Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Je voči nám represia

. .časopis .rozhovor

Bola potrestaná len za to, že pred súdom hovorila pravdu.

Bola potrestaná len za to, že pred súdom hovorila pravdu.  Hoci tvrdí, že situácia v súdnictve nie je dobrá, ideály s ktorými do justície vstupovala stále nestratila. Verí v to, že svoje meno očistí a sudcovia sa nenechajú umlčať. Sudkyňa Darina Kuchtová.


. disciplinárny senát nedávno na podnet ministra Harabina rozhodol, že ste narušili vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu. Čo sa vlastne stalo?
V čase, keď bol ministrom spravodlivosti Ján Čarnogurský, som bola podpredsedníčkou Krajského súdu v Bratislave. Minister ma spolu s viacerými kolegami sudcami, vrátane zástupcov ministerstva spravodlivosti písomne poveril, aby som vykonala kontrolu na Okresnom súde v Žiline. Táto kontrola bola legálna. Jej dôvodom boli údajne množiace sa sťažnosti na okresný súd, kde vtedy predsedal sudca Pavol Polka.

.čo ste zistili?
Našli sme viaceré nedostatky, o ktorých som konkrétne vypovedala v trestnom konaní obžalovaných novinárok a za túto výpoveď som teraz disciplinárne stíhaná. Nedostatky však potvrdili aj ďalší členovia previerkovej komisie. Kontrola riadne prebehla, ale nevypracovali sme protokol z kontroly – a to bola veľká chyba.


. prečo ste ho nevypracovali?
V týždni, keď sme končili kontrolu, vyšiel článok v časopise Moment, kde autorky publikovali zistenia, ktoré boli veľmi podobné tomu, čo sme zistili my počas kontroly. Nikto z členov komisie sa však s týmito novinárkami nekontaktoval. To nakoniec potvrdili aj ony. Napriek tomu sa komisia zhodla, že protokol z kontroly nevypracuje, pretože sme to nechceli urobiť pod verejným tlakom. Polka neskôr tvrdil, že kontrola bola nelegálna. Mám však zápis, kde pán Polka na moju otázku, či má voči komisii alebo jej členom nejaké námietky, odpovedal, že žiadne nemá. Existuje o tom doklad podpísaný ním a všetkými členmi komisie. Nakoniec, on nám dal k dispozícii sekretárku, poskytol spisy a rozvrh súdu na kontrolu.

.čo sa stalo potom?
 O výsledku kontroly bol členkou komisie osobne informovaný minister spravodlivosti, ktorý súhlasil s nevypracovaním protokolu. Protokol sme teda nevypracovali, s čím však minister Čarnogurský, ale ani žiadny iný minister problém nemali. V roku 2001 za mnou prišli z Úradu boja proti korupcii a pýtali sa ma, čo sme vtedy zistili. Bola som viazaná mlčanlivosťou, tak som im povedala, že som síce niečo zistila, ale konkrétne fakty môžem povedať iba ministrovi. Hlavné závery kontroly som následne listom, pod hlavičkou prísne tajné ministrovi aj oznámila. Zároveň som uviedla, že aj keď sme nevypracovali protokol, k tým istým zisteniam sa môže opätovne dopracovať aj iná kontrolná komisia. Stačí, ak by si dala predložiť spisy a rozvrhy práce, ktoré musia byť archivované. Za to na mňa podal pán Polka trestné stíhanie, ale orgány činné v trestnom konaní to zastavili. Zaujímavé je aj to, ako sa pán Polka   dostal k prísne tajnému listu. Neskôr na mňa tento pán podal tiež žalobu na ochranu osobnosti, žiadal stotisíc korún, neskôr však žalobu zobral späť.

.ostalo ticho?
Chvíľu áno. Voči dvom novinárkam z Momentu však trestné konanie pokračovalo. V súvislosti s ním som bola zbavená mlčanlivosti a v roku 2004 pred orgánmi činnými v trestnom konaní som vypovedala ako svedkyňa. Hovorila som o tom, čo som počas kontroly videla, počula a čo som si zapamätala. Následne som bola predvolaná v tejto kauze vypovedať aj pred súd. Vypovedala som pod prísahou a na otázku prokurátora o kontrole na žilinskom súde som zopakovala presne to isté, čo som povedala vyšetrovateľom. Pán Polka sa dozvedel o mojej výpovedi a v čase, keď ešte trestné stíhanie voči týmto dvom novinárkam nebolo právoplatne ukončené, ma listom žiadal o satisfakciu. Chcel písomné ospravedlnenie, ako aj to, aby som zopakovala svoju výpoveď a uviedla v nej podľa neho pravdivé fakty o jeho osobe. Domnievam sa, že na mňa vlastne ako na svedkyňu tlačil, aby som zmenila svoju výpoveď. Nereagovala som, tak pán Polka podal žiadosť ministrovi Harabinovi, aby ma disciplinárne stíhal ako sudkyňu.

.za čo?
Mal za to, že som porušila náš statusový zákon. Ten hovorí, že sudca by sa mal aj v občianskom živote správať tak, aby nevzbudil podozrenie, že koná v rozpore so zákonom či nemravne. Jednoducho, nemala by som sa stýkať s ľuďmi pochybnej povesti, chodiť napríklad do erotických barov či inak vzbudzovať pohoršenie.
Darina Kuchtová
Narodila sa v roku 1959. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pracovala na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši a od roku 1995 na Krajskom súde v Bratislave. V rokoch 2005 – 2006 bola predsedníčkou tohto súdu. Po voľbách v roku 2006 ju minister Harabin z tejto funkcie odvolal. V súčasnosti je disciplinárne stíhaná.

.ale vás disciplinárny senát potrestal za to, že ste pod prísahou vypovedali pravdu.
Áno. Pán minister tvrdil, že som ako svedkyňa uviedla skutočnosti a hodnotiace úsudky, ktoré neboli preukázané a ublížila tak na cti sťažovateľovi. Tvrdím, že minister Harabin nemohol dať taký disciplinárny návrh, pretože nemôže a ani nemá zákonne oprávnenie hodnotiť svedeckú výpoveď akéhokoľvek občana a nieto ešte dopredu prejudikovať pravdivosť, alebo nepravdivosť svedeckej výpovede. Jednoducho, minister spravodlivosti nemôže dopredu povedať, že som klamala. Bez toho, že by k tomu dospeli orgány činné v trestnom konaní. Ak by aj tie mali taký názor, tak ma musia začať stíhať za trestný čin krivej výpovede. Ja som však hovorila pravdu a ostatní svedkovia to potvrdili.

. vypovedali aj ďalší členovia tej kontrolnej komisie?
Áno. Vypovedal exminister Čarnogurský aj ďalší kolegovia. Potvrdili, že počas kontroly boli zistené nedostatky. Len jedna kolegyňa na priamu otázku o zistených nedostatkoch odpovedala, že odmieta vypovedať.

. znamená to, že minister svojím rozhodnutím o vašom disciplinárnom konaním porušil zákon?
Myslím, že nielen zákon, ale aj ústavu. Ani samotný minister spravodlivosti si nemôže uzurpovať právo hodnotiť svedeckú výpoveď, či ide o bežného občana, alebo sudcu.


. je minister v tejto kauze zaujatý?
 Musíte sa opýtať jeho.

. mali ste s ním v minulosti spory?
Nie.

. čo vlastne znamená, že ste disciplinárne potrestaná? Môžete súdiť?
Áno, lebo mi nebola pozastavená činnosť sudcu. Ako trest mi bolo navrhnuté zníženie platu, nie pozastavenie činnosti. Disciplinárny senát ma síce nakoniec uznal vinnou, ale žiadny trest mi neudelil. Rozhodnutie tohto senátu nie je ešte právoplatné. Odvolala som sa

. čo vám toto rozhodnutie disciplinárneho senátu povedalo o slovenskej justícií?
Nechcem hovoriť všeobecne o justícii. Tu ide o konkrétne osoby, ktoré sú zainteresované v mojom prípade a rozhodujú tak, ako rozhodujú.

. návrhov na disciplinárne konanie voči sudcom zo strany ministra v poslednom období pribúda. Využíva ich minister ako nástroj proti nepohodlným sudcom?
V mojom prípade ho priam zneužil. A myslím si, že aj v prípade niektorých ďalších kolegov.

. poškodzuje tým minister vnímanie spravodlivosti na Slovensku?
Týmto konkrétnym konaním určite áno. Je to psychický tlak. Veď on mi tým návrhom na disciplinárne konanie dal najavo, že som nemala nikam chodiť a svedčiť. Ja tiež predvolávam svedkov a presviedčam ich, aké je dôležité svedčiť a hovoriť pravdu. Akoby som sa asi cítila, keby som sa v situácii, keď mám svedectvo podať ja, k tomuto inštitútu postavila negatívne. Ako sudkyňa by som zlyhala.

.nezastrašujú prípady, ako je ten váš, aj ostatných sudcov?
Myslím si, že zastrašujú. Ak je môj prípad v niečom jedinečný, tak práve svojou absurdnosťou. Pokiaľ viem, tak doposiaľ nikde v Európskej únii nebol sudca disciplinárne stíhaný za svedeckú výpoveď. Kolegyne a kolegovia sudcovia, ktorí chodia na pojednávania tohto prípadu, a dávajú pritom najavo svoj nesúhlas, to nerobia kvôli mne, ale z princípu.

.akí sudcovia vás prišli podporiť?
Boli tam sudcovia z Bratislavy, Banskej Bystrice, z Ústavného i Špeciálneho súdu. Ak to tak môžem povedať, všetko starí harcovníci, ktorí vedia, že ide o to, aby výkonná moc nezákonným spôsobom nezasahovala do moci súdnej. Môže zasahovať zákonne, ale nie spôsobom, keď ohrozuje právo a spravodlivosť.

.znamená to podľa vás, že sudcovia sa ministrom zastrašiť nedajú?
Myslím si, že sa nedajú. Ako ste mohli vidieť, v mojom prípade pricestovali až z Košíc, zobrali si kvôli tomu dovolenky, len aby dali najavo svoj postoj. Veľkú rolu zohrávajú aj médiá, či už ide o noviny, alebo televíziu. Je dôležité, aby sa médiá venovali podobným prípadom.

.prečo na prípady nereaguje sudcovská samospráva? Prečo mlčí Združenie sudcov Slovenska?
Je to zvláštna situácia. Som zakladajúca členka Združenia sudcov Slovenska, a nie celkom tomu rozumiem. Vymenilo sa vedenie, sama som sa naň obrátila a nestalo sa nič. Pritom na krajskej úrovni združenia, kde je asi stovka sudcov z kraja a okresov, sa koná. Prerokovali tri prípady disciplinárnych konaní – stíhanie sudkýň Koprdovej, Benešovej a môj prípad. S výsledkom, že sú to absurdné prípady. Krajská organizácia Združenia sudcov Slovenska  sa postavila na našu stranu.

.prečo potom vedenie združenia žiadne stanovisko nevydalo?
Požiadala som o to, ale bolo mi povedané, že to, čo sa doma navarí, sa má doma aj zjesť. Prezidentka poukázala na Milánsky protokol, pozrela som si ho, ale ten sa ma netýka. O prípade možno hovoriť, keď disciplinárne stíhaný sudca súhlasí s jeho zverejnením. Keď prišli novinári z denníka SME, poskytla som im rozhovor preto, že tento prípad sa netýka len mojej osoby, ale súdnej moci ako takej.

.kedysi vystupovalo Združenie sudcov Slovenska aktívnejšie, išlo do sporov s ministerstvom. Čo sa teda stalo, veď toto združenie vzniklo ako organizácia reformných sudcov?
Áno, veľmi dobre si pamätám na tie časy, za čo a ako sme bojovali, keď združenie viedol doktor Bradáč. Teraz je to niekde úplne inde.

.čo sa stalo?
Neviem. Ale voči sudcom je veľká represia.

.o čom to celé hovorí?
Pozrite sa, sudcovské povolanie je náročné, pokiaľ ho sudca chce vykonávať dobre. Každý občan očakáva, že jeho spor sa prejedná dobre a včas. To znamená, že sudca sa na každé rokovanie musí dobre pripraviť. Dôležitá je preto atmosféra, v ktorej pracujeme. Momentálne sa deje to, že sudcovia sú stíhaní úplne absurdne. Je tu voči sudcom veľká represia a každá revolta sa stíha.

.aké to má pre vás dôsledky?
Nie je dobré, keď čelíte takýmto absurdným tlakom a musíte sa proti nim brániť. Mnohí potom môžu reagovať tak, že niektorí radšej veci nechajú tak.

.pamätáte si viacerých ministrov: narábal už nejaký minister s disciplinárnymi konaniami tak ako Harabin?
Nie. Pracujem v súdnictve 27 rokov a niečo také si nepamätám.

.ešte sme nehovorili o Súdnej rade. Tento orgán predsa tiež vznikol na to, aby posilnil samosprávu sudcov a aby bol garantom nezávislosti sudcov.
Je to na dlhú debatu. Do Súdnej rady sa dostali ľudia blízki pánu ministrovi, napokon, veľa sa už o tom aj popísalo. Napríklad terajšia pani predsedníčka je podľa mňa v konflikte záujmov. Predseda krajského súdu nemôže byť nezávislým členom Súdnej rady, pretože jej priamym nadriadeným je minister.

. správanie ministra, Súdnej rady, najväčšej stavovskej organizácie... Nie je niečo choré v slovenskom súdnictve?
Je.

.čo sa s tým dá robiť?
Treba sa snažiť, aby výkonná moc takým spôsobom nezasahovala do súdnej moci. O tom je aj môj prípad.

.sama hovoríte, že to nie je útok len na vašu osobu, ale útok na nezávislé súdnictvo. Nenastal čas na nejakú výraznejšiu verejnú reakciu sudcov?
Sudcovia nemajú právo štrajkovať. Skutočnosť, že viacerí prišli na moje pojednávanie, neznamená len morálnu podporu pre mňa, je to aj odkaz ministrovi a aj ostatným sudcom, že toto už je príliš.

.napriek tomu – nie je to málo?
Možno to nie je veľa. Určite poznáte sudkyňu Dubovcovú, ktorá je stíhaná za svoj názor prezentovaný verejne, v tlači. Dnes ju za to stíha sudcovská rada pri jej súde. Záleží na každom jednotlivcovi, ako sa k tomu postaví.

.viacerí sudcovia si myslia a súkromne aj hovoria to isté, čo vy. Problém je, že verejne to takmer nikto z nich nepovie. Správajú sa vôbec ešte slobodne?
Verím, že áno. Keby sudcovia slobodní neboli, nemali by čo v súdnictve hľadať. Sudca sa nesmie báť rozhodnúť v neprospech mafiána alebo človeka, ktorý má veľký vplyv, ak sú na to nezvratné dôkazy.

.dokážu teda sudcovia svoj názor slobodne prejaviť?
Myslím si, že áno. Veľa ľudí ma o tom práve v posledných dňoch presvedčilo, hoci som ich ani nepoznala. Sú však rôzne stupne takýchto prejavov. Mnohí to povedia osobne a len málo je ochotných angažovať sa verejne. To je, napokon, zmyslom disciplinárnych konaní, povedať so zdvihnutým prstom sudcom, aby boli ticho. Každý sa bojí, že keď sa ozve, tak sa predseda súdu pozrie na jeho prácu, na prípadné prieťahy a môže ho disciplinárne stíhať.

.buduje minister Harabin justíciu na svoj obraz?
To sa musíte spýtať jeho.

.čo vám odkázal tým, že vám ako vzor vybral sudcu Soročinu z Michaloviec?
Nič. Ja sa budem správať tak, ako považujem za správne. Ale disciplinárne stíhanie má dôsledky aj na moju rodinu. Blízkym ľuďom som musela vysvetľovať, prečo som išla na súd a vypovedala. Musela som im vysvetliť, prečo som nemohla urobiť opak. Poškodzuje to teda aj moju rodinu.

.nedávno vyšli najavo informácie, podľa ktorých sa za justičných čakateľov dostávajú často ľudia, ktorí majú konexie, politický vplyv alebo sú v príbuzenskom vzťahu s vysokými funkcionármi justície. Súdnictvu to asi veľmi nepomáha.
Nepomáha. Nepáči sa mi súčasný stav, rozmýšľam nad tým, mám aj nejakú predstavu, čo by bolo treba urobiť. Mienim niečo urobiť, ale najskôr sa chcem sústrediť na očistenie svojej osoby. Sudcovia nesmú byť zahnaní do kúta a ohrozovaní disciplinárnymi konaniami. Musíme sa od tej steny odraziť. Nehovorím to preto, že poškodili mňa, ale preto, že sa to týka súdnictva v širšom zmysle, a teda aj občanov.

.za akých ministrov ste mali pocit, že sa situácia v súdnictve zlepšuje?
Keď boli ministrami doktor Čarnogurský a doktor Lipšic.
.prečo?
Jednak sa diali zmeny k lepšiemu a jednak, keď s tým boli spojené problémy, tak sa riešili. Pociťovala som vtedy záujem veci zlepšovať. Teraz je to inak.

.jednou z hlavných tém súčasnej vlády je vyvlastňovanie, v mnohých oblastiach. Máte pocit, že dochádza k politickému útoku na vlastnícke práva?
Nechcem sa vyjadrovať k politike. Mám svoj súkromný názor a myslím si, že vlastnícke a súkromné právo musia byť rešpektované a často to tak nie je.

.do justície ste vstupovali s nejakými ideálmi. Veríte im ešte?
Určite áno. Keby som ich nemala, tak by som tu už nebola. Preto verím aj tomu, že v mojom prípade rozhodnú kolegovia v odvolacom senáte v súlade so zákonom.

.takže veríte, že na Slovensku je možné dovolať sa spravodlivosti?
Áno, samozrejme. Inak by som si nemohla obliecť talár sudcu. Ale aj keby mi bolo poškodené, to ešte neznamená, že sa nebudem snažiť zákonne rozhodovať. Ideály som nestratila.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite