o ukončení zbierky informovala Michalea Lukovičová, podľa ktorej sa inicitíva rozhodla ukončiť získavanie finančných prostriedkov, pretože akútna fáza už pominula a ochranné prostriedky sú už v zásade dostupné.

„Máme za to, že teraz sa treba sústreďovať na zmierňovanie dôsledkov koronakrízy v rôznych oblastiach – od zlepšovania pripravenosti zdravotníctva, sociálnej sféry, ekonomických dôsledkov krízy či pomoci zraniteľným skupinám v našej spoločnosti. V tomto procese budú okrem iného hrať dôležitú úlohu aj neziskové organizácie, ktoré budú v nasledujúcom období potrebovať kontinuálnu pomoc dobrých ľudí a darcov,“ uviedla.