Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Univerzita Petra Horvátha

.matej Gašparovič .časopis .týždeň doma

Trnavská Univerzita Cyrila a Metoda síce patrí podľa prieskumov ARRA k horším vysokým školám v krajine, na druhej strane sa však pýši mediálnou hviezdou súčasnej politológie Petrom Horváthom. Jeho činnosť v pozícii šéfa katedry je však dôkazom, že na kariéru v našom univerzitnom priestore nie sú potrebné odborné ani morálne kvality.

.peter Horváth je v súčasnosti najcitovanejším politológom, jeho názory na politickú scénu sa v médiách objavia v priemere každý druhý deň. Jeho politické komentáre sú zväčša banálne, napriek tomu si aj vďaka svojej intenzívnej mediálnej prítomnosti vybudoval na  Filozofickej fakulte UCM neotrasiteľnú pozíciu. Horváth má pritom podľa našich zistení na svojom konte plagiát a podvod pri zapisovaní známok. Istá podobnosť so situáciou na Trenčianskej univerzite? Možno. V každom prípade v Trnave nefunguje nič ako stavovská česť a jasné odmietnutie nečistých praktík vedenia fakulty a univerzity.     

.čierne duše
Koncom minulého roka sa na katedre politológie objavil nevšedný index. Boli v ňom zapísané známky za prvé dva ročníky, všetky signované vedúcim katedry Horváthom. Index patril akémusi študentovi Andrejovi Bačovi. Šesť pedagógov napísalo list, v ktorom informovalo dekanku Gabrielu Ručkovú, že vedúci katedry zapísal bez ich vedomia známky aj z predmetov, ktoré títo pedagógovia vyučujú. A to napriek tomu, že dotyčný študent sa na skúškach ani len nezúčastnil. List podpísali pedagógovia Marek Hrušovský, Michal Chvojka, Juraj Šúst, Martin Svatuška, Jozef Lenč a Radoslav Štefančík. „Mali sme v ňom zapísané známky z našich predmetov, ktoré študent Bača nerobil,“ tvrdí dnes už bývalý učiteľ Juraj Šúst, ktorému po konflikte s vedúcim katedry nepredĺžili zmluvu. Rovnako ako jeho exkolegovi Michalovi Chvojkovi.
No známky neboli zapísané len v indexe, ale aj v Akademickom informačnom systéme (AIS). „Na katedre máme viac ako 600 študentov, ktorým musím za kolegov zapisovať známky do AIS-u, pretože sú starší a menej počítačovo zdatní,“ vysvetľuje Horváth svoj prešľap pre .týždeň. „Niektoré veci som urobil automaticky. Po upozornení som zistil, že som urobil chybu,“ pokračuje.

.omyl?

V poriadku, mýliť sa je ľudské. Ale išlo naozaj o omyl? Je predstaviteľné, že by sa Horváth dvakrát pomýlil a zapísal omylom známky do indexu aj do informačného systému?  Uvedení pedagógovia si to nemyslia. „Na stretnutiach s dekankou sa Horváth pod tlakom dôkazov a našich sťažností priznal k podvodu a k úmyselnému a vedomému zapísaniu skúšok bez vyskúšania Baču. Vraj to spravil pre dobro katedry a fakulty, keďže Bača mal vybaviť akési kontakty v Lisabone,“ tvrdí bývalý učiteľ katedry Michal Chvojka. Na podozrenie, že nešlo iba o obyčajné pochybenie, poukazuje aj ďalší učiteľ Štefančík: „Zistil som, že v AIS-e je v mojom predmete zapísaná známka u študenta Baču, ktorú som ja nezapísal. Zmenu v systéme urobil doktor Horváth. Hodnotenia som vymazal. Zapísané boli aj predmety učiteľov Chvojku a Šústa, ani oni ho nehodnotili. Po prázdninách a v deň zápisu Horváth zistil, že známky Baču niekto vymazal. Zapísal ich znovu.“ Potvrdzujú to aj odfotografované screeny z AIS-u, ktorými .týždeň disponuje. Podľa nich boli študentovi Bačovi známky zapísané niekoľko mesiacov po tom, ako ostatným študentom – počas prázdnin.  

.plagiátor

S Petrom Horváthom, ktorý je zároveň aj prorektorom univerzity pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu, sa viaže aj plagiátorstvo. Nedávno upozornil na sme.sk bloger Oskar Bardiovský na učebnicu, v ktorej mal Horváth bez citácie parafrázovať z diplomovky svojho študenta. Je tu však nový prípad. Katedra politológie UCM vydala zborník prác viacerých autorov pod názvom Governance v európskych politikách. Horváth má v zborníku štúdiu Slovensko ako člen schengenského priestoru. Tá je však z veľkej časti doslovným prekladom práce českého politológa Iva Šlosarčíka z roku 2001 Schengen: návod k použití.
Štúdia vyšla v rámci grantového projektu VEGA – je to teda dotovaná práca z peňazí na podporu vedeckých prác. VEGA kontroluje len formálne kritériá na čerpanie dotácie. Kvalitatívne kritériá, teda autentickosť práce a vedecký výkon, už o financiách nerozhodujú.
„V knihe vyšli moje podklady a rešerše, ktoré som si spravil,“ bráni sa pre .týždeň Horváth.   „Nespochybňujem, že som to poslal, ale poslal som blbosť. V zborníku je veľa chýb. V čase, keď zborník vyšiel, som bol odcestovaný. V momente, keď to vyšlo, som to stiahol a náklad je u mňa v skrini,“ tvrdí Horváth. Jeho slová však spochybňuje redaktor zborníka Martin Svatuška: „Štúdiu mi poslal sám Horváth. Redakčne som ju upravil a poslal som mu ju späť na autorizáciu.“
Zborník má však svoje ISBN číslo a kniha je oficiálne vedená v Slovenskej národnej knižnici (SNK), čo nám potvrdilo jej oddelenie ISBN. Pri knihe nie je uvedená žiadna poznámka o tom, že by sa kniha stiahla, je to teda oficiálne vydané dielo. Povinný výtlačok pritom do SNK prišiel len pred niekoľkými týždňami. Ako by to bolo možné, ak by bola kniha pred rokom stiahnutá, ako dnes tvrdí Horváth?
   
.hlava v piesku
Škola veľa pre vyčistenie od špinavých praktík neurobila. Šiesti pedagógovia, pre ktorých bola kauza Bača neprijateľná, sa snažili stretnúť s Horváthom. Keď pokus zlyhal, upozornili na študenta Baču a „rozkladanie katedry vedúcim“ dekanku.
Čo znamenalo údajné „rozkladanie katedry“? Učitelia sa v liste sťažovali, že po tri semestre sa nezvolalo stretnutie katedry, nevedeli o zásadných veciach, Horváth ich zastrašoval a hrozil prepustením. Bol prichytený, ako si číta ich súkromné maily a na stretnutí s dekankou sa priznal, že si nahrával učiteľa Jozefa Lenča na diktafón. „Pre Horvátha sú na katedre bežné eštebácke praktiky,“ hovorí bývalý učiteľ z katedry Michal Chvojka.  
Signatárov listu a Horvátha si dekanka Daniela Rúčková pozvala k sebe. Stretnutie však zakončila slovami, že ide o „problém komunikácie“.  
Vážne obvinenia na adresu Horvátha tak putovali pred senát. Z viacerých zasadaní senátu však okrem slovných hier o etiku nič nevyplynulo. Bola zriadená Disciplinárna komisia pre študenta Baču. Ten napokon putoval na komisionálne skúšky, ktoré neurobil a na škole skončil. Hlavný vinník, ktorý známky zapísal, však potrestaný nebol. Senát napokon dospel k záveru, že hoci sa „zhodol v odmietavom stanovisku voči konaniu Dr. Horvátha“, senátori „priestor na riešenie vidia skôr v možnostiach vedenia UCM.“ To bolo najďalej, kam sa hľadanie riešenia problému dostalo. Ako si to vysvetľujú senátori? „Vedeniu univerzity zrejme neprekáža neetické konanie zamestnancov,“ odpovedala senátorka Slávka Démuthová. Väčšina oslovených senátorov na otázky .týždňa nereagovala.   

.nátlak
Senát a neskôr aj dekanka Rúčková sa vyhovorili, že nemajú možnosti Horvátha potrestať. Rektor UCM Eduard Kostolanský priznal, že sa o problémoch dozvedel prvýkrát práve na stretnutí s novinárom. Dekanka však tvrdí, že na ňu vyvíjali nátlak zhora. „Nič také z mojich úst nevyšlo. Nedostal som informáciu, že čosi Horváthovi hrozí,“ bráni sa rektor. Zaujímavá je i poznámka zo zápisnice senátu: „Dekanka oboznámila senát o  jej značne limitovaných možnostiach postihnúť Dr. Horvátha, keďže je ako prorektor zamestnancom rektorátu.“
„Nátlak od rektora bol, ale v zmysle, aby som neohrozila katedru,“ tvrdí dekanka a pokračuje: „V čase, keď sa katedra začala rozvíjať, sme ho odtiaľ nemohli vytrhnúť. Ja mám zodpovednosť voči študentom.“
Zdá sa, že existuje zámer, aby Horváth nebol z funkcie šéfa katedry zosadený. V marci tohto roku sa uskutočnili nové voľby šéfa katedry, do ktorých spolu s Horváthom šiel aj Jozef Lenč. Komisia medzi nimi rozhodla nerozhodne v pomere hlasujúcich dva ku dvom. Odporučila preto druhé kolo, to sa však nekonalo a Horváth bol dekankou bez vysvetlenia znovu vymenovaný. „Bola to prvá remíza na svete, ktorá sa skončila víťazstvom jednej strany,“ glosuje Lenč.
„Bolo to na základe toho, že Horváth mal dotiahnutú akreditáciu,“ vysvetľuje dnes Rúčková. Keď nebude Horváth, nebudú ani garanti? „Docenti a profesori konajú v súlade so záujmom študentov a v prospech katedry. Ak by Horváth nebol šéf, oni odídu.“ Voči plagiátorovi, ktorý podvodne zapisuje známky, teda podľa dekanky Rúčkovej nie je možné vyvodiť konzekvencie – pre „dobro“ študentov.

.svojrázny učiteľ
Mimochodom, ako vnímajú Horvátha študenti? Z nedávneho dotazníka, ktorý skúmal spokojnosť študentov, sa zdá, že nie veľmi pozitívne. „Prevláda klientelizmus,“ zdôveril sa anonymný študent v komentári. Obzvlášť veľa študentov sa sťažovalo, že dochádza k  „uprednostňovaniu niektorých študentov.“  
Komentáre tiež spomínajú, že pre Horvátha je štandardom prísť za celý semester len trikrát na prednášku. Problémy so šéfom katedry nie sú čerstvou témou dňa. Za posledných pol druha roka z katedry „odišla“ viac ako polovica pedagógov. „Horváth sa nikdy netajil, koľkých ľudí už odtiaľ dostal,“ potvrdil bývalý učiteľ Martin Svatuška, jeden zo signatárov listu dekanke, ktorý po skúsenostiach s nadriadeným radšej odišiel. „Ak by som neodišiel, možno by som bol teraz už ‚odídený‘,“ zveruje sa súčasný šéf banskobystrickej agentúry SDKÚ.
Horváth nielenže ustál podozrenia s podvádzaním pri známkovaní, ale dokázal sa aj vyrovnať so svojimi kritikmi. Z pohľadu vedenia školy je predsa mužom na svojom mieste: univerzite robí dobré PR, dokáže zabezpečiť akreditáciu svojho oboru, a aj jeho kritici uznávajú, že vyniká v zháňaní peňazí na rôzne granty. Čo tam po nejakých podvodoch a plagiátoch?

Autor je spolupracovník .týždňa
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite