Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Koniec a začiatok

.ján Čarnogurský .časopis .klub

Rok 2013 bude rokom, keď sa naplno začne prezidentská kampaň. Požiadali sme dvoch kandidátov na úrad prezidenta, aby napísali novoročný príhovor s dátumom 1. 1. 2013. Píše Ján Čarnogurský.

Rozhranie rokov je dobrou príležitosťou na pohľad späť a pohľad dopredu. Pohľad späť má byť dôsledne pravdivý, pohľad dopredu môže byť trochu nadnesený, aby lepšie mobilizoval. Uplynulý rok sa trochu vynímal. Podľa starej predpovede mal nastať koniec sveta, ale nenastal. Nech nám to slúži ako upomienka, že sa máme opierať, máme veriť len odborným analýzam aspoň opretým o vedu, nie chýrom a poverám. A to nie iba o konci sveta, ale aj o hodnotení hospodárstva a politiky.
Ešte nemáme na stole čísla o našom hospodárskom vývoji za uplynulý rok, ale možno predpokladať, že bol vcelku úspešný. Úspešný v porovnaní s inými štátmi Európskej únie. Vyjadrím to inak než ekonomicky: vďačíme našim rodičom a predkom, že nám odkázali pracovitosť, učenlivosť a, áno, skromnosť. Zastavím sa pri učenlivosti. V uplynulom roku sme boli svedkami štrajku učiteľov za lepšie ohodnotenie. Nie je mojou úlohou pridávať sa ku štrajku sociálnych skupín, ale nezabúdajme, že dlhodobým základom našich dnešných úspechov je obetavá práca predchodcov dnešných učiteľov. Zanechajme rovnakú prednosť aj našim deťom.

.v konkurencii dokážeme obstáť
Najdôležitejšou udalosťou minulého roku boli predčasné voľby a nasledujúce vytvorenie novej vlády. Nech je našou spoločnou hrdosťou, že voľby prebehli demokraticky, bez škandálov a väčších protestov. Nová vláda má na jednej strane úplnú legitimitu, na druhej strane zvýšenú zodpovednosť, pretože ju vytvorila jedna víťazná strana. Vláda bude podliehať plnej kontrole ako každá demokratická vláda a zároveň si zaslúži plnú podporu ako každá legitímna vláda.
Nedávno sa vrátili naši vojaci z Afganistanu. Naďalej tam budú pôsobiť len ako inštruktori domácej armády, ale nezúčastnia sa na bojových akciách. Po návrate dostali právom viacerí z nich vojenské vyznamenania. Na našu účasť v operácii NATO v Afganistane môžeme byť tiež hrdí. Splnili sme si tak nielen svoju zmluvnú a morálnu  povinnosť, ale preukázali sme aj to, že náš mladý štát je schopný zaradiť sa ku svojim spojencom so zbraňou pri obrane spoločných hodnôt. Ale naši vojaci získali bojové skúsenosti, ktoré budú ďalej odovzdávať. Starostlivosť o armádu sa nesmie končiť na začiatku zostavovania štátneho rozpočtu. Generalita našej armády hovorí o nedostatočnom rozpočte na armádu a ich argumenty považujem za presvedčivé.
V začínajúcom sa roku budú akiste pútať najväčšiu pozornosť hospodárske a sociálne otázky. Tak to v mierovej dobe má byť. Udržiavanie čo aj len doterajšej úrovne bude nepochybne ťažké, ale nestrácajme chladnú hlavu. Veď tak je to na začiatku každého roku. Žiaľ, hospodárska kríza v západnom svete, ktorého sme súčasťou, sa stále nekončí. Sme vystavení tvrdej konkurencii. Ale práve v takej konkurencii sme doteraz obstáli. Diskutuje sa o neprimerane veľkom podiele automobilového priemyslu v našom hospodárstve. Ten podiel je taký vysoký aj preto, že veľké automobilové firmy premiestňujú k nám výrobu nových modelov nielen pre nižšie mzdové náklady než povedzme v Nemecku, ale najmä pre schopnosť našich robotníkov a technikov bezchybne vyrábať modely posledného stupňa vývoja.
Aj v podmienkach krízy, ba tým viac, musíme rozmýšľať vždy o dva-tri kroky dopredu. Nech sa nadchádzajúci rok vyznačí úporným hľadaním ďalších ciest nášho budúceho hospodárskeho rozvoja. Vláda síce ani v tejto oblasti nemá nahradiť vedecké ústavy a súkromné spoločnosti, ale musí pre takéto hľadanie vytvárať priaznivé podmienky. Jedno je isté – z hospodárskych ťažkostí sa nemôžeme dostávať za cenu zvyšovania dlhov. Príklad Grécka a Španielska je dostatočne výstražný.
Po páde komunizmu sme mali heslo „Naspäť do Európy“ a mysleli sme tým aj členstvo v dnešnej Európskej únii. EÚ stojí pred zásadnou reorganizáciou a pravdepodobne  rozčlenením do dvoch alebo viacerých skupín. Je správne, keď vláda vyhlasuje zámer viesť Slovensko  do najdokonalejšej skupiny. Ale členstvo v takej skupine bude späté  so značným obmedzením suverenity najmä v hospodárskych otázkach. Rozhodnutiu o vstupe by mala predchádzať široká, možno povedať celospoločenská diskusia, aké obmedzenie suverenity sme ochotní prijať  výmenou za členstvo v najrozvinutejšej skupine. Úloha vlády, predovšetkým pri poskytovaní informácií, bude nezastupiteľná.

.obmedzenie súdnej autonómie
Sila štátov tradične závisí nielen od pevnej vlády a silnej armády, ale aj od spravodlivých zákonov a spravodlivého súdnictva. Nezávislosť súdnictva dosiahla u nás vrchol v doterajších dejinách justície, ale kritika na adresu súdov sa skôr stupňuje. Logickým dôsledkom bude prevaha hlasov za obmedzenie autonómie súdnictva, napríklad odňatím niektorých právomocí Súdnej rady a väčším previazaním súdnictva s rozhodnutiami parlamentu a vlády. Zákony nech ďalej posilňujú ochranu najslabších občanov a zároveň podporujú najúspešnejších, a to všetko – ako stojí v jednom zákone – v súlade s dobrými mravmi.
Jednu dávnu úlohu stále tlačíme pred sebou ako nesplnenú. V období komunizmu nám pomáhali ku slobode viacerí cudzinci. Nedávno navštívili Slovensko traja Holanďania, ktorí k nám v roku 1983 prepašovali malý tlačiarenský stroj. Slobodná podzemná tlač sa na ňom tlačila až do novembra 1989. Máme morálny záväzok vyznamenať cudzích občanov, ktorí nám s vlastným rizikom pomáhali, keď sme to najviac potrebovali. Tento záväzok sme zatiaľ nesplnili.
Oči celej Európy sa onedlho začnú upierať na východ nášho štátu. Košice zaujmú  postavenie európskeho hlavného mesta kultúry. Blahoželáme našim Košičanom. Košické hlavné mesto kultúry má čo ponúknuť Európe. Od vrcholnej gotiky Chrámu svätej Alžbety cez krásne Hlavné námestie po modernú športovú halu, divadlo, rozvinutý šport  alebo kultivovaný životný štýl Košičanov.
Začíname 21. rok našej samostatnosti. Nech sa na jeho konci stretneme v priateľstve na ešte  silnejšom a spravodlivejšom Slovensku.  

Autor je bývalý premiér a kandidát na prezidenta.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite