Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Bez náboženstva neprežijeme

.jaroslav Daniška .časopis .rozhovor

Po predkoch má slovenský pôvod a u nás vedie letnú školu. Venuje sa literatúre a miestu náboženstva vo verejnom živote a Spiš mu pripomína Tolkiena. Robert Royal.

.pokračujete v práci Michaela Novaka, predstavte sa nám, kto ste?

Vediem Faith and Reason Institute, predtým som bol viceprezidentom Ethics and Public Policy Institute a vo Washingtone som už takmer 30 rokov. Cieľom našej práce je ovplyvniť kultúru v zmysle katolíckej tradície, ako o nej hovoril pápež Ján Pavol II. v encyklike Fides et Ratio, ale aj tradície klasickej filozofie. Venujeme sa mnohým problémom a hovoríme o mieste viery a náboženstva vo svete. No a s Michaelom mám spoločné aj to, že obidvaja máme slovenský pôvod.
.naozaj?

Áno, zvykli sme spolu vtipkovať, že sme taká slovenská mafia vo Washingtone. (Smiech.) Môj otec pochádzal zo slovenskej rodiny, vyrastal som v slovenskej farnosti a pamätám si, ako sme chodili na sväté omše v slovenčine. Otec aj moji starí rodičia sa už narodili v Amerike, zo Slovenska prišli ešte ich rodičia. Žili na Spiši, v obci Plaveč. 

.priezvisko Royal nepôsobí dvakrát slovensky..

Nevieme celkom, ako sme prišli k tomuto menu, možno pochádza z priezviska Rohal, moja stará mama mala za slobodna meno Norková a viem, že také priezviská sa na Spiši vyskytujú dodnes.
.rozumiete po slovensky?

Otec ešte po slovensky rozumel, ale nehovoril, ja rozumiem už len pár slov. Študoval som ruštinu a ukrajinčinu, moja žena je Ukrajinka a keďže sú si obidva jazyky blízke, pomáha mi to porozumieť nejaké slová. 
.poznáte Slovensko?

Michael Novak ma pozval na tento seminár  asi pred štyrmi rokmi a odvtedy Slovensko navštevujem každý rok, takže by som skôr povedal, že ho spoznávam. Ale samozrejme, niektoré veci sa nedajú prehliadnuť, Slovensko je krásna krajina, osobitne som si zamiloval Spiš. Pre mňa je to akoby pozemský kraj z Tolkiena. Navyše, stredná Európa, špeciálne Slovensko a Poľsko, majú v Európe zvláštne postavenie.

.aké?

Dejiny a tradície týchto krajín vytvárajú potenciál, ktorý je nesmierne dôležitý nielen pre vás samotných, ale aj pre ďalšie krajiny a dnes aj pre Európsku úniu. Tá je baštou takého silného sekularizmu, aký nemá obdobu nikde vo svete. Musím povedať, že Michael Novak mal pravdu a Slovensko na mňa od prvého momentu urobilo veľký dojem.

.slovensko sa momentálne prudko sekularizuje. Vidíte tie zmeny, keď sem prídete?

Vediem tu seminár, ktorý sa snaží práve tomu čeliť. Náboženstvo, ako sa verilo v 19. storočí, sa malo stratiť z verejného života. Ale to sa nestalo. Jediné miesto, kde k tomu došlo, je západná Európa, ale nikde inde. V Latinskej Amerike, v Mexiku, USA či Kanade k tomu nedošlo rovnako ako vo východnej Európe. Aj v Ázii a Afrike je náboženstvo veľmi dôležité, západná Európa je preto výnimka. Slovensko musí tiež zviesť tento zápas. Nemyslím si, že situácia je zlá, najmä keď Slovensko porovnáme s ďalšími štátmi. 

.napríklad?

Vezmite si takú Českú republiku alebo východné Nemecko. Sú to vysoko ateistické krajiny, dokonca aj v Rusku zohráva náboženstvo väčšiu rolu, až 80 percent ľudí hovorí, že v verí v Boha, aj keď do kostola chodí len menšina z nich.  

.prečo je náboženstvo pre spoločnosť dôležité?

V dlhodobom meradle spoločnosť bez náboženstva nemôže prežiť. Viera v Boha je niečo, čo nemožno ničím nahradiť. V prvom rade, krajiny so silnejšou náboženskou tradíciou majú viac detí, ale náboženstvo ponúka aj nevyčerpateľný zdroj inšpirácii a ambícii, ktoré tvoria kultúru, umelecké diela a podobne. Náboženstvo predstavuje zvláštnu dynamickú silu, ktorá má pre každú spoločnosť mimoriadny význam, sekularizmus ho nemôže nahradiť.

.ale prečo majú krajiny ako Poľsko a Slovensko, kde hrá náboženstvo silnejšiu rolu, v EÚ najmenšiu pôrodnosť?

Nepoznám natoľko tunajšie reálie, ale predpokladám, že to môže mať ekonomické dôvody, ale nechcel by som špekulovať.

.prečo nemôžu sekulárne motivácie rovnocenne nahradiť tie náboženské?

Pretože sú príliš pragmatické. Ľudia majú zmysel pre viac vášne a náboženstvo ponúka viac ašpirácií, úsilia niečo dokázať. Preto je ľuďom prirodzene bližšie, potrebujeme ho. Ale treba rozlíšiť sekulárny a sekularistický pohľad. 
.v čom?

Sekulárny poriadok spoločnosti, ktorý je otvorený a umožňuje slobodne vyjadrovať rôzne názory, je kresťanstvu vlastný. Sekularistický spoločenský poriadok, naopak, obmedzuje vyjadrovanie náboženského cítenia na verejnosti, zatláča prirodzené potreby ľudí a odporuje kresťanstvu. Hovoril o tom aj francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Keď ako každý francúzsky prezident získal od pápeža počas návštevy Svätej stolice formálne čestné ocenenie Baziliky sv. Jána Lateránskeho, povedal, že Francúzsko potrebuje pozitívny laicizmus. Ten vymedzil voči tradičnému francúzskemu laicizmu, ktorý je negatívny, pretože obmedzuje. Sarkozy vyzval cirkev, aby ju bolo počuť, aby jej služby spoločnosť viac pociťovala. 

.nebol ten prejav pokrytectvom?
Veď Sarkozy hovoril presne to, čo chcelo auditórium počuť a nerobí mu problém povedať presný opak.  Nie je pokrytectvo nebezpečnejšie ako otvorený sekularizmus?
Áno je, mätie totiž ľudí. Vezmite si Tonyho Blaira. Keď opustil úrad britského premiéra, stal sa katolíkom. Jeho poňatie viery však môže ľudí mýliť, nesprával sa podľa toho v úrade a dnes sa cíti ako istý druh misionára, ktorý chce meniť názory cirkvi na niektoré otázky.

.má pápež zachovávať formálne tradície a udeľovať podobným politikom čestné medaily?

Mal by byť veľmi opatrný a myslím si, že Benedikt opatrný je. Vo všeobecnosti platí, že automatické udeľovanie čestnej medaily len preto, že je niekto prezidentom Francúzska, môže byť dosť dobre proti obsahu samotnej tradície, kvôli ktorej sa to robí. Stále však platí, že sekulárna spoločnosť potrebuje počuť náboženské prejavy. Náboženstvo patrí k slobodnej spoločnosti rovnako ako rôzne politické názory, existencia viacerých politických strán a podobne. Náboženstvo je súčasťou ľudskej prirodzenosti, neviem si predstaviť, ako by ľudia mohli žiť bez transcendentných potrieb, cieľov. 

.hovoríte, že náboženstvo je obohatením pre kultúru, ponúka väčšie inšpirácie a podobne. Ale ako si vysvetľujete, že centrami svetovej kultúry sú dnes najmä sekulárne mestá?
Prečo je sekulárna česká kultúra na vyššej úrovni ako slovenská, ktorá je viac ovplyvnená náboženstvom?
Nebudem porovnávať Českú republiku a Slovensko, lebo o tom viem málo. Ale v Spojených štátoch predstavujú osobitný problém elity, ktoré formujú verejnú mienku. Napríklad médiá sú veľmi zaujaté voči náboženstvu a podľa toho o ňom informujú. Až 90 percent novinárov z veľkých médií napríklad neverí v Boha. Pritom v spoločnosti je to naopak a 90 percent ľudí v Boha verí. Podobne je to s Hollywoodom, len zhruba 10 percent hercov, producentov a režisérov verí v Boha. Univerzity sú ďalším príkladom. Problémom je teda stav elít. Je dosť dobre možné, že cirkev v niečom zlyhala a dnešný stav je toho výsledkom. Ján Pavol II. sa tejto téme veľa venoval, hovoril o potrebe obnovy kultúry, o obnove idey katolíckej univerzity a podobne. Je zrejmé, že žijeme v čase krízy, rovnako ako je zrejmé, že náboženstvo ponúka odpoveď v podobe inšpirácie pre kultúru či vzdelanie. 

.je však kresťanská kultúra na svetovej úrovni?

Pripúšťam, že existuje istý generačný problém. V literatúre nenahradila spisovateľov, ako boli Walker Percy, Evelyn Waugh, Flanery O´Connor či Graham Greene, ďalšia podobne silná generácia. Aj keď ľudia ako Ron Hansen, Paul Mariani, Dana Gioia či John Barr sú minimálne v Amerike veľmi vplyvní. Podobne je to vo Francúzsku či Taliansku. 
.v čom vidíte najväčšie nebezpečenstvo súčasného stavu?

Je to katastrofa najmä pre deti. 

.prečo?

Lebo prichádza k niečomu, čo nazývam kalifornizáciou života. Život sa prezentuje ako niečo jednoduché, bezbolestné a zábavné, a pritom to tak nie je. Všade, na Slovensku aj v USA, musíme pracovať, zarábať a prinášať preto obete. Druhým dopadom je skazenosť sexuálnej morálky. Mládež vyrastá v predstave, že by mala pestovať sex, že to nemá žiadne konzekvencie, že antikoncepcia má 100-percentnú účinnosť, no a dôsledky sú katastrofálne. Dôsledkov je veľa, spomeniem len to, že každý rok je v USA 1,3 milióna potratov. Nikto z nás nie je dokonalý, ale predstava, že takéto správanie nemá svoje konzekvencie, je jednoducho nepravdivá a spoločensky škodlivá. A naďalej sa zhoršuje.
.ako?

Vezmime si čiernu komunitu. V 50. a 60. rokoch sa mimo manželstva rodilo okolo 15 percent detí. Je to vysoké číslo, ale dnes je to už 80 percent. Rodina nášho prezidenta Baracka Obamu je výnimkou, väčšina čiernej komunity žije bez stabilnej rodiny so všetkými dôsledkami na kriminalitu a násilnosti v budúcnosti. Nech si myslíte o manželstve alebo sexe mimo manželstva čokoľvek, nie je to dobré pre spoločnosť. Všade na svete, kde rástol počet detí narodených mimo manželstva, rástla aj kriminalita, spotreba alkoholu a podobne.

.prečo by malo ľuďom záležať na tom, aby to tak nebolo?

Pretože sa ich to priamo týka a keď už nič iné, ovplyvňuje to aj ekonomiku. V krajine, kde chýba disciplinovaná pracovná sila, kde vládne chaos, kde sú vysoké náklady na boj s kriminalitou, sa predsa nežije tak dobre. Dopady už vidíme. Keď prídete do Ameriky, zistíte, že čoraz viac našich vedcov či inžinierov, teda povolaní, kde treba priniesť nejakú obeť, sú napríklad Číňania. 
.čím si túto premenu spoločnosti vysvetľujete?
Ako je možné, že tradičná Amerika 50. rokov vychovala revolučnú generáciu rokov šesťdesiatych?  
Je to veľmi komplikovaná otázka. Upozornil by som aspoň na jednu vec. Dnes žijeme v predstave, že prirodzeným stavom vecí je mier a akýkoľvek konflikt zásadne odmietame. Môj otec, ktorý zažil druhú svetovú vojnu, ma vychovával v tom, že vojna je najhoršia vec. Je to pravda, ale je možné sa vojnám a konfliktom vyhnúť? Nemyslím si. Naopak, keď sa pozriete na dejiny, stav konfliktu je typickejší ako mier. Dnes žijeme v relatívnom pokoji a blahobyte, ale nesmieme podľahnúť predstave, že konflikty sú vecou minulosti. Stačí sa pozrieť na Blízky východ.

.vidíte aj tu súvislosť medzi sekularizmom a náboženstvom?

Áno, minimálne v tom, že náboženstvo ponúka na problémy našej doby lepšiu a uspokojivejšiu odpoveď. Ľudia budú vždy chorí, vždy budú trpieť a umierať. A preto budeme potrebovať náboženstvo. 
.prejdime k politike. V čom spočíva kríza kresťanskej demokracie v Európe?

Preložil som o tom jednu knihu, je to zaujímavá otázka. Myslím, že kresťanskí demokrati nerobia to, čo ich urobilo slávnymi. Veď kresťanská demokracia pred 50-60 rokmi stála pri dvoch najúspešnejších globálnych projektoch. Jacques Maritain bol v centre tvorby OSN a zásadne ovplyvnil Chartu práv a v Európe to bol nevídaný projekt mierovej integrácie, vďaka ktorej sa dvaja odvekí rivali stali partnermi. 
.obidva projekty sa však otáčajú proti svojim zakladateľom, nadnárodné právo sa používa na presadzovanie potratov a EÚ sa kresťanstvo bojí čo i len spomenúť.

Myslím si, že sa treba vrátiť k tomu, prečo bol Maritain úspešný. Reagoval na výzvu pápeža Leva XIII. a na otázky modernej doby aplikoval Tomáša Akvinského. V tom spočívala jeho genialita a presne k tomu sa musíme vrátiť aj my dnes a čeliť výmyslom o reprodukčnom zdraví a jeho interpretácii. Aj to je pozvánka pre Slovensko a pôsobenie Slovákov vo svete. Máte iné vnímanie reality a môžete ním ovplyvniť veci k lepšiemu. 
.nemali by sa však kresťania zamerať na ochranu národnej suverenity, keď sú na globálnej úrovni v menšine?

Áno, presne o to ide a mnohí sa o to snažia. 
.prečo potom pápež Benedikt XVI. hovorí v novej encyklike o globálnych inštitúciách a ich reforme s takým optimizmom?

Je zrejmé, o čo mu ide. Vo svete je veľa problémov, ktoré treba lepšie riešiť. To, či pápež pozná najlepšie možné politické, alebo ekonomické riešenie, nie je podstatné. Dôležité je, že sa téme venuje a upozorňuje na kontext, ktorý konkrétne politické otázky majú. Sociálne encykliky sa nepíšu preto, aby navrhli konkrétne riešenia. Cieľom je upozorniť na  morálne a duchovné záujmy. 
.pápež však v minulosti písal o globálnych inštitúciách s väčšou skepsou, aj o keď išlo o klimatické zmeny. Čím si vysvetľujete ten obrat?

Treba povedať, že encyklika je pomerne komplikovaná a v niektorých častiach pôsobí trochu zmätočne, zjavne ju nepísal jeden autor. Pápež je známy svojou kritikou EÚ aj OSN, preto niektoré časti môžu pôsobiť trochu opačne. Význam to však nemení, o encyklike sa už živo diskutuje.
.prejdime k USA. Ako ich mení prezident Obama?

Nie som si celkom istý, či Obama Ameriku mení, je síce charizmatický rečník, ale jeho popularita už klesá.

.prečo?

Netreba podceňovať, že Američania vo všeobecnosti vládu príliš radi  nemajú. Navyše, Obama otvára príliš veľa tém, chce riešiť ekonomickú krízu, zdravotníctvo, do všetkého zasahovať, obmedzovať jadrové zbrane a ľuďom to pomaly začína prekážať.
.prečo vlastne urobil z redukcie jadrových zbraní jednu z hlavných tém svojej zahraničnej politiky?

Nerozumiem tomu, neviem. Nikto nemá rád jadrové zbrane, ale nijako zvlášť ma neznepokojujú britské, francúzske či ruské jadrové zbrane, problém je inde. Ako odstrašiť tie ideologické režimy, ktoré by ich zneužili. Tie musia byť zastrašené. Otázka je, ako zastrašiť Irán, čo urobiť s Pakistanom, ako sa postaviť k Severnej Kórei. A to si vyžaduje viac ako len prejavy.
.ako hodnotíte Obamovu politiku voči moslimským krajinám?

Myslím si, že Obama čoskoro zistí to, na čo prišiel aj prezident Bush. Amerického prezidenta nečakajú ideálne podmienky. Rieši, čo musí, nie čo by si rád vybral. Obama sa zatiaľ prezentuje najmä prejavmi, je v nich veľmi priateľský a vinu často vidí na americkej strane. To sa však zmení. Aj Bush veľa rečnil, aj o islame ako náboženstve mieru, nakoniec sa však musel rozhodovať. Ak by prišlo k nejakému ďalšiemu teroristickému útoku alebo vypuknutiu novej intifády v Palestíne, všetko sa zmení. 
.obama je aktívny v kultúrno-etických otázkach, ako veľmi mení Ameriku v tomto smere?

Ani to nie je až také jednoduché. Samozrejme, snaží sa, zrušil napríklad vládne nariadenie týkajúce sa práva na výhradu vo svedomí, ale realita sa veľmi nezmenila. Môj priateľ, kardinál Francis George, predseda americkej biskupskej konferencie, prezidentovi Obamovi povedal, že mu želá všetko najlepšie, ale mal by si dať pozor, pretože ak prekročí v tejto otázke líniu a začne obmedzovať katolícke nemocnice a školy, pre amerických katolíkov to bude niečo ako vyhlásenie vojny. V Amerike je 65 miliónov katolíkov a nikam neodídu. 
.čo na to povedal Obama?

To neviem, ale odvtedy to Obamovi povedalo viacero ďalších.

.ale výhrada svedomia je zrušená, nie?

Nariadenie, ktoré prijal prezident Bush a ktoré posilňovalo ochranu výhrady vo svedomí, je zrušené. V praxi výhrada vo svedomí existuje naďalej, aj keď v Kongrese existuje ďalší návrh túto slobodu obmedziť. Katolícke inštitúcie však výhradu vo svedomí uplatňujú. 

.ako sa správa Obama ku katolíckej cirkvi?

Vyzýva, aby mu biskupi dôverovali. Kardinál George mu odpovedal, že s tým nemá problém, ale každý jeho krok pozorne sleduje. USA je síce protestantskou krajinou, ale netreba zabúdať, že katolíci tvoria najväčšiu organizovanú cirkev, katolíkov je viac ako 15 nasledujúcich denominácii spolu, a to má svoju váhu. V USA je niekoľko stoviek katolíckych nemocníc, katolícke školy absolvuje každý rok štyri milióny detí. Obama nie je blázon, preto sa snaží o komunikáciu, stretnutie s pápežom, o vystúpenie na univerzite Notre Dame, katolíkov nemôže ignorovať a snaží sa hovoriť o zmieri. 

.vediete tu letnú školu pre slovenských, stredoeurópskych a amerických študentov. Máte aj slovenských sponzorov?

Nie.

.prečo americkí sponzori považujú za potrebné financovať vzdelávanie našich študentov?

Naši sponzori, dokonca aj americká vláda, považujú za správne podporovať rozvoj niektorých myšlienok. Moja osobná skúsenosť je, že  mladí ľudia, najmä na Slovensku či v Poľsku, si zaslúžia podporu a pre ich poslanie napríklad v EÚ je dôležité do nich investovať. Samozrejme, radi uvítame aj slovenských sponzorov. 

.máte slovenský pôvod, silný vzťah ku krajine, cítite sa na Slovensku už trochu doma?
(Smiech.) Každým rokom viac a viac.
a
Robert Royal
Američan slovenského pôvodu, riadi Faith and Reason Institute vo Washingtone a internetovú stránku CatholicThing.org. Autor viacerých kníh a článkov. Na Slovensku vedie letnú školu založenú Michaelom Novakom, ktorá sa koná pravidelne na začiatku leta v Bratislave a na Spišskej Kapitule. 
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite