Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

.promotion
Aká bude budúcnosť v energetike?

Aká bude budúcnosť v energetike?

.sponzorované .promotion .promotion 21.02.2023

Šoková energetická a palivová terapia. Liečba závislosti EÚ na palivách a energiách z Ruska má prvé pozitívne výsledky. Európa je čoraz menej závislá na dovoze z Ruska. Budúcnosť energetiky bude zelenšia, bude však aj drahšia? O týchto problémoch sme besedovali s Richardom Schwartzom zo spoločnosti Unicorn Systems SK s.r.o. a Martinou Olejníkovou zo spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.

O kvalite sociálnych služieb

O kvalite sociálnych služieb

.sponzorované .promotion .promotion 13.02.2023

Na Slovensku často poskytujeme a budujeme sociálne služby, v ktorých by sme sami žiť nechceli. Dokazuje to aj prieskum, podľa ktorého by až 93% Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu prijímať sociálne služby radšej v domácom prostredí ako v inštitúcii. O kvalite sociálnych služieb sme hovorili s Máriou Filipovou, Jarmilou Pagáčovou, Milenou Grausovou a Tomášom Báťom.

Sociálne podnikanie pre ľudí

Sociálne podnikanie pre ľudí

.sponzorované .promotion .promotion 13.01.2023

Vyše 500 registrovaných sociálnych podnikov, kde si našlo prácu takmer 4-tisíc zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktoré by sa inak nezamestnali. To je aktuálna bilancia sociálneho podnikania na Slovensku. Prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v máji 2018 dostalo veľmi silný impulz na svoj rozvoj – a uvedené čísla to len potvrdzujú.

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti

.sponzorované .promotion .promotion 09.12.2022

Je index daňovej spoľahlivosti legálnym a reálnym ukazovateľom daňovej spoľahlivosti daňového subjektu? Hneď v úvode sa žiada objasniť expresívny nadpis. Tento vychádza z istých pochybností, či pri implementácií, ako aj pri samotnej realizácii inštitútu indexu daňovej spoľahlivosti (IDS) budú v podmienkach Slovenskej republiky dodržané všetky právne princípy.

Komunitná práca na Slovensku v 21. storočí

Komunitná práca na Slovensku v 21. storočí

.sponzorované .promotion .promotion 09.12.2022

Hodnotu komunitnej práce dnes už nevidno len vo výsledkoch práce s ľuďmi vo vylúčených komunitách, ale aj v riešení problémov tých, ktorí nie sú ohrození žiadnym závažným sociálnym problémom. Spája rôznych ľudí, učí ich žiť pospolu a riešiť svoje potreby samých – „zdola“. O jej princípoch sme hovorili so Soňou Holíkovou, Miroslavom Pollákom a Petrom Némethom.

Fandime slušnosti na štadiónoch – vyzýva Slovnaft

Fandime slušnosti na štadiónoch – vyzýva Slovnaft

.sponzorované .promotion .promotion 09.12.2022

Futbal je stále celosvetovým športom číslo jedna a teší sa popularite u stoviek miliónov fanúšikov na celom svete. I tento nádherný šport však čelí svojim problémom a výzvam, medzi ktoré patrí aj agresivita na futbalových štadiónoch.

Keď je podielové spoluvlastníctvo príťažou

Keď je podielové spoluvlastníctvo príťažou

.sponzorované .promotion .promotion 25.11.2022

V čase zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, inflácie a neistej finančnej situácie podieloví spoluvlastníci nehnuteľností neraz uvažujú, ako efektívne a hlavne racionálne využiť svoje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktorých reálne využívanie môže byť titulom podielového spoluvlastníctva obmedzené.

Nevyriešená otázka?

Nevyriešená otázka?

.sponzorované .promotion .promotion 11.11.2022

Tragické udalosti z 12. októbra 2022 akcelerovali snahu médií a niektorých politikov o čo najskoršie prijatie takých legislatívnych zmien, ktoré by garantovali spolužijúcim osobám rovnakého pohlavia širokú škálu práv. Záujmom autorov tohto článku nie je posudzovať LGBTI ľudí, ani hodnotiť, či majú alebo nemajú mať určité práva priznané, ale čitateľom ponúknuť námet na zamyslenie sa nad touto spoločenskou otázkou.

Čo je LGBTI cestovný ruch?

Čo je LGBTI cestovný ruch?

.sponzorované .promotion .promotion 14.10.2022

O fenoméne cestovného ruchu orientovaného na LGBTI sa u nás nevie veľa. Pritom je to ekonomicky i spoločensky zaujímavý jav s potenciálom vytvárať bezpečné priestory v mestách. Hovorili o ňom Martin Volek z Bratislava Tourist Board, Roman Samotný z Inakosti a Pavel Šubrt z East meets West.

Aké zmeny nás čakajú v Trestnom zákone?

Aké zmeny nás čakajú v Trestnom zákone?

.sponzorované .promotion .promotion 23.09.2022

Začiatkom septembra bol Ministerstvom spravodlivosti SR do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. Predkladacia, ako aj dôvodová správa zákona sľubujú rozsiahle zmeny. Samotné ministerstvo deklaruje, že nový zákon by sa mal niesť v duchu „k slabším miernejší, k silnejším prísnejší“.