Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Odvolaný prednosta kliniky v Nitre Vladimír Popelka: Kliniku som našiel v rozklade a anarchii

.šimon Jeseňák .rozhovory

Docent Vladimír Popelka viedol ako prednosta Kliniku úrazovej chirurgie a ortopédi v Nitre, ktorá sa mimo iného negatívne preslávila operáciou nesprávneho kolena. Lekár, ktorý túto operáciu viedol dodnes pôsobí na klinike. Ako je to možné, odpovedá odvolaný prednosta Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie.

Odvolaný prednosta kliniky v Nitre Vladimír Popelka: Kliniku som našiel v rozklade a anarchii SITA/Martin Havran

kedy ste sa stali prednostom kliniky v Nitre?

10.08.2020. 

v akom stave ste našli kliniku?

Stav kliniky bol kritický. Primár kliniky udeľoval čierne voľno a nezabudol pochopiteľne ani na seba. On sám bol povinný odovzdávať svoje dovolenkové lístky riaditeľovi, no nerobil to. Tieto dokumenty neodovzdávali ani lekári a každý si bral toľko voľna, koľko chcel. Existovala aj prepojenosť lekárov na určité firmy za účelom osobného obohatenia sa. Nebudem sa k tomu vyjadrovať konkrétnejšie, lebo to je vec pre orgány činné v trestnom konaní. Lekári nechodili na ranné sedenie a na nich sa nereferovalo o pacientoch, ktorí mali absolvovať operáciu. Na ranných sedeniach sa nepreberali dokonca ani kritickí pacienti. To bolo pre mňa až nepochopiteľné. Lekári sa na oddeleniach nezaujímali o pacientov a nezúčastňovali sa vizít. 

Na každej klinike či na Slovensku alebo v zahraničí sa robia semináre, čo je bežnou praxou, no na Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie v Nitre tomu tak nebolo. Navyše dokumentácia na oddelení bola žalostná a dekurzovalo sa len čiastočne. Často sa stávalo, že liečba sa ordinovala cez telefón. Tento stav som sa snažil od začiatku zmeniť. Takýto stav na klinike nevydržala napríklad bývalá vrchná sestra. Pred dvoma rokmi poslala na riaditeľstvo otvorený list s podpismi 18 sestier a chcela, aby sa zmenil stav na oddeleniach traumatológie a ortopédie. Táto sestra bola nepohodlná a musela pod tlakom primára Kiššku z nemocnice odisť.  

ako mohla jedna klinika fungovať takýmto spôsobom? Znie to ako totálna anarchia.

Áno, bola to totálna anarchia, ktorá fungovala niekoľko rokov. Nie je divu, že došlo za posledné tri roky k fatálnym chybám. Napríklad operácia zdravej kľúčnej kosti namiesto tej zlomenej, medializovaná operácia opačného kolena. Už menej medializovaný bol prípad operácie opačnej vložky u protézy kolena. 

ako je možné, že lekár, ktorý zoperuje zlú kľúčnu kosť alebo nesprávne koleno, naďalej pracuje na oddelení? Bolo napríklad na lekára podané trestné oznámenie alebo zákrok od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

Po týchto chybách postup prešetroval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čo sa týka najmedializovanejšej operácie opačného kolena,  lekár na klinike stále pracuje a stále operuje. Dokonca následne po chybnej operácii dostal atestáciu z ortopédie. Pred niekoľkými mesiacmi prišli výsledky konania z  Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý rozhodol vyložene v neprospech lekára. Avšak vzhľadom na rodinné prepojenie tohto lekára na bývalého riaditeľa, tento zo strany nemocnice nemal doposiaľ žiaden postih. Tohto lekára som mal na klinike i počas môjho pôsobenia.  

prečo ste si ako prednosta kliniky takéhoto lekára ponechali?

Nebol som štatutárom, a tým som nemal možnosť ho prepustiť. I keď som o jeho postihu hovoril s riaditeľom a poukazoval aj na iné chyby na klinike, ktoré sa robili, riaditeľ to nechcel riešiť a po tejto stránke bolo náročné niečo presadiť.

je to pomerne perfídne. Lekár na oddelení zoperuje zlé koleno a nemocnica to nerieši. Je to pre kliniku aj nemocnicu ireputačný problém. Neviem si predstaviť, že by niekde inde spravil zamestnanec fatálnu chybu a postih pre neho by bol takmer nulový. 

Medzi riaditeľom Dubajom a týmto lekárom existuje rodinné prepojenie a to vysvetľuje všetko.

niekto si Vás za prednostu kliniky musel vybrať. Očakával by som preto, že vám vedenie nemocnice dôverovalo, alebo mám mylnú predstavu?

Vaša predstava je správna. Dôvera zo strany nemocnice bola po odbornej stránke, ale čo sa týka praktík na klinike, tie boli tolerované. Tento stav mi enormne vadil.

aké boli Vaše kroky aby sa tento stav na klinike napravil?

Chcel som zmeny v ranných referenciách a vo vedení vizít, či v dokumentácii pacienta. Rovnako som chcel, aby sa správne označovali strany, ktoré majú byť operované, aby sa neopakovali chyby. Chcel som, aby sa pred operáciou presne referovali jednotliví pacienti. Každého lekára som pred plánovanou operáciou preskúšal, či sa na operáciu teoreticky pripravil. Z toho dôvodu som organizoval aj pravidelné odborné semináre. Toto vyžadovalo podstatne viac práce zo strany lekárov a nie je divu, že hlavne lekári bez atestácie, teda s malou zodpovednosťou za pacienta, mali k týmto zmenám odpor. 

a ako je možné, že lekári tento stav tolerovali a využívali, podľa Vašich slov sa dá povedať, že konanie lekárov na klinike bolo v rozpore s Hippokratovou prísahou. 

Lekárom na oddelení tento stav vyhovoval. Predstavte si, že by ste boli v zamestnaní a počas pracovnej doby by ste chodili pracovať na váš dom,  mali napríklad o 5 dní za mesiac viac voľna. Keď som prišiel na kliniku, niektorí lekári mali 50 dní nevyčerpanej dovolenky. Dovolenkové lístky sa nevypisovali a ku koncu roka lekári zahlásili, že si musia vyčerpať dovolenku, a tak klinika pracovala v redukovanom režime. Tento neporiadok mladým a nezodpovedným lekárom vyhovoval.

snažili ste sa tento režim zmeniť.

Áno a, samozrejme, som sa preto stal nepopulárny. O všetkých nedostatkoch som informoval riaditeľa, nútil som lekárov, aby referovali o každom pacientovi na sedeniach kliniky, zostavoval som sám operačné programy a viedol som ranné vizity a kontroloval pooperačné výsledky. Takýto postup bol preventívne zameraný na to, aby pacient nebol poškodený a hlavne, aby dostal takú zdravotnú starostlivosť, akú má dostať. Aby som mal oporu,  navrhol som riaditeľovi, aby sa urobili konkurzy na primárov oboch oddelení traumatológie a ortopédie. Tie sa i uskutočnili 24. 6. 2021, teda nedávno. Tieto konkurzy vyhrali kolegovia, jeden z Košíc a jeden kolega z Nitry. Keď vyhrali títo lekári, začala vzbura bývalých poverených primárov a lekárov, ktorí sa pochopiteľne báli nového vedenia kliniky. 

je vôbec možné, aby sa na klinike, kde ležia pacienti vo vážnom stave, organizovala vzbura a ako táto vzbura prebiehala? 

Dňa 28. 6. 2021 ráno boli len 4 lekári zo 17 na rannom sedení. Neprítomní lekári ma vôbec nekontaktovali, nebrali telefón a nikto nevedel kde sú. Nevadilo im, že ich pacienti potrebujú na oddelení, jednotke intenzívnej starostlivosti a ani to, že pacienti ležia pripravení na operačných stoloch. V ten deň sa operovalo na dvoch operačných sálach, v jednom prípade bol pacient už zaintubovaný a v druhom prípade bola pichnutá spinálna anestéza. Lekári však operovať neprišli. Celý tento stav trval asi hodinu. Boli na riaditeľstve a za zatvorenými dverami vyvíjali na riaditeľa nátlak. Medzitým som ich všade hľadal, volal som na riaditeľstvo. Keď som zistil, že sú tam, išiel som na riaditeľstvo aj ja, a trval som na tom, aby išli okamžite operovať. Vzburu zorganizoval a viedol primár Kišška a od roku 2019 to bola už minimálne tretia jeho vzbura, ktorú viedol podobným spôsobom. Aby pritvrdil, spísal výpovede dvanástich lekárov. Aby sa to celé spečatilo, Kišška obehal i zdravotné sestry a nižší zdravotný personál a pod nátlakom získal 21 petičných podpisov. Petičné podpisy sestier aj svoju výpoveď spolu s ostatnými lekármi odovzdal 30. 6. 2021. Vedel, že tým ochromí akútnu zdravotnú starostlivosť a len takýmto spôsobom dosiahne svoje. Jeho cieľom bolo zotrvanie vo funkcii za každú cenu. Riaditeľovi som navrhol, aby výpovede lekárov prijal. V  jeden deň som obvolal všetky susedné nemocnice a za jeden deň som získal šesť lekárov, z toho dvoch atestovaných. V priebehu výpovednej doby lekárov som chcel vytvoriť kvalitný tím, ktorý bude vykonávať akútne i elektívne operácie. Riaditeľ však bol opačného názoru, prijal všetky požiadavky Kiššku a zbavil ma funkcie. 

aký bol Váš vzťah s primárom Kišškom?

Po mojom nástupe do nemocnice sa zdalo, že všetko funguje. Keď som však nesúhlasil s udeľovaním čierneho voľna a postupne som prichádzal na to, čo všetko v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na klinike nefunguje a chcel som zaviesť zmeny a poriadok, Kišška mi začal hádzať polená pod nohy, organizovať odboj lekárov, ktorý v decembri 2020 vyústil v prvú organizovanú akciu za moje zvrhnutie. Celú túto akciu sa mi podarilo včas odhaliť a riešili sme ju spolu s riaditeľom Dubajom, a to zbavením časti kompetencií tohto primára. To najdôležitejšie mu však riaditeľ ponechal, aj naďalej zostal primárom, dokonca bez akéhokoľvek postihu. A práve takýmto konaním riaditeľa sa začali problémy stupňovať. Primár Kišška v čase môjho covid ochorenia zorganizoval bez môjho súhlasu prijatie do pracovného pomeru MUDr. Čuboňa.  Zaujímavosťou je, že profesor s tým istým menom je interným členom vedeckej rady FBP SPU v Nitre, kde veľkou zhodou náhod primár Kišška dostal pár týždňov pred tým titul PhD. Jeho dizertačná práca vôbec nesúvisela s úrazovou chirurgiou alebo ortopédiou a dokonca nešlo ani o prácu z príbuzného odboru – chirurgie. Išlo o výskum na potkanoch na Poľnohospodárskej univerzite. Kišškovi išlo vyložene účelovo o získanie titulu PhD.  

aký bol deklarovaný dôvod nespokojnosti lekárov s Vašou prácou? 

Žiaden. Ako dôvod uviedli stratu dôvery. S odbornou medicínou to nemalo nič spoločné.  Zo sedemnástich lekárov kliniky podalo výpovede dvanásť lekárov, pričom deväť bolo neatestovaných.

zvyšní lekári stáli za vami?

Áno, boli to atestovaní lekári, ktorí boli na mojej stane a rozumeli sme si po odbornej i ľudskej stránke. 

postoj riaditeľa Dubaja bol, že sa máte dohodnúť a vy ste chceli výpovede prijať a vytvoriť si nový lekársky tím. 

Riaditeľ si ma 30. 06. 2021 zavolal a povedal mi, že si ho predvolal minister a on bude sám bezdôvodne odvolaný a aj on má právo mňa bezdôvodne odvolať. Riaditeľovi som navrhol ešte raz riešenie, a to vytvorenie nového tímu, ktoré neprijal. Vysvetlenie môjho odvolania bolo, že sa tak musí stať, aby fungovala prevádzka nemocnice. 

kto rozhodol o Vašom odvolaní?

Riaditeľ. Bol som však menovaný rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v súčinnosti s vedením nemocnice. Riaditeľ Dubaj neinformoval rektorát UKF, a tým pádom neboli dodržané kroky, potrebné pre moje odvolanie. 

ako prednosta ste na klinike skončili a ako lekár pokračujete? 

Ako lekár som stále vo fakultnej nemocnici zamestnaný. Ešte mi však neprišlo žiadne vyrozumenie z rektorátu a zatiaľ po právnej stránke nie som z tejto funkcie odvolaný.

klinika je momentálne bez prednostu?

Áno, klinika je bez prednostu a nebol ani nikto poverený jej vedením. Nový riaditeľ sa musí ešte jednoznačne písomne vyjadriť k môjmu odvolaniu a posúdiť, či je v súlade so zákonom. V prípade, ak  bude moje odvolanie nezákonné, mal by som sa vrátiť do pozície prednostu. Na úrovni oddelení, úrazové oddelenie vedie aj naďalej Kišška a ortopedické oddelenie vedie poverený primár, ktorý ale pracuje s úväzkom 0,6 a ostatné dva dni nie je v nemocnici, lebo má súkromnú prax v ambulancii. Obaja primári majú však poverenie zo zákona len do 24. 07. 2021. Potom by mala nastať zmena, teda poverenie ďalších primárov alebo nový konkurz na tieto pozície. 

ostanete na klinike pracovať ako lekár?

Momentálne neviem. Čakám na vyjadrenie nového vedenia nemocnice. Riaditeľ Dubaj bol odvolaný. Všetko je v rukách nového riaditeľa. 

 doc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD. (*1965, Uherské Hradište ČR),  Asistent a odborný asistent na Klinike úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava.  Po ukončení vysokoškolského štúdia  v Hradci Královépracoval krátko pracoval ako lekár vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Od roku 1990 pracoval na chirurgickom oddelení nemocnice v Trnave. Od roku 2000 ako lekár traumatologického oddelenia FN Nitra. Od roku 2006 pracuje na KUCH SZU ako odborný asistent.  V roku 2005 získal hodnosť „PhD“ na Lekárskej fakulte UK Bratislava. MUDr. Popelka v roku 1992 získal atestáciu 1. stupňa v odbore „chirurgia“ a v roku 1997 atestáciu z chirurgie 2. stupňa. V roku 1999 urobil nadstavbovú atestáciu v odbore „traumatológia“.  Vykonáva riadnu prednáškovú činnosť z predmetu Úrazová chirurgia študijného programu Urgentná medicína.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite