Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Nadácia COOP Jednota pomáha už 20 rokov

.sponzorované .promotion

Nadácia najväčšieho slovenského obchodného reťazca pôsobí na Slovensku už dve dekády. Od svojho založenia v roku 2001 vynaložila na podporu nemocníc, obcí, miest, ale aj na individuálnu a sociálnu pomoc viac ako päť miliónov eur.

Nadácia COOP Jednota pomáha už 20 rokov

Medzi hlavné piliere charitatívnej činnosti Nadácie COOP Jednota patrí predovšetkým podpora zdravia a rozvoja vo viacerých kľúčových oblastiach. Získané príspevky nadácia investuje do nákupu prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, do podpory lokálnych komunít v obciach a mestách, ako aj do humanitárnej pomoci jednotlivcom, rodinám a neziskovým organizáciám starajúcim sa o choré deti. Všetky činnosti nadácie prebiehajú v celoslovenskej pôsobnosti.

Sociálna pomoc

Program s názvom Sociálna pomoc vznikol hneď v prvom roku založenia nadácie a prebieha dodnes. Hlavnými adresátmi subvencií v tejto oblasti sú deti a mladí ľudia s vrodenými chorobami, v menšej miere aj neziskové organizácie, venujúce sa zlepšovaniu kvality života ťažko chorých detí. Nadácia dodnes prerozdelila medzi žiadateľov starajúcich sa o choré deti sumu 314 tisíc eur.

Podpora zdravotníctva

V rámci podpory zdravotníctva pomáha Nadácia COOP Jednota chorým a zdravotne hendikepovaným ľuďom prostredníctvom nákupu špičkových lekárskych prístrojov, pričom si dáva za cieľ skvalitniť liečebné procesy čo najväčšiemu počtu pacientov. Na nákup viac ako 200 prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení na celom Slovensku vynaložila nadácia za 20 rokov svojej existencie čiastku takmer 1,5 milióna eur. 

Živelné pohromy

Pomocnú ruku podala nadácia aj počas povodní a živelných pohrôm, pričom rozdala finančné prostriedky vo výške 120 tisíc eur. V roku 2002 finančne pomohla osobám postihnutým povodňami v Devínskej Novej Vsi a v Brezne. V roku 2005 prispela obci Štrba na odstránenie škôd po veternej kalamite. V roku 2010 prispela obetiam postihnutým povodňami na celom Slovensku a prostredníctvom verejnej zbierky aj obetiam ničivého zemetrasenia na Haiti. 

Jednota pre školákov

V roku 2002 predstavila Nadácia COOP Jednota celonárodný program rozvíjajúci športovanie detí na školách. Program s názvom Jednota pre školákov prebiehal v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, slovenskými športovými organizáciami a s podporou obchodných partnerov zakladateľa nadácie. Program príspevkami na športové aktivity školákov 14 rokov zlepšoval podmienky rozvoja športových aktivít žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na území celého Slovenska. Program dospel k svojmu záveru v roku 2016 a za celé jeho trvanie nadácia prispela školám sumou takmer 2,1 mil. eur.

Nech sa nám netúlajú

Grantový program Nech sa nám netúlajú bol zahájený v roku 2005. Hlavným cieľom programu bolo viesť deti a mladých ľudí k správnemu využívaniu voľného času, aby ho netrávili na ulici a venovali sa vhodným voľnočasovým aktivitám, predovšetkým v oblasti kultúry a umenia. Projekty do grantového programu predkladali základné a umelecké školy, centrá voľného času a rôzne združenia. Program prebiehal každoročne a bol uzatvorený 12. ročníkom v roku 2016, pričom za celú dobu jeho trvania bolo na podporu projektov zo všetkých kútov Slovenska vynaložených takmer 479 tisíc eur.

Program podpory lokálnych komunít

V duchu odkazu národného buditeľa Samuela Jurkoviča, zakladateľa prvého družstevného spolku v Európe, a jeho nasledovníkov, ktorí sa už v roku 1965 zasadzovali o environmentálny, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenska a jeho obyvateľov, vznikol v roku 2017 grantový Program podpory lokálnych komunít. Tam, kde spotrebné družstvá reťazca COOP Jednota prevádzkujú svoje predajne priamo v obciach a tým umožňujú ich obyvateľom dostupnejšie nakupovať a úspešnejšie hospodáriť, nadácia prispieva na drobné projekty lokálnym komunitám a napomáha tým rozvoju jednotlivých obcí.

Cieľom programu je dať verejnosti možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia lokálnych problémov a prispievať tým k zveľaďovaniu svojho okolia. Tým, že členovia lokálnych komunít dostávajú možnosť zúčastňovať sa na miestnom rozvoji, zvyšuje sa nielen ich spolupatričnosť, ale aj kvalita života v regionálnych komunitách. 

Prvý ročník Programu podpory lokálnych komunít sa konal v roku 2017 a so zvyšujúcou sa účasťou predkladateľov projektov úspešne pokračuje až do súčasnosti. V aktuálnom 5. ročníku nadácia prijala celkovo 1 380 projektov od 792 organizácií, čo oproti predošlému ročníku predstavuje nárast o 74%. Pod zvýšený záujem sa podpísala cielená propagácia programu spoločne so zjednodušením  podávania žiadostí vďaka elektronickému formuláru, čím sa nadácia medziiným rozhodla znížiť množstvo papiera použitého pri zasielaní podkladov k projektom.

Za päť rokov trvania programu podpory lokálnych komunít prispela nadácia na realizáciu 129 projektov zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj športu a vzdelávania, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, budovanie komunitného zázemia a ďalších miestnych iniciatív sumou 734 tisíc eur.

Každý príspevok v charitatívnej sfére má svoj význam, za každou venovanou sumou stojí reálna pomoc človeku. Zakúpené lekárske prístroje v rámci nadačného programu podpory zdravotníctva sú určené pre širokú verejnosť, slúžia chorým ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Podpora rozvoja slovenských obcí a miest prináša nielen revitalizáciu vonkajších priestorov, ale aj zvýšenú spokojnosť občanov. Sociálna pomoc smeruje do rodín detí s vrodenými chorobami a pomáha im riešiť zložité životné situácie. Ako sa znovu potvrdilo aj v posledných náročných rokoch, pomoc nadácie je smerovaná na správne miesta,“ uviedol správca nadácie Ján Bilinský.

Nadácia COOP Jednota vznikla v roku 2001 so zámerom cielene pomáhať vo verejnoprospešných oblastiach. Svojou činnosťou nadviazala na základné stavebné kamene družstevníctva, medzi ktoré patrí predovšetkým vzájomná pomoc a podpora miestneho rozvoja.

Viac informácií o Nadácii COOP Jednota si môžete prečítať tu: https://www.coop.sk/sk/nadacia-coop-jednota.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite