Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Treba viac CO2

.časopis .kritická príloha

Globálne otepľovanie je nezastaviteľné, prichádza totiž každých 1 500 rokov. A

Globálne otepľovanie je nezastaviteľné, prichádza totiž každých 1 500 rokov. A po ňom zase ochladenie. A trvá iba pár minút ukázať výsledky meraní a dokázať neplatnosť hypotézy o globálnom otepľovaní spôsobenom ľuďmi a emisiami CO2. Hovorí to Fred Singer, profesor emeritus environmentálnych vied na Univesity of Virginia.


.pán profesor, vydali ste práve knihu o globálnom otepľovaní, ktoré prichádza v cykloch. V akých cykloch prichádza otepľovanie?
Otepľovanie aj ochladzovanie, po každom otepľovaní prichádza ochladzovanie. Kniha sa volá Nezastaviteľné globálne otepľovanie – každých 1 500 rokov. V súčasnosti sú ľudia veľmi vzrušení pre otepľovanie, ale som dosť starý na to, aby som si pamätal, že pred tridsiatimi rokmi boli ľudia veľmi ustarostení pre ochladzovanie, príchod doby ľadovej. Obávali sa kolapsu poľnohospodárstva, znižovania úrody, toho, že budú ľudia hladovať. Vo všeobecnosti je studenšia klíma veľmi zlá. V Európe máme skúsenosť s chladnou klímou z obdobia, ktoré nazývame „malou dobou ľadovou“, ktorá trvala niekoľko storočí – asi od 14. storočia do 19. storočia. A ľudia naozaj hladovali, zomierali na choroby a očakávaná dĺžka života bola vtedy veľmi nízka. Život bol veľmi ťažký. V skutočnosti je teplejšia klíma pre ľudstvo lepšia ako studená.

.iPCC panel OSN vydal v tomto roku správu, podľa ktorej existujú dnes dôkazy, že globálne otepľovanie sa deje a je spôsobované ľudskou činnosťou, teda skleníkovými plynmi, presnejšie CO2, ktorých obsah v atmosfére zvyšuje ľudská činnosť. Sú vedci, ktorí o tom pochybujú a vy ste, zdá sa, jedným z nich.
Je to vlastne celkom jednoduché. Najdôležitejšia otázka, a je to stále otázka, je, čo spôsobuje súčasné otepľovanie. Vieme, že asi tridsať rokov pozorujeme trend otepľovania a otázka znie: Čo to spôsobuje? Je to príroda alebo človek? Spomenuli ste, že IPCC má dôkazy. V skutočnosti neexistujú nijaké dôkazy, nemajú nijaké dôkazy, že to spôsobujú ľudia.

.nepovedal som, že ich majú, povedal som, že hovoria, že ich majú.
(Smiech.) Nehovoria ani to. Ak by to povedali, mohli by sme ich ľahko napadnúť, keďže sme si istí, že dôkazy neexistujú. Žiadne zistenie to nepodporuje priamo, všetko sú to dôkazy založené iba na zhode okolností. Hovoria napríklad, že ľadovce sa roztápajú, ľad sa stráca. Ja hovorím áno, je to veľmi zaujímavé, ale nič to nehovorí o príčine. To je iba dôkaz, že je teplejšie, ale to vieme. Používame teplomery a nepochybujem, že teplomery hovoria pravdu. Nepotrebujeme ľadovce, aby nám povedali, že sa otepľuje. Ale nič to nehovorí o príčine otepľovania. Hovoria, že v atmosfére stúpa hladina CO2 a že klíma sa otepľuje. Hovorím, že je to zaujímavé a je to aj pravda, ale nie tak dávno sa klíma ochladzovala, pričom hladina CO2 stúpala. Takže korelácia nič nedokazuje. Korelácia nikdy nič nedokazuje, korelácia je iba korelácia. Nehovorí nič o tom, ktoré z vecí, ktoré korelujú, sú príčinou a ktoré následkom, dokonca ani o tom, či tie veci naozaj sú v nejakom vzťahu. Môžu mať každá inú príčinu. Napríklad pôrodnosť v Dánsku klesá a zároveň v tej krajine klesá i počet bocianov. Znamená to, že bociany nosia bábätká? Samozrejme, že nie. Korelácia je často zneužívaná. A IPCC nepoužíva koreláciu ako dôkaz, iba naznačuje a necháva, aby pracovala ľudská predstavivosť.

.paleoklimatológ a geológ z Carleton University v Kanade Tim Patterson hovorí, že asi pred 450 miliónmi rokov bola planéta Zem v najnižšom bode svojho najchladnejšieho obdobia – v absolútnej dobe ľadovej – a hladina CO2 v atmosfére bola desaťkrát vyššia než teraz.
Dvadsaťkrát. V dlhej histórii Zeme bolo viacero období, keď boli hladiny CO2 podstatne vyššie a klíma bola zároveň extrémne chladná. To, samozrejme, nevyvracia fakt, že CO2 je skleníkovým plynom, čo znamená, že zachytáva tepelné žiarenie, čo môže spôsobiť otepľovanie. Ale klímu ovplyvňuje mnoho faktorov a CO2 je iba jedným z nich, a otázka vždy znie: je to alebo nie je to dôležitý faktor? To sa dá zistiť analyzovaním dát. Dáta vám povedia, či je CO2 dôležitý, alebo nie.


.hovoríte približne o 1 500-ročných cykloch otepľovania a následného ochladzovania. Z čoho vychádzate a čo je podľa vás ich príčinou?
Cykly, o ktorých hovorím v mojej najnovšej knihe, zistili z analýzy vrstiev ľadu a neskôr aj z analýzy vrstiev sedimentov v morských hlbinách, ako aj zo stalagmitov. Boli zistené prakticky všade. Sme si do značnej miery istí, že existujú už milióny rokov – zistilo sa asi 600 týchto cyklov a trvajú pravdepodobne omnoho dlhšie a neexistuje dôvod veriť, že by sa to mohlo zastaviť. Čo sa týka príčiny, nemôžeme si byť istí, čo je ich príčinou, ale domnievame sa, že ňou je Slnko. Je to hypotéza a je ťažké ju dokázať, lebo nerozumieme úplne, prečo Slnko osciluje. Ale autori, ktorí tie cykly študovali z rôznych materiálov a usadenín, si väčšinou myslia, že príčinou je Slnko.

.zmeňme trochu tému. Keďže nevieme v skutočnosti dokázať, že príčinou otepľovania je CO2, tak je globálny poplach založený iba na počítačových modeloch. Stačí to?
Tie modely majú mnoho slabín. Vždy som pociťoval rešpekt k ľuďom, ktorí pracujú s počítačovými modelmi. Pracujú, samozrejme, veľmi tvrdo a sú to veľmi schopní vedci, ale je to nekonečne ťažký problém. Tie modely sa pokúšajú simulovať to, čo sa deje v zemskej atmosfére. A atmosféra je nesmierne komplikovaná. Je natoľko komplikovaná, že tie modely nedokážu zachytiť mnohé dôležité črty atmosféry. Napríklad: modely nedokážu reprodukovať oblaky. Oblaky sú však veľmi dôležité. Oblaky dokážu očividne navodiť významné zmeny teploty. Niekedy privodia ochladenie, lebo zaclonia a odrazia slnečné lúče, niekedy zase oblaky spôsobia oteplenie, lebo udržia vo vzduchu teplo – napríklad v noci. Bez oblakov sa v noci viac ochladí – to možno vidieť v púšti, kde nie sú spravidla oblaky a v noci je veľmi zima. Takže oblaky je veľmi ťažké modelovať a „modelisti“ to vedia a robia, čo môžu, ale vôbec to nestačí.

.takže hovoríte, že dôkaz o tom, že otepľovanie spôsobuje človek emisiami CO2, neexistuje?
Áno, hovorím, že neexistuje. A hovorím, že máme v skutočnosti dôkaz, ktorý túto kauzalitu vyvracia. Na vede je zaujímavé, že hypotézu nemôžete nikdy celkom dokázať, ale stačí jeden-jediný výsledok, aby hypotézu vyvrátil, poprel. A taký dôkaz teraz máme. Ide o to, že každé oteplenie spôsobené CO2 či inými skleníkovými plynmi vytvára istý vzorec oteplenia, istú jeho štruktúru, ktorú si môžeme nazvať „odtlačkami prstov“ (prof. Singer použil slovo „fingerprints“), a ktorá je veľmi charakteristická. A všetky modely ukazujú tieto „odtlačky prstov“, túto štruktúru. Prečo? Lebo použili poznatky o CO2 a skleníkových plynoch ako príčine otepľovania. A teraz sa môžete opýtať, čo reálne pozorovania – ukazujú aj tie prítomnosť charakteristickej štruktúry „odtlačkov prstov“? Odpoveď je, že nie, neukazujú. Takže „odtlačky prstov“, ktoré predpokladajú počítačové modely, sa nezhodujú s „odtlačkami prstov“ zistenými skutočnými meraniami, pozorovaním. Tá nezhoda znamená, že skleníkové modely v skutočnosti nereprezentujú to, čo sa deje v prírode. Inak povedané, tá nezhoda znamená, že súčasné otepľovanie nie je spôsobované skleníkovými plynmi.

