Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Sú dlhopisy smrti hrozbou?

.eva Cipovová .časopis .týždeň v ekonomike

Jedným z najvýznamnejších finančných inovácií v investičnom bankovníctve je sekuritizácia. Jej podstatou je pretransformovanie nelikvidných aktív spoločnosti do likvidného špecifického balíka a jeho následný predaj. Skončí sa toto finančné inžinierstvo rovnako neslávne ako to sociálne?

Sekuritizácia dnes predstavuje významný trend na svetových finančných trhoch, keď dochádza k znižovaniu významu financovania pomocou klasických úverov a nahrádza ho financovanie pomocou kapitálových trhov. Výhodnou sekuritizácie pre spoločnosti je zvýšenie likvidity a diverzifikácia rizika. Na druhej strane ide o typ obchodov, ktorý si vyžaduje prísnu legislatívnu reguláciu.
.kreatívni finanční inžinieri
Americký bankový systém má systém oddeleného bankovníctva. Na jednej strane sú komerčné banky, ktoré môžu poskytovať len klasické produkty komerčného bankovníctva. Na druhej strane investičné banky, ktoré, naopak, môžu poskytovať len investičné obchody. Tento systém platil desiatky rokov a až v posledných rokoch sa to začalo meniť. Jednotlivé peňažné ústavy sa začali prelínať tak, ako sa prelínajú národné ekonomiky, ktoré sú čoraz viac vzájomne závislé aj vďaka kapitálovým trhom, na ktorých sa obchoduje so širokým spektrom cenných papierov. Tie sú rôzne oceňované, transformované a sekuritizované.
Sekuritizácia je proces, v ktorom obchodná spoločnosť (banka, podnik) združí do jedného balíka pohľadávky s rovnakými charakteristikami, ktoré majú prinášať očakávané peňažné toky. Následne balík transformuje na dlhopisy s rôznou výnosnosťou pomocou nebankovej inštitúcie a predá ich na trhu. Najčastejšie sa sekuritizujú úvery, kreditné karty, prenájom nehnuteľností, leasingové splátky či pohľadávky z poisťovní. 
.dlhopisy smrti
Jeden zo spôsobov využitia sekuritizácie v zahraničí sú takzvané dlhopisy smrti. Ich podstatou sú obchody so životnými poistkami. Sprostredkovatelia týchto obchodov odkúpia veľký počet životných poistiek, a tie pretransformujú do balíka cenných papierov, ktoré majú podobu dlhopisov.
Majitelia poistiek za predaj dostanú jednorazovú sumu alebo pravidelnú rentu. Poistenie potom poisťovniam platia sprostredkovatelia obchodu, ktorí v prípade smrti majiteľa získavajú od poisťovne poistné plnenie. Rodinní príslušníci môžu na poistné zabudnúť.
Nakúpené životné poistky sa následne transformujú na cenné papiere pomocou špeciálnej techniky nazývanej sekuritizácia. Výnosnosť emitovaných dlhopisov závisí hlavne od ratingu, ktorý mu dáva ratingová spoločnosť v medziach od najlepšieho hodnotenia AAA, až po hodnotenie s najnižšou výnosnosťou CCC. (Pred vypuknutím finančnej krízy sa rating AAA udeľoval aj cenným papierom, ktoré boli neskôr označené za toxický odpad.) Emitované dlhopisy následne sprostredkovatelia rozpredajú investorom. Nároky investorov vyplývajúce z držby cenného papiera – kupóny a istinu dlhopisov vyplácajú spoločnosti, ktoré emitujú sekuritizované dlhopisy, z plnenia životných poistiek. U amerických dlhopisov smrti emitenti predpokladajú priemerný výnos 8 percent. Výnosy môžu dosiahnuť i sumu okolo 25 percent, pokiaľ pôvodný majiteľ zomrie skôr!
.nová bublina na trhu?
Záujem o tento typ cenného papiera bol vyvolaný hypotekárnou krízou v USA a následne problémami na akciových trhoch po celom svete. Na jednej strane obchodov sú majitelia životných poistiek, ktorí majú záujem ešte za svojho života získať peniaze zo svojej poistky. Sú to hlavne starší ľudia alebo ľudia, ktorí sa vplyvom hypotekárnej krízy dostali do finančných problémov. Na strane druhej sú investori, ktorí hľadajú nové výnosné investičné príležitosti. Ročný objem obchodov s dlhopismi smrti sa v USA pohybuje v desiatkach miliárd dolárov. V roku 2006 boli realizované obchody vo výške 15 miliárd dolárov, o rok nato už dosiahli sumu 30 miliárd dolárov. Podľa analytikov by sa objemy týchto obchodov za niekoľko rokov mohli dotknúť hranice 160 miliárd dolárov.
Na Slovensku životná poistka nie je považovaná za cenný papier, a tak sa nedá prevádzať na iné osoby, to znamená že tento typ obchodov sa u nás vykonať nedá. Vzhľadom na krátku históriu životného poistenia u nás, na malý počet životných poistiek a v súčasnosti nízky garantovaný výnos z nich (2,4 %) je predpoklad, že záujem o tento typ obchodov by u nás ani nebol vysoký. 
Napriek celosvetovému trendu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb sa tomuto obchodu na dnešných trhoch veľmi darí. Úspech má najmä v USA. Prudký rast podobných kontraktov môže byť zapríčinený snahou dorovnať obrovský deficit, ktorý nadobudli obchodovaním s dlhopismi typu suprime mortgage (hypotéky s insolventnými vlastníkmi, kde bolo dopredu jasné že sa hypotéka nesplatí). 
Výhodou sekuritizácie je lepšie riadenie ich úrokového rizika, zvýšenie likvidity aj diverzifikácia portfólia. Tento typ obchodov si však vyžaduje legislatívnu reguláciu a prísnejšie pravidlá v podobe špeciálnych licencií, ako licencia na obchodovanie so životnými poistkami, zakladanie špeciálnych inštitúcií, prostredníctvom ktorých je možné sekuritizáciu realizovať, prípadne zlepšiť ocenenie cenného papiera pomocou ratingu. Sekuritizácia kladie vysoké nároky na ratingové agentúry, ktorých úlohou je správne ohodnotiť riziko cenného papiera. 
.stávka na smrť
Sekuritizácia je metóda, ktorej podstata je vymyslená dokonale, do najmenších detailov, a prináša do sveta financií nový pohľad na financovanie a prevod rizík. Aj keď sa vo svete traduje, že tie produkty sú vymyslené tak, aby im nik nerozumel, nie je to pravda. Sekuritizácia je obeťou, a nie príčinou súčasnej krízy, ktorá by sa udiala aj bez tejto inovácie. Samotný proces funguje správne, ale keď sú vstupy skazené, nič dobrého z procesu nemôže vzniknúť. Na druhej strane predávať životné poistky a potom s nimi obchodovať na trhu je dosť neetické. Výnosnosť takého cenného papiera je totiž závislá od veku úmrtia pôvodného vlastníka (pri skoršom úmrtí klienta sa vypláca väčšie plnenie a naopak, keď poistený bude žiť „príliš dlho“, investor získa len malý výnos, poprípade dokonca prerobí),. 
Situácia na trhu je taká, že už samy banky žiadajú, aby prípadné investície do životných poistiek mali svoj rating. Jeden z najväčších hráčov na kapitálovom trhu -- Goldman Sachs už zriadil index, podľa ktorého sa budú životné poistky sledovať. Investori si vďaka nemu môžu staviť na to, ktorí ľudia budú žiť dlhšie, ako poistka očakáva, alebo naopak umrú skôr. V súčasnosti má USA v životných poistkách 26 biliónov dolárov, a z toho sa odhaduje, že na trhu ich je až 500 miliárd dolárov. 
Autorka je doktorandka na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite