Svet ich očami

Svet ich očami

.marcel Pázmán

Na Islande testujú mentálne znevýhodnení ľudia svoje prezentačné schopnosti a získavajú sebavedomie. Ich pohľad na život je v niečom iný ako ten náš. Často dokážu vidieť viac.

Rok výroby 2017
Režisér Marcel Pázmán

.diskusia