.ak existuje publikovaný dôkaz, že je hypotéza o ľudskom vplyve a skleníkových plynoch neplatná, prečo sa jej toľko ľudí aj vo vedeckej komunite tak úporne drží?
Viete, nemám vysvetlenie, čo sa týka ľudskej povahy. Nie som psychológ, som fyzik, takže môžem nanajvýš tipovať. Ale s vedcami mám zaujímavú skúsenosť – ak máte hypotézu, máte mimovoľnú tendenciu ignorovať či odstrkovať údaje, ktoré protirečia vašej hypotéze. Myslím, že ľudia neradi rozmýšľajú o nepríjemných faktoch. Aj ja sám som taký, odkladám veci, nevyplním včas svoj formulár daňového priznania, pretože to nerád robím. Aj vo vede je to tak a zvlášť vo vede o klíme, ktorá je istým spôsobom „fuzzy“ (nepresnou, „rozmazanou“) vedou, ľudia radšej ignorujú niektoré údaje, radšej na ne nemyslia či veria, že na tých údajoch „niečo nesedí“, najmä ak sú v rozpore s ich najobľúbenejšou hypotézou. Myslím, že to sa práve deje.

.ale musí to byť aj niečo iné. Ak tomu dobre rozumiem, ľudí, ktorí verejne spochybňujú CO2 hypotézu o otepľovaní, zahriakujú, zosmiešňujú, marginalizujú. Ich práce nechcú publikovať. Prečo?
Hm. Som, samozrejme, jeden z nich a všetko to som zakúsil. Ale to zahriakovanie, marginalizovanie, nálepkovanie a nadávanie neprichádza od mojich vedeckých kolegov. Väčšina z nich si argumenty vypočuje, a povedia, že je to zaujímavé aj vtedy, keď sami neveria či nechcú tomu veriť. To zakrikovanie a nadávanie prichádza od tých, čo nie sú vedcami. Najmä od ľudí z médií a z ochranárskych environmentalistických organizácií. A niečo z toho kriku je naozaj dosť zlovoľné. Človek si napríklad vypočuje, že ho platia ropné spoločnosti, čo nie je pravda, alebo vravia, že som na výplatnej listine tabakových spoločností, čo, samozrejme, tiež nie je pravda (dokonca ani nefajčím). Pokúšajú sa teda útočiť na vás osobne, aby zničili vašu vierohodnosť. Útoky teda neprichádzajú od vedcov, ale od publicistov.

.mimochodom, presne to sa prihodilo aj mladému dánskemu štatistikovi Björnovi Lomborgovi.
V jeho prípade je to ešte horšie, lebo Lomborg je pôvodne „zelený“, je environmentalista v istom skeptickom význame slova. Patril k nim, ale teraz je zatratený, je odpadlík od viery, kacír. A viete, čo sa stáva kacírom – zabijú ich (smiech). Ak ste moslimom a stanete sa odpadlíkom od viery, zabijú vás. Kresťania to už nerobia (smiech), ale myslím, že aj oni to kedysi robili. Na Lomborga útočia zvlášť zúrivo, lebo sa vzdal jedinej pravej viery – tej ich viery.

.zvláštne, nástrojom vedy nie je viera, ale skôr pochybnosť...
Jasné, vo vede je nástrojom skepsa. Musíte byť skeptickí. Musíte napádať hypotézy tým, že sa pokúšate nájsť príklady dokazujúce ich opak. Ľudia sa dodnes pokúšajú dokázať, že Einstein nemá pravdu, dodnes sa pokúšajú nájsť nejaké údaje, urobiť nejaké experimenty, ktoré by vyvrátili teóriu relativity. Doteraz sa im to nepodarilo, ale skúšajú to ďalej. A to je podstata vedy. Podporujeme ich, dostávajú na svoju prácu peniaze od vlády a myslím si, že je to dôležité. Možno nakoniec niečo nájdu, možno nie, ale je to dôležité.

.karl Popper uznáva za vedeckú hypotézu iba výrok, ktorý je formulovaný tak, že ho možno vyvrátiť, falzifikovať...
Presne tak. A ja teraz vravím, a dúfam, že mnohí moji vedeckí kolegovia budú súhlasiť, že hypotéza o globálnom otepľovaní spôsobenom človekom bola falzifikovaná, vyvrátená. Už asi pred rokom. Už asi rok máme v rukách dosť spoľahlivo vyzerajúce dáta, ktoré ukazujú, že „odtlačky prstov“ pozorovaní sa nezhodujú s „odtlačkami prstov“ modelov skleníkového efektu.

.môžeme hovoriť špecifickejšie o detailoch, keď hovoríme o „odtlačkoch prstov“? Ide o merania v stredných vrstvách atmosféry a na povrchu?
Buďme teda špecifickí. Metóda „odtlačkov prstov“ spočíva v zisťovaní štruktúry otepľovania, trendu otepľovania, rýchlosti otepľovania vo vzťahu k výške (nad zemou) a zemepisnej šírke. Ide o oboje a špeciálne o výšku. Podľa skleníkovej teórie a podľa skleníkových modelov má rýchlosť otepľovania stúpať s výškou a maximum má dosiahnuť vo výške 10 kilometrov. To znamená, že ak povedzme teplota na povrchu Zeme rastie o desatinu stupňa za desaťročie, v desaťkilometrovej výške by sa malo otepliť o tri desatiny stupňa (oproti pôvodnej teplote v tej výške). Teda trojnásobne rýchlo – to hovoria modely, to hovorí aj teória skleníkového efektu. Čo však ukazujú skutočné pozorovania, je opak. S výškou rýchlosť otepľovania v skutočnosti klesá. To je absolútne vyvrátenie hypotézy, že ide o otepľovanie spôsobené skleníkovým efektom. Opakujem, nielenže rýchlosť otepľovania nestúpa s výškou, ale s výškou klesá. A publikovali sme to. A nikto tomu nevenoval pozornosť, ale údaje publikovala teraz i vláda a všetko, čo sme urobili my, bolo, ako my vravíme, pospájať body. Hovorím: – toto číslo dávajú výsledky modelov a toto číslo dávajú pozorovania – a tie čísla sa nezhodujú.

.poplachy tohto druhu tu boli už aj predtým – strach z prichádzajúcej doby ľadovej v sedemdesiatych rokoch, obava z kolapsu všetkého na prelome tisícročí, katastrofické predpovede o populačnej explózii a podobne, ale nikdy veci nezašli tak ďaleko. Medzivládne inštitúcie ako Európska komisia i národné vlády robia vážne opatrenia, aby zabránili niečomu, čo sa v skutočnosti nedeje.  A bude to mať obrovský dopad na hospodárstvo a mení to politické inštitúcie.
Vo svojej prednáške na Komenského univerzite budem hovoriť o tom, ako tento nerozumný strach z globálneho otepľovania, teda z neexistujúceho problému, deformuje naše ekonomiky a núti nás hľadať energetické riešenia, ktoré sú nehospodárne. Poškodí to naše hospodárstvo a zvlášť to postihne skupiny ľudí s nižšími príjmami, pretože tí míňajú vyššie percento svojich celkových príjmov na statky, ktoré buď priamo súvisia s energiou, alebo sa na ich cene významnou mierou podieľa cena energie. Ľudí s vyššími príjmami sa to natoľko nedotkne. A s istým záujmom som si všimol, že tento strach propagujú najmä ľudia s významne vyššími príjmami. To je jedna z hrozieb. Tá druhá súvisí so slobodou. Jeden z aspektov, ako to ja nazývam, „biznisu“ s globálnym otepľovaním, nie je iba fakt, že mnohí na tom ekonomicky získajú – napríklad, že dostanú dotácie, lebo predávajú veterné elektrárne a solárne panely. Teda, že majú ekonomické záujmy na úkor všetkých ostatných. Ide aj o to, že to všetko vyžaduje nesmierny rozsah vládnych zásahov do životov ľudí, a preto aj obmedzenia slobody. To je to, o čom už najmenej rok rozpráva český prezident Václav Klaus. Ide o regulácie, ale aj o monitorovanie, to znamená kontrolu ľudí pri ich podnikateľských aktivitách aj o akési pokutovanie a obmedzovanie istého druhu. Ťažko vopred povedať, k čomu všetkému budú pod touto zámienkou ľudí nútiť. Pritom ide o veci, ktoré v konečnom dôsledku nemajú na nič nijaký vplyv. Toto je kľúčová vec. V tom okamihu, keď prídete k uzáveru, že otepľovanie je prírodný jav, je prirodzené, a teda nezastaviteľné, nemá absolútne nijaký zmysel pokúšať sa obmedziť emisie CO2. Je to zbytočné a znamená to hrozné obmedzovanie osobných slobôd.

.ak platia vaše slová, tak prv či neskôr ľudia zistia, že teplota už nestúpa, alebo že príčina toho javu je iná, než si mysleli. Ako dlho podľa vášho názoru potrvá, kým sa tak stane?
Hm (smiech). Dúfam, že budem žiť dosť dlho, aby som to zažil, ale neviem, či sa mi to podarí. Môže to chcieť niekoľko vecí. Zjavne, ak sa začne klíma drasticky ochladzovať, bude to veľmi presvedčivý faktor. Ak sa tlak či ekonomické tresty stanú útlakom, bude to ďalší faktor. Ak sa stane oboje, bude to veľmi dobré. Teraz by sa mnoho ľudí zdráhalo zmeniť názor. Hovorím o ľuďoch v rozhodujúcich pozíciách. Vložili do toho svoju kredibilitu, dôveryhodnosť. Nehovorím tu iba o ľuďoch ako Tony Blair či Angela Merkel, ale aj iní politici na to stavili svoju dôveryhodnosť. Urobili to aj mnohí senátori v Spojených štátoch. Ale všimnite si – v roku 1997 Senát USA hlasoval jednomyseľne – 95 ku nule (zo 100 členov, piati asi chýbali) – proti čomukoľvek ako Kjótsky protokol a ich argument nebol vôbec vedecký. Verili, že tu je nejaké globálne otepľovanie, ale nechceli poškodiť naše hospodárstvo. Ten protokol je, mimochodom, nefér k Spojeným štátom. Napríklad tým, že stanovuje ako referenčný dátum rok 1990.

.európa sa však Kjótsky protokol snaží dodržať...
Ale to i tak nedáva zmysel, lebo veľmi dobre vieme, že Čína ani India neprestanú zvyšovať emisie CO2. Práve dnes som čítal štatistiky vo Financial Times. Napríklad počas uplynulých šiestich rokov sa v Číne takmer zdvojnásobila spotreba uhlia, emisie CO2 v Číne sa za to isté obdobie tiež takmer zdvojnásobili. To je 12 percent za každý rok oproti predchádzajúcemu. Ak investujete peniaze s takým ziskom, zdvojnásobíte, strojnásobíte svoje peniaze za veľmi krátky čas. Takže nie je nijaká nádej, že hladina CO2 prestane rásť – bez ohľadu na to, čo budete robiť vy v Európe či my v Spojených štátoch. Je to nezmyselné. Jediné, čo sa stane, bude, že všetky priemyselné odvetvia sa premiestnia do Číny či Indie. A už sa to aj deje. A zvlášť tragické je to v Nemecku, kde sa ten ich „Wirtschaftswunder“, hospodársky zázrak, chystá zmiznúť – niekde medzi absolútne nerealistickou sociálnou politikou, ktorú majú, a faktom, že sa chystajú zničiť svoj priemysel napríklad drastickým reguláciami emisií – nezostane z neho nič.

.čo teda s emisiami CO2?
Trvá dve minúty ukázať výsledky meraní a dokázať nezmyselnosť obmedzovania emisií CO2. Vlastne potrebujeme viac CO2 v atmosfére. Potrebujú ho rastliny, potrebujú ho lesy. Ak veríte na dôležitosť rastlín, prírody, biologickej diverzity – treba viac CO2 (smiech).

.fratišek Šebej
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite