Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Rating zdravotných poisťovní

.robert Žitňanský .časopis .týždeň v ekonomike

Máme systém viacerých zdravotných poisťovní, ak však s

Máme systém viacerých zdravotných poisťovní, ak však s nimi nemáme intenzívnu osobnú skúsenosť, takmer netušíme, v čom okrem loga sa odlišujú. Našťastie, niekto si dal so zhrnutím všetkých potrebných údajov prácu za nás.


Zdravotné poistenie na Slovensku je zvláštne najmä tým, že medzi poisťovňami akoby neboli nijaké rozdiely. Možno v tom, akí milí sú jej úradníci a aké moderné sú ich budovy. Ale ak tu takmer neexistuje trh doplnkových služieb a prakticky celý rozsah zdravotnej starostlivosti je platený zo solidárneho balíka, kde sa nikto nepýta na súlad zaplateného poistného s výdavkami – v čom sa vlastne môžu líšiť?

.ostentatívna VšZP
Zdravotné poisťovne, hoci naozaj zošnurované všemožnými reguláciami, obrovským rozsahom solidárneho balíka zdravotnej starostlivosti, prerozdeľovaním podľa rizikovej štruktúry poistného kmeňa a neutíchajúcej snahy súčasnej vlády znepríjemňovať im život, sa však od seba líšia veľmi. Do akej miery sú pre poistencov tieto rozdiely citeľné a dôležité, to je otázkou individuálnych preferencií, aby sa však dali vôbec posúdiť, treba mať dostatok potrebných vstupných údajov.
Ich zberom a analýzou sa posledného pol roka zaoberal projektový tím zdravotníckeho think-tanku Health Policy Institute a výsledkom je prvý (po vlaňajšom „nultom“) Rating zdravotných poisťovní 2008. „Po minulom roku sme zapracovali mnohé pripomienky, vylepšili metodiku, pridali viacero nástrojov na skúmanie kvality poskytovaných služieb, napríklad takzvaný mystery shopping, teda predstieraný záujem o nejaký zdravotný výkon a podobne,“ vysvetlila posun projektu oproti minulému roku jeho šéfka a partnerka HPI Angelika Szalayová.
Získavanie informácií však podľa autorov ratingu nebolo jednoduché. Na začiatku sa síce uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých zdravotných poisťovní a analytikov HPI, na ktorom debatovali o metodológii skúmania činnosti poisťovní a o rozsahu informácií, ktoré poisťovne poskytnú, nakoniec však z takejto spolupráce nič nebolo. „Štátne poisťovne sa nakoniec rozhodli, že to pre ne nie je dôležité a najmä najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa doslova ostentatívne nespolupracovala,“ povedala Angelika Szalayová, ktorá považuje za paradox, že štátna poisťovňa neposkytuje nijaké informácie, hoci oficiálna vládna politika sa práve sloganom „verejné zdroje pod verejnou kontrolou“ snaží okliešťovať činnosť súkromných poisťovní a centralizovať zdravotníctvo. „Keďže nemalo zmysel, aby sa niektoré poisťovne na projekte podieľali a niektoré nie – okrem iného aj preto, že by sme nemali porovnateľné údaje – napokon sme sa rozhodli že projekt urobíme bez poisťovní, na základe verejne dostupných informácií,“ vysvetlila Szalayová.

Rating zdravotných poisťovní 2008
(poradie a stručná charakteristika)

ZP Dôvera
Oproti roku 2007 sa zlepšila z druhého miesta na prvé. Má najvyššiu rentabilitu výnosov, najlepšie cenové podmienky, poskytuje krátke čakacie lehoty, veľmi dobré služby a má verných poistencov. Slabou stránkou Dôvery je manažment pacienta, kde v hodnotení dosiahla nula bodov. Nedarí sa jej ani vo výbere poistného a vykazuje najvyššie záväzky po lehote splatnosti.

ZP Union
Je stabilnou poisťovňou s nízkou nákladovosťou poistného kmeňa. Poskytuje veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu a má dobrú sieť kontaktných miest. Slabou stránkou Unionu je veľmi nízka úspešnosť výberu poistného. Má najslabší revízny systém a najredšiu sieť zmluvných poskytovateľov. V parametri dostupnosť zdravotnej starostlivosti skončila na poslednom mieste.

ZP Apollo
Jej najsilnejšou stránkou je biznis profil a cenové podmienky. Pre poistencov najlepšie zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti a je druhá v kvalite a dostupnosti kontaktných miest. Prekvapujúca je vysoká nespokojnosť lekárov s touto poisťovňou. To sa prejavuje aj na problémoch jej poistencov s vyšetrením u lekára.

Spoločná zdravotná poisťovňa
Má najvyššiu úspešnosť výberu poistného a najlepší revízny systém. Dosahuje najvyšší medziročný rast výnosov. Má relatívne hustú sieť zmluvných poskytovateľov a vykazuje dobré parametre dostupnosti zdravotnej starostlivosti – jej poistenci majú najmenej problémov pri ošetrení u lekára. SZP však neposkytuje takmer nijakú starostlivosť nad rámec rozsahu, ani žiadne špeciálne služby.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Medzi jej silné stránky patrí selektívny kontrakting a rast výnosov. Vlani stratila veľmi málo poistencov. Najväčšou slabinou je jej finančná stabilita, má slabý revízny systém a nízku rentabilitu výnosov. Má najhoršie cenové podmienky, najnižšiu spokojnosť lekárov, najdlhšie čakacie listiny, najhoršiu kvalitu a dostupnosť kontaktných miest a neposkytuje žiadne špeciálne služby. Veľkým problémom VšZP je komunikácia a poskytovanie informácií. Spomedzi všetkých poisťovní najviac poistencov premýšľa o zmene práve medzi poistencami VšZP.

Zdroj: HPI

.vlastný rating
Rating, zostavený HPI, vychádza spôsobom vyhodnocovania informácií aj z podobných ratingov, uskutočňovaných v zahraničí tam, kde majú systém viacerých zdravotných poisťovní. Napriek tomu práve prideľovanie váhy jednotlivým kritériám je najkritizovateľnejšie pre subjektívnosť a možné nahrávanie tým, ktorým sa rozloženie váhy kritérií môže hodiť – čo sa ukázalo hneď na minulotýždňovej prezentácii ratingu, kde sa zástupca ministerstva zdravotníctva pustil práve touto cestou. Aj skeptici, ktorí sú presvedčení, že pri premýšľaní o výbere zdravotnej poisťovne chcú posudzovať veci, ktoré sú dôležité práve pre nich, a nie pre analytikov, však čosi získali. HPI totiž pripravil aj internetovú aplikáciu (ktorej sa ujal populárny server sme.sk), kde každý môže určiť svoju vlastnú váhu jednotlivých kritérií a na základe údajov, ktoré sa analytikom podarilo zhromaždiť, mu program zostaví jeho osobný rating zdravotných poisťovní práve podľa jeho osobných kritérií.

.šesť kritérií
Tí, ktorých zaujíma, čo si o kvalite zdravotných poisťovní a najmä o rozdieloch medzi nimi myslia experti, majú k dispozícii zaujímavé čítanie. Celkovo ako najlepšia s ratingom A vyšla zdravotná poisťovňa Dôvera (oproti vlaňajšku si v rebríčku polepšila o jedno miesto), ako druhá, rovnako s ratingom A, zdravotná poisťovňa Union (tá si o jedno miesto pohoršila), nasledovaná Apollom (rating C), Spoločnou zdravotnou poisťovňou (rating C, zlepšenie o dve miesta v rebríčku). Posledná, rovnako ako vlani, sa ocitla Všeobecná zdravotná poisťovňa s ratingom D.
Rating vychádza z podrobného hodnotenia siedmich oblastí.
Pri skúmaní finančnej stability (celková váha 20 percent na hodnotení) sú kľúčovými parametrami celková likvidita, miera finančnej samostatnosti a platobná schopnosť – tu je najlepšia poisťovňa Union, nasledovaná Dôverou, Spoločnou zdravotnou, Apollom a VšZP.
Operačnými procesmi (váha 10 percent) sa chápe úspešnosť výberu poistného, selektívny kontrakting a revízny systém – tu je najlepšia Dôvera, nasledovaná VšZP, Spoločnou zdravotnou, Apollom a Unionom.
Biznis profil (váha 5 percent) odráža percentuálny rast počtu poistencov, percentuálny rast výnosov, rentabilitu výnosov, nákladovosť poistného kmeňa, retenciu poistencov a počet rokov na trhu. Najlepšia v tomto kritériu bola Dôvera, nasledovaná Apollom, Spoločnosu zdravotnou, VšZP a Unionom.
Vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (váha 20 percent) sú ostro sledovaným kritériom – poisťovne sú totiž vlastne nákupcami zdravotnej starostlivosti u týchto poskytovateľov. Analytici tu skúmali cenové podmienky, platobné mechanizmy, záväzky po lehote splatnosti a spokojnosť lekárov. Poradie v tomto kritériu? Najlepšie vyšla Dôvera, potom Union a Apollo. Na konci sú so zhodným skóre štátne Spoločná zdravotná a VšZP.
Kvalita zdravotnej starostlivosti (váha 20 percent) je zasa mimoriadne zaujímavá pre pacientov. Tu sa skúmala dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čakacie listiny, manažment pacienta, starostlivosť nad rámec rozsahu a ďalšie nadštandardné programy a výhody pre poistencov. Najlepšie obstála poisťovňa Union, nasledovaná Apollom, Dôverou, VšZP a Spoločnou zdravotnou.
Služby klientom (váha 15 percent) sú pri rozhodovaní o výbere poisťovne tiež veľmi zaujímavé, a myslí sa nimi skúmanie kontaktných miest, call centier, internetu, poskytovanie informácií a poskytovanie špeciálnych služieb. Najlepšia je v tomto kritériu poisťovňa Dôvera, nasledovaná Unionom, Apollom a Spoločnou zdravotnou. Najhoršie skončila VšZP.
A ako sú na tom zdravotné poisťovne z hľadiska spokojnosti klientov (váha 10 percent), meranej prostredníctvom skúmania spontánnych pozitívnych a negatívnych skúseností, problémami s ošetrením u lekára kvôli zdravotnej poisťovni a uvažovania poistencov o zmene? Najspokojnejší sú klienti poisťovne Union, Dôvery a Spoločnej zdravotnej. Najmenej spokojní sú, naopak, poistenci Všeobecnej zdravotnej a Apolla.

.na svetlo
Rating sa nepáči najmä tým, ktorí sa v ňom umiestňujú na chvoste – podľa hovorkyne VšZP „jediným cieľom je pomôcť súkromným zdravotným poisťovniam odlákať časť našich poistencov“. To sa však analytici HPI nemusia nijako usilovať, štátna VšZP si svojím prístupom, ktorého prejavom bola aj oná „ostentatívna nespolupráca“, v odlákavaní svojich poistencov vystačí. Na stránke poistovne.sme.sk si môže svoj rating na základe vlastných kritérií zostaviť aj topmanažment VšZP – bolo by naozaj zaujímavé zistiť, či by im ako najlepšia vyšla nimi spravovaná poisťovňa...
Zmyslom takýchto hodnotení je na základe dostupných informácií dať ľuďom nejakú predstavu o tom, ako fungujú veci, na ktorých skúmanie nemajú inak čas alebo im do detailu nerozumejú. V prípade skúmania zdravotných poisťovní výsledky potvrdili očakávané – kde existuju manažérske návyky, pravidlá a motivácia, tam sú spokojnejší klienti a lepšie fungujúce služby. Zostavenie ratingu je veľká služba verejnosti – činnosť zdravotných poisťovní sa tak dostáva viac na svetlo a je pod väčšou verejnou kontrolou a silnejším tlakom na zlepšenie. A to je pre nás, poistencov, výborná správa bez ohľadu na to, ako sa nám páčia alebo nepáčia výsledky tohto ratingu.
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite