Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Ide o šikovný marketing

.martin Hanus .časopis .téma

Rozhovor s Marekom Drábom, gynekológom z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Ružinove, o rizikách, ktoré sú spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Rozhovor s Marekom Drábom, gynekológom z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Ružinove, o rizikách, ktoré sú spojené s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

Je v záujme zdravotného stavu populácie, aby rástlo užívanie hormonálnej antikoncepcie? Aj v slovenských ženských časopisoch sa totiž objavilo tvrdenie, že hormonálna antikoncepcia znižuje riziko rakoviny...
Tvrdenie, že hormonálna antikoncepcia znižuje riziko vzniku rakoviny, neobstojí. Znižuje napríklad riziko vzniku rakoviny vaječníkov, ale zároveň zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka.  Ostatné pokladám za šikovný marketing, zameraný na predaj liečiv, v tomto prípade orálnych kontraceptív.

.aké sú podľa odborných štúdií zdravotné riziká hormonálnej antikoncepcie?
Z výstupu kongresu Európskej spoločnosti pre kontracepciu bola uvedená požiadavka, aby  vyvinuli tabletku, ktorá bude bez nežiaducich účinkov a bude sa čo najviac približovať „stavu bez antikoncepcie“ a „prejde organizmom zdravej ženy takmer bez povšimnutia.“ Je jasné, že takáto tabletka neexistuje a ani nebude existovať. Nedávne vedecké poznatky poskytujú dostatočný študijný materiál, ktorý žiaľ, nebude primeranou formou recenzovaný v „časopisoch pre ženy“. Prvé vedecké práce o nežiaducich účinkoch hormonálnych kontraceptív siahajú už do 60. rokov minulého storočia. Bolo to v súvislosti so vznikom hlbokej žilovej trombózy u užívateliek hormonálnej antikoncepcie. Dnes je jasné a vedecky dokázané, že pri aplikácii hormonálnych kontraceptív dochádza k zmenám v zrážaní krvi. Na vznik trombóz predisponujú najmä stavy so zvýšeným zrážaním krvi (hyperkoagulačné stavy, alebo trombofilné stavy). Pri trombofíliách sú prítomné v zložení krvi také zmeny, ktoré vedú k jej zrazeniu už pri podnetoch, pri ktorých sa normálna krv nezrazí. Aj genetika napreduje míľovými krokmi a poskytuje cenné informácie o predispozícii k určitým ochoreniam u každého jednotlivca.
Zistilo sa, že vrodené poruchy hemokoagulácie, teda zrážania krvi, sú veľmi časté, postihujú až 10 percent populácie. Jednoducho povedané: u užívateľky antikoncepcie je navodený stav so zvýšeným zrážaním krvi, ktorý môže byť znásobený prítomnosťou vrodenej poruchy zrážania krvi a ona to, samozrejme, netuší. Pred časom bol publikovaný prípad náhleho úmrtia mladej ženy u nás na Slovensku, ktorý bol uzavretý ako dôsledok uvedeného stavu. V súvislosti s nežiaducimi účinkami by sme, samozrejme, mohli hovoriť aj o iných orgánových systémoch, kde sa môže užívanie kontraceptív prejaviť, alebo hovoriť o nadváhe a súčasnom užívaní kontraceptív, alebo hovoriť o fajčení a užívaní kontraceptív, alebo hovoriť o zmene nálady či migréne. Je teda mylná predstava, že v prípade hormonálnej antikoncepcie ide o len o lokálne pôsobiacu tabletku na dočasné odstránenie plodnosti.

.je tento druh antikoncepcie rovnako rizikový pre všetky vekové skupiny žien, alebo má zvlášť rizikový vplyv na dospievajúce ženy?

Samozrejme, jednotlivé generačné obdobia ženy majú svoje špecifiká. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa žena rozhodne pre užívanie hormonálnej antikoncepcie, mala by byť informovaná o rizikách a mala by poznať svoj aktuálny zdravotný stav. Ideálna užívateľka antikoncepcie je fiktívny model úplne zdravej ženy. Ak vieme, že fajčenie pri súčasnom užívaní hormonálnych kontraceptív je rizikovým faktorom (obzvlášť nad 10 cigariet denne) a zároveň vieme, že najväčší podiel užívateliek je v kategórii mladých, ešte nerodiacich žien fajčiarok, tak si ľahko zrátame riziká. Dospievajúce ženy môžu byť rizikové z hľadiska porúch menštruačného cyklu po vysadení antikoncepcie, najmä ak bola antikoncepcia nasadená pod konvenčne stanovenou dolnou hranicou 15 rokov a cyklus bol nepravidelný.  Hovoríme o tzv. „post-pill amenorrhoe“, čo v praxi znamená, že sa nedostaví prirodzený priebeh menštruačného cyklu a taký stav treba riešiť aplikáciou liekov. Preskripcia kontraceptív dospievajúcim ženám je diskutabilná aj z pohľadu prevencie vzniku rakoviny kŕčka maternice.

.dá sa hovoriť aj o pozitívach hormonálnej antikoncepcie v porovnaní s inými metódami antikoncepcie?
Predovšetkým, antikoncepcia sa nepoužíva pre zdravie. Takže zle položená otázka. Porovnávať jednotlivé druhy antikoncepcie by sme mohli najmä podľa spoľahlivosti, ktorá sa vyjadruje tzv. Pearlovým indexom. Nízky index znamená vysoký stupeň spoľahlivosti, vysoký naopak nízku spoľahlivosť. Pre hormonálne kontraceptíva má Pearlov index hodnotu 1. Hormonálne kontraceptíva sa stali najobľúbenejšou antikoncepciou aj napriek tomu, že v porovnaní s ostatnými antikoncepčnými postupmi majú najviac nežiaducich účinkov. Je to predovšetkým pre spoľahlivosť a navodenie pravidelného pseudomenštruačného cyklu, respektíve pre možnosť posúvať pseudomenštruačný cyklus. O pseudomenštruačnom cykle hovorím preto, lebo hormonálne kontraceptíva zablokujú prirodzený menštruačný cyklus ženy.
.ak platí, že hormonálna antikoncepcia môže pre ženu znamenať neblahé zdravotné následky, prečo ju mnohí lekári predpisujú? Nevedia o tom?
V prostredí rýchlo vznikajúcich privátnych ambulantných praxí sa začal rozvíjať konkurenčný boj farmaceutických firiem. Obchodné bariéry padli a novootvorené trhy prilákali neobvyklé množstvo liekov vrátane kontraceptív. Ich masívna propagácia, keď napríklad Darinka Rolincová vystupuje s antikoncepčnou náplasťou na ramene, bola spojená aj s rôznymi edukačnými aktivitami, zameranými na predpisujúcich lekárov a v menšej miere na laickú verejnosť. Svoju úlohu zohrali aj médiá, pre ktoré je akákoľvek  téma spojená so sexuálnymi aktivitami veľmi atraktívna. Najrýchlejší a najaktívnejší boli výrobcovia orálnej hormonálnej antikoncepcie, ktorých ponuka v krajinách východnej Európy na začiatku 90. rokov bola veľmi chudobná a obmedzená. Na našom trhu bol postupne zaregistrovaný pomerne veľký počet orálnych kontraceptív, ešte za spoločného federálneho štátu, v porovnaní napríklad s Ruskom či Slovinskom. Je zrejmé, že o predaji jednotlivých preparátov rozhodujú marketingové aktivity a výsledky predaja, a nie napríklad počet a zloženie obyvateľstva. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že po rozdelení federálneho štátu počet registrovaných orálnych kontraceptív na Slovensku poklesol a došlo k určitým „kartelovým dohodám“ medzi firmami, kde sa každá snaží pretlačiť „svoju vlajkovú loď“ a v tomto smere motivovať  „slobodnú preskripciu“ lekárov.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite