Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Najlepším vedeckým projektom mladých je inovácia syntézy 1-fenylpentán-1-olu s využitím biotechnológie kvasiniek

.sponzorované .promotion

Žiaci stredných škôl si vyskúšali vedu v praxi. Svoje práce prezentovali na záverečnej konferencii programu Veda má budúcnosť. Najlepší projekt skúmal ako inovovať syntézu 1-fenylpentán-1-olu s využitím biotechnológie kvasiniek. Vytvorili ju študenti SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo, Bratislava.

Najlepším vedeckým projektom mladých je inovácia syntézy 1-fenylpentán-1-olu s využitím biotechnológie kvasiniek Zúčastnení žiaci stredných škôl.

okrem víťazného diela jednotlivé tímy tiež riešili inovovanie metódy na stonovenie kreatínínu v moči, ďalej skúmali aké bude lietanie budúcnosti, ako kultivovať micélie liečivých húb alebo sa snažili priblížiť svojim vrstovníkom svet chémie v projekte Chémia hrou. Víťaza určila odborná porota, ktorá sa tento rok skladala zo zástupcu spoločnosti Bayer, odborníka zo Slovenskej akadémie vied a zástupcu ústavu AISIS, ktorý program Veda má budúcnosť organizuje. Všetky prihlásené projekty si môžete pozrieť na stránke: www.soutez.vedamabudoucnost.cz.

„Spoločnosť Bayer, v rámci celosvetového projektu Making Science Make Sense, aktívne podporuje štúdium prírodných vied. ,Veda pre lepší život´ je našou filozofiou aj cieľom, a tak považujeme za dôležité byť v Českej republike aj na Slovensku súčasťou programu Veda má budúcnosť. Prípadové štúdie a motivácia z praxe sú  pre rozhodovanie študentov nevyhnutné, a to z najmä z toho dôvodu, aby v prírodovedných študijných odboroch videli nie len uplatnenie, ale zároveň aj potrebný spoločenský prínos,“ uvádza Markéta Soukupová, Head of Communication, Bayer CZ/SK.

Žiaci a študenti navštívili v priebehu roka v rámci programu reálne prevádzky firiem a na vlastné oči videli, ako a na ktorých pozíciách sa s technickým vzdelaním môžu uplatniť. Stretli sa s ľudmi z praxe tvárou v tvár a mali možnosť opýtať sa na to, čo ich zaujíma. Vyskúšali si aj pracovný pohovor nanečisto. S tým sa podľa pani učiteľky RNDr. Edity Dlháňovej, MPH zo Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, bežne nestretávajú „Žiaci sa prvýkrát oboznámili s firmou z inej stránky ako pri bežnej exkurzii. Mali možnosť vidieť organizáciu bežného dňa vo firme, nahliadnuť do zákulisia výberu nových pracovníkov, inšpirovať sa prístupom zamestnancov ku svojej firme. Týmto niektorí žiaci svoj pohľad do budúcnosti upriamili aj na voľbu technických, prípadne prírodovedeckých odborov.“

Tento rok žiaci navštívili firmu Bayer. V priebehu júna ich čaká tiež prehliadka pracovísk Slovenskej akadémie vied. „Projekt Veda má budúcnosť má svoj význam pre obidve strany. Mnohí žiaci videli niektoré profesie po prvýkrát, mnohí sa nadchli, a azda sa k nám vrátia ako budúci vedci. Tí, ktorí sa zapojili do projektov, odviedli bez ohľadu na umiestnenie veľký kus práce. Investovali do svojho budúceho života a my, akademici, sme radi, že sme im tú cestu mohli ukázať“ uviedla pani Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. zo Slovenskej akadémie vied.

Úspešnosť programu potvrdzujú aj samotní žiaci: „Odporučil by som to niekomu, koho oblasť zaujíma, aby sa mohol kvalifikovaných ľudí opýtať na všetko, čo by chcel vedieť. Mňa to minimálne podporilo v tom, aby som sa viac snažil. Prednášajúci mi ukázali, vďaka čomu sa môžem stať úspešným a kvalifikovaným pracovníkom“ uviedol študent Strednej odbornej školy chemickej Vlčie Hrdlo do anonymného dotazníku.

Víťazný tím, študenti Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo, Bratislava.Víťazný tím, študenti Strednej odbornej školy chemickej, Vlčie hrdlo, Bratislava.

veda očami mladých

Cieľom projektu Veda očami mladých je ukázať žiakom základných a stredných škôl vedu v praxi zábavnou formou. Účastníci majú za úlohu vymyslieť akýkoľvek vedecký projekt, ktorý realizujú v tímoch. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehlo v rámci záverečnej konferencie tohtoročného programu Veda má budúcnosť na pôde Slovenskej akadémie vied. Víťazná škola dostala 500 EUR, spolu si študenti rozdelili viac ako 1000 EUR.

veda má budúcnosť

Vzdelávací program Veda má budúcnosť už 5 rokov ukazuje žiakom a študentom základných a stredných škol, že kariéra v technických a prírodovedeckých odboroch môže byť zaujímavá. Veda má budúcnosť vychádza z írskeho modelu prepojovania škôl a zamestnávateľov.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite