Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Ach nie, zase SNP

.tomáš Slezák .časopis .téma

Aj takýto povzdych si možno učiteľ dejepisu vypočuje na začiatku hodiny, keď na tabuľu napíše nadpis novej témy. Prečo sa vlastne taká dôležitá udalosť našich dejín stretáva s nezáujmom u (väčšej?) časti žiakov a študentov?

Príčin môže byť niekoľko. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že naše národné dejiny sú v porovnaní s tými európskymi či svetovými pre študentov menej atraktívne. Veď skúste preberať štúrovcov hneď po francúzskej revolúcii a Napoleonovi, či Uhorsko po roku 1867, ak ste práve s Bismarckom zjednotili Nemecko. Alebo objasňovať príčiny Povstania po rozhodujúcich bitkách 2. svetovej vojny.
Druhým dôvodom môže byť celková komplikovanosť danej témy: vysvetľovanie SNP nemožno zjednodušiť na strhujúci príbeh jednej osobnosti ako napríklad pri vláde Márie Terézie, ani vysvetliť cez jeden fenomén ako v prípade priemyselnej revolúcie či kolonizácie. Pri SNP je nevyhnutné vychádzať z kontextu vývoja vojny, nadviazať na tému slovenského štátu, priblížiť  domáci aj zahraničný odboj, navyše rozdelený na komunistickú a občiansku časť. S tým súvisí množstvo dôležitých osobností, udalostí, dokumentov, skrátka faktografie, v ktorej sa aj najpozornejší žiaci môžu ľahko stratiť. Navyše, celá zložitá dráma SNP vyvrcholí porážkou pravidelnej armády a  nemeckými represáliami trvajúcimi až do oslobodenia Červenou armádou. Neuspokojivý happyend.
Asi najzávažnejšou príčinou odsunu SNP na perifériu záujmu je však nedostatočná reflexia zo strany spoločnosti. Väčšina študentov o SNP predtým počula len málo: rodičia a starí rodičia ho po rokoch nekritickej glorifikácie a ideologickej dezinterpretácie skôr vytesnili. A ani iné obľúbené zdroje študentského záujmu takmer nič neponúkajú: nevznikajú nové filmy, nové knihy, už vôbec nie počítačové hry, ktoré v prípade udalostí ako francúzska revolúcia, americká občianska či druhá svetová vojna vyvolajú prinajmenšom otázku: „A, pán učiteľ, ako to bolo naozaj?“
Druhú stranu mince tvoria študenti, ktorí isté informácie majú, ale často deformované nánosmi mýtov a poloprávd nesúcimi podpis komunistickej či ľudáckej dezinterpretácie. Tie tvoria široké spektrum siahajúce od zúženia Povstania výhradne na heroické akcie partizánov až po odsúdenie SNP sťaby boľševického a protinárodného puču. O to náročnejšie je pre učiteľa prekľučkovať na cestu racionálnej a faktami podloženej argumentácie.
Čo sa dá v tejto situácii robiť? Jednou z možností je venovať sa SNP v kontexte iných európskych odbojových hnutí a povstaní, napríklad vo Varšave či na území Juhoslávie. Lepšie pochopiť význam SNP pre naše dejiny pomôže aj akcentovanie pozitívnych i negatívnych dôsledkov pre celé obdobie po roku 1945 až do súčasnosti. Faktografická náročnosť témy sa síce nedá obísť, ale predsa sa dá vytvoriť základná kostra dôležitých medzníkov a osobností. Namiesto zahlcujúceho počtu faktov je účelnejšie vytvárať multiperspektívny pohľad použitím primárnych prameňov. Namiesto pasívneho prijímania informácií je možné žiakov zobrať na aktívnu exkurziu či workshop, napríklad do Múzea SNP v Banskej Bystrici alebo do expozície v Kališti. Pozitívnym vzorom pre študentov môžu byť aj konkrétne osobné príbehy ilustrujúce postoje a konanie ľudí v zložitej dobe, napríklad Imricha Karvaša, Jána Goliana či Ľudovíta Kukorelliho.
Národná hrdosť sa nedá nadiktovať na hodine dejepisu (ani iného predmetu), môže sa vyvíjať len postupne cez poznanie, občianske povedomie a individuálne zvnútornenie u každého mladého človeka. A ktovie, možno sa raz dočkáme aj výkriku zo zadnej lavice: „Jééj, SNP!“
.autor je učiteľ dejepisu.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite