Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Stanovisko ministerstva školstva

.časopis .kauza

Keďže minister Čaplovič nemal medzi sviatkami a po nich čas na osobné stretnutie, požiadali sme jeho hovorcu aspoň o stručné stanovisko k trom okruhom otázok.

.týždeň: Na tlačovej konferencii pán minister uviedol: „Uvedomujem si, a to treba tiež zdôrazniť, že obstarávanie digitálneho učiva obsiahnutého v tomto skvelom projekte bolo vnímané veľmi kontroverzne, zniesla sa naň veľká dávka mediálnej kritiky ... Preto som veľmi citlivo pristupoval k tomuto rozhodnutiu, veci som si dal všetky posúdiť, zhodnotiť, analyzovať.“
Jednou z najkritizovanejších skutočností pritom bola vysoká obsahová zhoda Planéty vedomostí s produktom Brána poznania pochádzajúcim od tej istej firmy (Young Digital Planet), pričom Brána poznania bola rádovo lacnejšia a na mnohých školách ju majú zakúpenú. V tejto súvislosti sa pýtame:
Bolo vykonané nezávislé porovnanie Planéty vedomostí so starším produktom Brána poznania z hľadiska obsahovej zhody, ceny, dostupnosti a využívanosti na školách? Kto ho vykonal, aké je číslo zmluvy alebo objednávky, na základe ktorej sa robilo toto porovnanie, aké boli výsledky tohto porovnania a kde sa s nimi môže verejnosť oboznámiť?

.michal Kaliňák: Okrem použitia určitého počtu dátových objektov nemajú spomínané produkty nič spoločné. Konštatuje to analýza, ktorú nechal vypracovať bývalý minister, pričom ďalším jej záverom je fakt, že ide o úplne iné produkty. Navyše rozsah poskytnutej licencie Planéty vedomostí je neporovnateľný so spôsobom licencovania Brány vedomostí.
.týždeň: Minister oznámil, že vyjednal cenu 6,7 milióna eur čiže o milión eur nižšiu, ako jeho predchodca. Jeho predchodca však nijakú cenu nevyjednal, rokovania vôbec nedospeli k zhode v otázke ceny. V tejto súvislosti sa pýtame:
Z čoho vychádzala ministrova informácia o znížení ceny o milión eur? Prečo na tlačovej konferencii zverejnil iba sumu 6,7 milióna eur za licenciu, a nie plnú sumu 8,7 milióna eur bez DPH za licenciu a služby?

.michal Kaliňák: Pán minister na tlačovej konferencii správne uviedol vyrokovanie zľavy 1 milión eur. Cena samotných licencií, ktorú vyjednal bývalý minister pán Jurzyca, bola 7,7 milióna eur bez DPH. Súčasné vedenie dohodlo cenu nižšiu o 1 milión eur. Cena za služby sprevádzajúce nasadenie tohto produktu, teda implementácia v dátovom centre a podpora prevádzky počas 3 rokov, vyškolenie učiteľov a prevádzka help desku pre užívateľov počas 3 rokov a podobne, bola aj pri prvom aj terajšom rokovaní na rovnakej úrovni, a to 2 milióny eur.
.týždeň: V tlačovej správe sa uvádza, že „pre každý predmet, ktorý je súčasťou Planéty vedomostí, boli vytvorené tímy odborných garantov vedené uznávanými pedagogickými kapacitami, ktoré zaručia zdokonaľovanie učiva aj po didaktickej stránke.“ V skutočnosti však správnosť obsahu v tejto chvíli garanti negarantujú, pretože ani zďaleka neprešli celý obsah. Celý obsah majú garantovať až v čase spustenia ostrej prevádzky, čo je viac ako o rok. V tejto súvislosti sa pýtame:
Prečo ministerstvo kúpilo digitálny vzdelávací obsah, ktorý nebol spomínanými garantmi garantovaný v čase podpisu zmluvy? Prečo majú mať školy viac ako rok k dispozícii obsah, ktorý spomínaní garanti negarantujú? Čo sa stane, ak bude Planéta vedomostí obsahovať veľké množstvo chýb aj po uplynutí 13 mesiacov od podpisu zmluvy? Existuje nejaké hraničné množstvo chýb, po presiahnutí ktorého ministerstvo vyhlási produkt za natoľko nekvalitný, že odstúpi od zmluvy? Aké je toto hraničné množstvo?

.michal Kaliňák: Projekt Planéta vedomostí má jasne stanovený časový harmonogram, v rámci ktorého sú dohodnuté jednotlivé fázy projektu od implementačnej až po ostrú prevádzku. Uzavretá zmluva na dodávku digitálneho učiva obsahuje jasný mechanizmus vykonávania kontroly kvality všetkých lekcií, a to tak na strane dodávateľa, ako aj odberateľa – teda rezortu školstva.
Táto kontrola prebehne počas 6 mesiacov od nasadenia Planéty vedomostí do prostredia dátového centra regionálneho školstva. Dodávateľ má k dispozícii 12 mesiacov na odstránenie zistených obsahových nedostatkov, pokiaľ ich garanti, menovaní Štátnym pedagogickým ústavom, uznajú za závady. Závady budú odstránené dodávateľom na jeho náklady, a to takým spôsobom, ktorý garanti uznajú za akceptovateľný. Táto kontrola bude priebežná a všetky opravené časti budú následne k dispozícii.
V tejto súvislosti ešte zdôrazňujem, že uzavretá zmluva má jasné ustanovenia o zádržnom vo výške 1 milióna eur, ktoré budú dodávateľovi vyplatené len po odstránení všetkých obsahových chýb identifikovaných počas 6-mesačnej kontroly.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite