Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Môj plán pre zlé bankové aktíva

.timothy Geithner .jakub Kratochvíl .časopis .kritická príloha

Americké hospodárstvo, rovnako ako väčšina svetového hospodárstva, čelí dnes mimoriadnym výzvam a

Americké hospodárstvo, rovnako ako väčšina svetového hospodárstva, čelí dnes mimoriadnym výzvam a boj s týmito výzvami bude aj naďalej vyžadovať mimoriadne opatrenia.


Nijaká takáto kríza nemá jednoduchú či jedinú príčinu, ale ako národ sme si požičiavali priveľa a dovolili sme, aby náš finančný systém nezodpovedne riskoval. Takéto správanie a rozhodnutia spôsobili veľké utrpenie a väčšina škôd postihla práve obyčajných Američanov a vlastníkov malých podnikov, ktorí boli tí opatrní a zodpovední. Toto je fundamentálne nespravodlivé a Američania sú právom nahnevaní a frustrovaní.

.čo sa už stalo
Hĺbka hnevu verejnosti a závažnosť tejto krízy si vyžadujú, aby každý postup, ktorý zvolíme, bol podrobený čo najprísnejšej skúške: či privedie náš finančný systém späť k tomu, aby poskytoval úvery pracujúcim rodinám a schopným podnikom a pomáhal predchádzaniu budúcich kríz.
V priebehu uplynulých šiestich týždňov sme, popri Programe zotavenia a reinvestovania, prišli so sériou finančných iniciatív, aby sme položili finančné základy ekonomickému zotaveniu sa. Odštartovali sme rozsiahly program na stabilizáciu trhu s bývaním pomocou nižších hypotekárnych sadzieb a tým, že sa miliónom ľudí uľahčí refinancovanie a pomôže predísť prepadnutiu hypotéky. Vytvorili sme nový kapitálový program, ktorý má poskytnúť bankám zábezpeku proti ešte hlbšej recesii. Tým, že sme poskytli istotu, že banky budú mať dostatok kapitálu, aj keby bol výhľad horší, než sa očakávalo, bude dnes pre ekonomiku k dispozícii viac úverov s nižšími úrokovými sadzbami – čo zníži pravdepodobnosť, že príde ešte nepriaznivejší hospodársky vývoj, ktorého sa obávajú.
Naštartovali sme aj nový veľký pôžičkový program s centrálnou bankou FED, ktorého cieľom je zabezpečenie trhov, kriticky dôležitých pre pôžičky spotrebiteľom a malým podnikom.


.stále to nestačí
Kroky, ktoré za uplynulých niekoľko mesiacov urobil FED a iniciatívy tejto vlády, už začínajú pôsobiť. Pomohli stlačiť úrokové sadzby hypoték do blízkosti historického minima. Iba tento mesiac sme boli svedkami 30-percentného zvýšenia refinancovania hypoték, čo znamená, že milióny Američanov využívajú výhody nižších úrokových sadzieb. Je to dobré pre vlastníkov domov, a je to dobré aj pre hospodárstvo.
Finančný systém ako celok však ešte stále pracuje proti zotaveniu. Mnohé banky, ešte stále nesúce bremeno zlých úverových rozhodnutí, sa zdráhajú poskytovať pôžičky. Trhové ceny za mnohé aktíva vlastnené finančnými inštitúciami sú buď neisté, alebo znížené. Vďaka týmto tlakom na účtovné bilancie bánk zostávajú pôžičky nedostatkovým tovarom a pôžičky, ktoré sú k dispozícii, sú spojené s vysokým rizikom pre tých, ktorí si požičiavajú.
Dnes ohlasujeme ďalšiu kľúčovú časť nášho plánu zvýšenia toku pôžičiek a zväčšovania likvidity. Náš nový Program verejno-súkromných investícií (Public-Private Investment Programme) vytvorí zdroje na vytvorenie trhu pre tie úvery a cenné papiere, ktoré v súčasnosti zaťažujú finančný systém.

.tri základné črty
Program verejno-súkromných investícií (PPIP) nakúpi úvery spojené s nehnuteľnosťami od bánk a cenné papiere zo širších trhov. Banky budú mať možnosť predať „bloky“ pôžičiek určeným fondom a investori budú súťažiť o možnosť participovať na týchto fondoch a využiť financovanie poskytované vládou.
Fondy vytvorené v rámci tohto programu budú mať tri základné črty.
Po prvé, budú využívať vládne zdroje vo forme kapitálu od ministerstva financií, a financovania z FDIC (Federal Deposit Insurace Corporation) a z Centrálnej banky, aby zmobilizovali kapitál súkromných investorov.
Po druhé, tento program zabezpečí, aby sa účastníci zo súkromného sektora delili o riziká s daňovými poplatníkmi, a aby sa daňový poplatník podieľal na ziskoch z týchto investícií. Tieto fondy budú otvorené investorom každého typu, ako sú napríklad penzijné fondy, takže sa bude môcť zúčastniť široký okruh Američanov.
Po tretie, nakupujúci zo súkromného sektora stanovia cenu úverov a cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu, čo ochráni vládu pred tým, aby zaplatila za tieto aktíva priveľa.

.deľba rizika
Nový program verejno-súkromných investícií spočiatku poskytne financovanie za 500 miliárd dolárov s možnosťou zvýšiť to časom na jeden bilión, čo je významný podiel aktív spojených s nehnuteľnosťami, ktoré vznikli pred recesiou a ktoré nám teraz upchávajú náš finančný systém. Tým, že pre tieto aktíva vytvorí trh, ktorý teraz neexistuje, tento program časom pomôže zlepšiť hodnotu aktív, zväčší úverovú kapacitu bánk a zredukuje neistotu ohľadne rozsahu strát v účtovnej bilancii bánk. Možnosť predať aktíva do tohto fondu uľahčí bankám získať súkromný kapitál, čo zvýši ich schopnosť nahradiť kapitálové investície poskytnuté ministerstvom financií.
Tento program zameraný na zdedené pôžičky a cenné papiere je časťou celkovej stratégie vyriešenia krízy tak rýchlo a tak efektívne, ako je to len možné, a za čo najnižšiu cenu pre daňového poplatníka. Program verejno-súkromných investícií je pre daňového poplatníka lepším riešením, než by bolo, keby vláda sama nakúpila aktíva od bánk, ktoré ešte stále fungujú, a prijala väčší podiel na stratách. Náš prístup sa delí o riziko so súkromným sektorom, efektívne využíva doláre daňových poplatníkov a zavádza súťaž súkromného sektora na určenie trhových cien tých aktív, ktoré sú v súčasnosti nelikvidné. Dúfať jednoducho v to, že sa banky časom týchto aktív zbavia, znamená riskovať predĺženie krízy a zopakovať si skúsenosť Japonska.

.opatrní, ale nie príliš
Na ceste vpred musíme ako národ spolupracovať, aby sme dosiahli správnu rovnováhu medzi našou potrebou zlepšiť dôveru verejnosti a využiť uvážlivo peniaze daňových poplatníkov na posilnenie finančného systému, a potrebou vytvoriť dôveru u tých účastníkov trhu, od ktorých potrebujeme, aby urobili svoju časť práce pri zabezpečovaní dostupnosti pôžičiek pre pracujúce rodiny a podniky – malé aj veľké – v celej krajine.
To vyžaduje, aby tí v súkromnom sektore mali na pamäti, že pomoc vlády je privilégium, a nie právo. Keď sa na nás obrátili finančné inštitúcie o priamu finančnú pomoc, naša vláda má zodpovednosť za to, aby sa tieto fondy použili na zväčšenie toku úverov do ekonomiky, a nie na obohatenie ich akcionárov. Tieto podmienky je potrebné stanoviť a aplikovať tak, aby neodstrašovali súkromný sektor od účasti vo všeobecne prístupných programoch stabilizácie trhov s bývaním, v rozbehnutí trhu s pôžičkami a v očisťovaní bánk od problematických aktív.
Túto krízu nemôžeme vyriešiť bez toho, aby sme umožnili investorom prijať riziko. Hoci tú krízu spôsobili banky, ktoré príliš riskovali, teraz hrozí, že budú riskovať primálo. Spolupracujúc s Kongresom na stanovení prísnych podmienok, aby sa zabránilo zneužitiu pomoci daňových poplatníkov, musíme zároveň byť veľmi opatrní, aby sme neodplašili tie investície, ktoré ekonomika potrebuje, aby sa zotavila z recesie. Vláda zákona poskytuje zodpovedným podnikateľom a investorom dôveru, aby investovali a vytvárali pracovné miesta v našej krajine. Záväzok nášho štátu, robiť také ekonomické kroky, ktoré napomáhajú dôveru a stabilitu, sa datuje späť až k celkom prvému ministrovi financií Alexandrovi Hamiltonovi, ktorý ako prvý všetkým objasnil, že ak naša vláda dá svoje slovo, mienime ho naozaj dodržať.   

.aby kríza neprišla
Napriek všetkým výzvam, ktorým čelíme, máme ešte stále rozmanitý a pružný finančný systém. Proces nápravy si vyžiada čas, napredovanie bude nerovnomerné, s obdobiami stresu a zraniteľnosti. Ale tieto politiky budú fungovať. Už sme boli svedkami toho, že tam, kde naša vláda poskytla podporu a financovanie, pôžičky sú prístupnejšie za nižšie ceny.
Bojujúc so súčasnou krízou však musíme naštartovať aj proces zabezpečovania toho, aby kríza ako táto už nikdy neprišla. Ako povedal prezident Obama, trhy 21. storočia už nemôžeme udržať pomocou regulácií z 20. storočia. Náš národ si zaslúži lepšie voľby, než je buď prijať katastrofálne škody spôsobené zlyhaniami, akým bol pád Lehman Brothers, alebo byť nútený naliať miliardy dolárov daňových poplatníkov do inštitúcií ako AIG, aby sa ochránila ekonomika pred poškodením takého rozsahu.
Neexistencia primeraného a moderného regulačného režimu a rozhodovacej autority prispeli k vzniku tejto krízy a budú naďalej obmedzovať našu schopnosť poradiť si s budúcimi krízami, až kým neurobíme zásadné reformy.
Naším cieľom musí byť silnejší systém, ktorý dokáže poskytnúť úvery nevyhnutné na zotavenie, a ktorý zaručí, že sa už nikdy znovu neocitneme v tomto type finančnej krízy. Aby sme tieto ciele dosiahli, napredujeme rýchlo a budeme v tom pokračovať, až kým sa nám to nepodarí.

Timothy Geithner je minister financií Spojených štátov amerických.
Publikované v The Wall Street Journal.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite