Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

K autu cez lízing

.vladimír Ješko .časopis .týždeň v ekonomike

Autá na lízing si kupujú najmä podnikatelia. Pri takomto spôsobe financovania firemných áut dokážu efektívne využiť daňové a ekonomické výhody, ktoré im obstaranie majetku s pomocou cudzích zdrojov ponúka.

Celkový objem obchodov lízingových spoločností v prvom polroku tohto roka dosiahol na Slovensku hodnotu 850 miliónov eur. Financovanie osobných áut tvorilo z tohto objemu takmer polovicu. Okrem podnikateľov rastie záujem o kúpu auta pomocou lízingu aj medzi bežnými spotrebiteľmi.
Pojem lízing vznikol v USA, kde sa v bežnej hovorovej reči aj používa, napríklad aj pri požičiavaní spotrebných predmetov. V slovenskom zákonodarstve je lízing charakterizovaný ako prenájom veci dlhodobej spotreby s právom jej prednostnej kúpy. Je to trojstranný vzťah, ktorého aktérmi sú jednak dodávateľ tovaru, potom nájomca (ktorý tovar užíva) a napokon lízingová spoločnosť (ktorá je prenajímateľom a vlastníkom tovaru). Inak povedané, tovar, ktorý si nájomca vyberie, kúpi lízingová spoločnosť od dodávateľa a prenajme ho nájomcovi, ktorý ho používa.
Výhodou pre nájomcu je pri lízingu skutočnosť, že môže majetok užívať aj bez zaplatenia jeho celej ceny a podnikatelia môžu využiť daňové zvýhodnenia, ktoré sa na lízing vzťahujú. Lízingové splátky si môžu zahrnúť do nákladov.

.finančný lízing
Najbežnejšou a najčastejšie využívanou formou prenájmu áut je finančný lízing. O prevádzku a údržbu auta sa po zaplatení akontácie stará nájomca, ktorý naň má po ukončení obdobia prenájmu predkupné právo. Od lízingovej spoločnosti ho odkupuje za vopred dohodnutú zostatkovú cenu, ktorá býva určená ako fixná suma, napríklad 1 alebo 100 eur alebo ako percento z obstarávacej ceny.
Akontácia slúži ako určitá forma záruky pre lízingovú spoločnosť. Jej výšku si nájomca určuje sám, podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Musí sa však pohybovať v rozmedzí stanovenom lízingovou spoločnosťou. Štandardne sa výška akontácie pohybuje od 10 do 70 percent z ceny auta, iné prípady sa posudzujú individuálne. Výnimočne, v rámci svojich marketingových aktivít, ponúkajú lízingové spoločnosti i nulovú akontáciu.
Pri podpise lízingovej zmluvy zaplatí nájomca aj spracovateľský poplatok. Je to jednorazový poplatok, súvisiaci s nákladmi pri uzatvorení zmluvy, ktorý sa pripočítava k lízingovej splátke. Jeho výška sa odvíja od ceny prenajímaného predmetu.
Na základe faktúr alebo splátkového kalendára, ktoré sú zakotvené v lízingovej zmluve, potom nájomca platí lízingové splátky (lízingové nájomné). Splátkový kalendár plní aj účel daňového dokladu a je vystavený na celý čas lízingu. Dátum splatnosti a výška jednotlivých splátok sú v ňom priamo uvedené. Po ukončení finančného lízingu a zaplatení poslednej splátky nájomca uhradí vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu, za ktorú si predmet lízingu – auto – odkúpi.

.operatívny lízing
Základom operatívneho lízingu je prenájom majetku/auta, ktorý nájomca používa, avšak po ukončení nájmu vlastnícke práva ostávajú lízingovej spoločnosti. Tá môže po ukončení nájomnej zmluvy s majetkom nakladať podľa svojho uváženia. Môže ho znovu prenajať alebo predať. Podstatou operatívneho lízingu je teda len používanie prenajatej veci, nie aj jej kúpa po skončení prenájmu tak, ako je to v prípade finančného lízingu. Trvanie operatívneho lízingu býva zvyčajne kratšie ako pri finančnom lízingu. Lízingová spoločnosť poskytuje nájomcovi väčšinou aj sprievodné služby, napríklad servis, údržbu, úhradu poistného. V prípade poruchy prenajatého auta poskytuje lízingová spoločnosť zvyčajne náhradu. Operatívny lízing sa okrem automobilov využíva aj pri prenájme počítačovej a kancelárskej techniky alebo pri prenájme sezónnych technológií.
Podiel operatívneho lízingu na Slovensku je v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami stále nízky. Operatívny lízing má mnoho podôb a práve pre tento aspekt ho radi poskytujú mnohé renomované, ale aj menej známe lízingové spoločnosti. Na Slovensku sa udomácnil najmä pre svoju flexibilitu a kreativitu. Najznámejší je ako „full service lízing“ pre osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony.
Lízing, a zvlášť operatívny lízing, je pre zákazníka vhodný vtedy, ak dokáže využiť jeho hlavné výhody a ošetriť potenciálne riziká či prípadné nevýhody.

Autor pôsobí v oblasti finančníctva.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite