápravy využiť všetky prostriedky, aké náš právny poriadok umožňuje.  
.prečo ste na manažérov fondu nevypísali verejnú súťaž?
V prvom prípade SRF (Slovenský rozvojový fond) bol manažér fondu so súhlasom správnej rady vybratý na základe odporúčaní bankového investora. V prípade FSC (Fond Seed Capital) správna rada odsúhlasila, že tento fond bude spravovaný manažérom zloženým z bývalých zamestnancov Fondu fondov, s.r.o., ktorí mali s manažovaním podobných fondov dlhoročné skúsenosti.  
.napríklad do Fondu Seed Capital vložil Fond Fondov 400 miliónov korún a spoločnosť Funds Managers 4 milióny korún. Funds Managers bol štatutárnym orgánom Fond Seed Capital a súčasne aj manažérom fondu. Prečo získala táto spoločnosť natoľko silné postavenie v takom obrovskom fonde?
Pomerne silné postavenie bolo manažérom fondov dané v záujme toho, aby sa zachovala kontinuita činnosti počas celej plánovanej životnosti fondov, bez ohľadu na zmeny v politickej situácii. Postavenie manažérov fondov v žiadnom prípade nebolo príčinou zlyhania kontrolných mechanizmov. S ich riadnym fungovaním totiž systém počítal.
.manažér fondu mal ročnú odmenu vo výške 3 percent z aktuálnej nominálnej hodnoty fondu. Funds Managers mal tak ročne – bez ohľadu na počet zrealizovaných investícií – zaistených 12 miliónov korún. Nie je to príliš veľkorysá odmena?
Stanovená odmena manažéra slúži na pokrytie všetkých jeho nákladov súvisiacich so správou fondu  a v tejto výške je štandardnou odmenou manažérov fondov podobnej veľkosti a podobnej investičnej stratégie, aká bola schválená pre FSC. Platí, že čím menší fond, čím nižšia priemerná očakávaná výška investície a čím dlhší čas životnosti investície, tým je percento odmeny vyššie. Štandardný rozsah sa pohybuje medzi 0,5 percenta až 3 percentami. Veľkosť fondu bola v porovnaní so štandardom EÚ malá, a mal robiť malé investície. 
.za vášho pôsobenia zrealizoval tento fond iba jednu investíciu v hodnote 7 miliónov korún. Nie je to dôkaz toho, že manažér fondu si relatívne bezprácne užíval vysokú správcovskú odmenu?
Som presvedčený, že nie. Išlo o prvý rok činnosti fondu, s ktorým je spojené množstvo činností nie priamo investičného charakteru. Ak sa dnes podnikateľ dozvie o možnosti financovania svojho projektu, musí následne vypracovať podnikateľský zámer a splniť ostatné podmienky, čo trvá určitý čas. Nábehová krivka fondu môže trvať aj pol roka, kým sa deal flow stabilizuje. Okrem toho údaj, že bola uskutočnená len jedna investícia, nie je z hľadiska skutočného objemu vykonanej práce relevantný, pretože vo fonde boli rozpracované ďalšie investičné návrhy. 
.po vašom odchode zrealizoval tento fond veľa investícií, ktoré sa dnes ukazujú prinajmenej ako pochybné. Ako si to vysvetľujete?
Predovšetkým sa treba zamyslieť nad tým, či pochybnosti vznikajú pri očakávanej návratnosti investícií, alebo pochybnosti vyvolávajú okolnosti, za ktorých bola investícia uskutočnená. Jedným z vysvetlení môže byť zlyhanie kontrolného mechanizmu a zlyhanie účinnej komunikácie medzi fondom, investormi a manažérmi.
.necítite zodpovednosť za to, že ste systém nenastavili takým spôsobom, aby nedochádzalo k zneužívaniu zdrojov alokovaných vo fondoch?  
Nie, v žiadnom prípade. Program bol pripravený dobre a systém obsahoval kontrolné a indikačné mechanizmy. Ak by riadne fungovali, nemohlo by sa stať, že by zdroje boli zneužité. Systém nemožno označiť za nefunkčný, pokiaľ v ňom neboli účinne využité všetky kontrolné mechanizmy.
.pocítili ste za vášho pôsobenia politické či podnikateľské tlaky?
Politické a podnikateľské tlaky boli vždy a pôsobili aj na mňa, ale tvrdím, že som im nikdy nepodľahol. Po voľbách 2006 dokonca nové vedenie MH SR nariadilo následnú finančnú kontrolu v agentúre, ktorá konštatovala, že program rizikového kapitálu bol spustený tak, ako bol schválený. Čelil som niekoľkým udaniam na základe anonymných listov, boli podané tri trestné oznámenia. Nič nečisté sa za môjho pôsobenia v agentúre nepotvrdilo, pretože nič nečisté sa nerobilo, agentúra svojimi výsledkami patrila k najlepším implementačným agentúram. Po mojom odchode bola agentúra plne v rukách správnej rady a ministerstva hospodárstva, ktoré malo rozhodovacie právomoci.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite