Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Na čo sme prišli

.iveta Aldana .lucia Lišiaková .veronika Pizano .časopis .spoločnosť

Od roku 2004 sa na Slovensku každý rok narodí približne 55-tisíc detí. Spontánny pôrod bez komplikácií a starostlivosť o novorodenca stojí zdravotnú poisťovňu okolo 1 100 eur.

Od roku 2004 sa na Slovensku každý rok narodí približne 55-tisíc detí. Spontánny pôrod bez komplikácií a starostlivosť o novorodenca stojí zdravotnú poisťovňu okolo 1 100 eur. Ak prirátame poplatky za nadštandartné služby, ako je napríklad prítomnosť blízkej osoby (20 – 30 eur), výber pôrodníka (100 – 300 eur), nadštandardná izba s vlastnou toaletou a kúpeľňou (15 – 70 eur na deň), za ktoré si ženy priplácajú, je to balík peňazí. Napríklad podľa počtov vykonaných epidurálnych analgézií mala Univerzitná nemocnica Bratislava zo všetkých svojich troch nemocníc inkasovať vlani viac ako 300-tisíc eur. Tieto platby však nie sú priamo určené pre gynekologicko-pôrodnícke alebo novorodenecké oddelenia. Smerujú do pokladne nemocnice a o ich využití rozhoduje manažment nemocnice. Ziskové oddelenia tak vykrývajú oddelenia stratové.

Vyhovárať sa na nedostatok financií je u nás populárne. Za dva roky, ktoré sa venujeme téme pôrodníctva, sme si uvedomili, že slovenské pôrodníctvo pokrivkáva v niečom, čo by ani financie vyriešili. Lebo rešpekt, slušná komunikácia a prístup sa kúpiť nedajú. Práve z ich nedostatku vyplýva veľa problémov, ktoré sme opisovali v predchádzajúcich siedmich článkoch. Nerešpektovanie práv rodičiek, ignorovanie želaní rodičiek, chýbajúca základná slušnosť a často aj úplne absentujúca komunikácia.

Pritom množstvo štúdií dokazuje, že komunikácia má priamy vplyv na spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou. Komunikácia zameraná na rodičku a podporu jej sebadôvery má vplyv na vnímanú kvalitu poskytovanej starostlivosti. To, ako sa zdravotnícky personál správa a aké postoje zaujme k rodičke, boli podľa jednej štúdie v hodnotení spokojnosti rodičiek významnejšie faktory než bolesť a medicínske zákroky do pôrodu. Aj náročné či komplikované pôrody môžu z pohľadu psychiky ženy dopadnúť dobre, pokiaľ sa nezanedbá faktor komunikácie a empatie.

Podľa ministerstva zdravotníctva stojí za viac ako 70 percentami podnetov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zlá komunikácia, a nie zlé ošetrenie. Podľa hovorcu ministerstva Petra Bublu sa v rámci ozdravného programu nemocníc snažia zamerať aj na riešenie tohto problému – prostredníctvom mediátorov. Niektoré nemocnice posielajú svojich doktorov na školenia o komunikácii a tieto predmety sú už aj súčasťou študijných programov pregraduálneho, postgraduálneho a sústavného vzdelávania.

Sociológ Miloslav Bahna zo Slovenskej akadémie vied si myslí, že „v civilizovanejších spoločnostiach je väčšia citlivosť voči tomu, čo je neslušné.“ Podľa Bahnu väčšia časť našich lekárov môže vnímať svoje postavenie tak, že oni sú odborníci a nebudú strácať čas vysvetľovaním. Jednoducho prístup k pacientovi nie je súčasťou profesionality. „U nás sa profesionalita berie v užšom zmysle, skôr medicínsky, a nezahŕňa komunikáciu,“ dodáva Bahna.

Pravda je aj to, že dnes sú ženy sú sebavedomejšie a vzdelanejšie, majú prístup k informáciám, a tak sa intelektuálna vzdialenosť medzi lekárom a pacientom zmenšuje. Lekári strácajú autoritu, ktorú získali po presune pôrodov z domáceho prostredia do nemocničného v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Na takúto zmenu sa zvyká ťažko. „Personál nie je celkom ochotný rešpektovať, čo rodička hovorí. Pristupuje k nej medicínsky, zatiaľ čo ona sa cíti skôr ako klient,“ myslí si Bahna.

Zlepšenie komunikácie a prístupu je však pomerne náročné, lebo je naň potrebná zmena myslenia, ktorá nastáva veľmi pomaly. A nie je to ani univerzálne riešenie. Také sme nenašli. Skôr sme sa snažili opísať problémy, ktoré sa v slovenskom pôrodníctve vyskytujú. Ani zďaleka to nebolo možné urobiť v celej miere. Je však zrejmé, že zmena nastane vďaka tlaku zdola – teda vďaka občianskym združeniam a jednotlivým rodičkám. Mnohé z tých žien, ktoré sa snažia o presadenie svojich práv a želaní, nám vyplnilo dotazník. Ním sme túto sériu článkov aj začali. Ďakujeme všetkým ženám, ktoré nám dotazník vyplnili, za ich otvorenosť a úprimnosť.

Zároveň vieme, že pre množstvo čitateliek mohli byť niektoré informácie z článkov bolestivé. Spomienky na vlastný pôrod, ktorý neprebehol podľa predstáv, ostane v pamäti ženy navždy. Každá informácia môže nanovo vyvolať pocit viny či zlyhania. Iných čitateľov a čitateľky sme mohli rozhorčiť tým, že sme poukazovali najmä na to negatívne v našom pôrodníctve. Áno, vieme, že veľa žien je s pôrodníctvom spokojných. Vieme, že lekári zachránili množstvo žien a detí. Je však dôležité poukázať na to, že sa občas koná v rozpore s vedeckými poznatkami a že dochádza k porušovaniu práv rodičiek a detí. Ide o systémové zlyhanie, v ktorom aj tí jednotlivci, ktorí tieto problémy vidia a chcú ich naprávať, nenachádzajú oporu. Dôležité je na to poukazovať najmä preto, aby pôrod prestal byť traumou a aby bol pre čo najviac žien tým, čím má byť – krásnym začiatkom nastávajúceho života s dieťaťom.

.diskusia
.neprehliadnite