Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Poistenie, liek na neistotu

.marek Prokopec ..ako je to (s)právne .týždeň v ekonomike

Mimoriadny úraz, smrť, živelná pohroma či havária. To všetko sú udalosti, ktoré nielenže negatívne ovplyvnia život rodiny, no môžu jej navyše privodiť vážne finančné ťažkosti. Proti takýmto javom si potrebujeme zabezpečiť externú ochranu formou poistenia.

Na úvod je nutné zdôrazniť, že poistenie v žiadnom prípade nemá byť nástrojom na získanie bohatstva. Je výlučne prostriedkom, ako sa chrániť pred veľkou finančnou ujmou. Skôr, než uzatvoríme akúkoľvek poistku, by sme ju preto mali podrobiť testu v podobe nasledujúcich dvoch otázok: Zvykne byť daná udalosť výsledkom náhody? A ak nastane, môže mať pre nás významné finančné dopady? Ak si odpovieme na obe otázky kladne, mali by sme o poistení uvažovať. 

ako funguje poistenie?

Základný princíp poistenia je jednoduchý. V samotnej podstate ide o rozloženie rizika. Predstavte si napríklad rodinu s malými deťmi, ktorá je závislá od príjmu manželov. Rodina si žije slušne. Bývajú vo vlastnom byte, na ktorý si časť nasporili a zvyšok požičali. Manželia sa v zamestnaní snažia a rodinné financie spravujú zodpovedne. Náhle však jedného z manželov postihne nečakaná udalosť, ktorá mu zamedzí vykonávať jeho zamestnanie. Príjmy druhého z manželov ledva vystačia na pokrytie splátok úverov. Rodina má síce nejaké úspory, ktoré si postupne odkladala na zlé časy. Tie sa však pomaly míňajú a ich životný štandard dramaticky klesá. Nešťastná udalosť ich pripravila o budúcnosť. Predstavme si však, že si rodina takéto riziko uvedomila dávno predtým, ako nastalo. Navyše existuje veľa iných rodín, ktoré si ho uvedomovali takisto. Tieto rodiny sa preto dohodli, že budú riziko nečakanej udalosti úrazu alebo smrti niesť spoločne. Na miestnom úrade zistili, že zvyčajne za päť rokov v ich veku postihne takáto udalosť jednu rodinu z päťdesiatich. Zhodou okolností ich bolo tiež päťdesiat, a tak si povedali, že jednu päťdesiatinu (teda 2 percentá svojho ročného príjmu) dajú každý rok do spoločného fondu ako poistku pred prípadnou nečakanou udalosťou. Získali tak spoločnú rezervu. Keď sa našej rodine udiala spomínaná nehoda, bolo vo fonde dostatok zdrojov na dohodnuté vykrytie plánovaného výpadku príjmu v nasledujúcich piatich rokoch. Rodina sa postupne síce uskromnila, no dokáže ďalej slušne žiť. Poistenie predstavuje presun finančných dopadov rizika poistenca na poistiteľov. Dnes si, našťastie, nemusíme sami hľadať množstvo ľudí s podobnou snahou rozkladať riziko. Túto službu nám ponúkajú poisťovne. Z pohľadu slovenskej legislatívy poznáme dve základné kategórie poistenia: životné poistenie (pre prípad smrti alebo dožitia) a neživotné poistenie. To neživotné vieme ďalej rozdeliť na poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie alebo cestovné poistenie. Z pohľadu formy vzniku poistenia poznáme poistenie dobrovoľné a poistenie povinné. Povinné poistenie sa môže deliť na povinné zmluvné poistenie a zákonné poistenie (Sociálna poisťovňa). Povinné zmluvné poistenie a dobrovoľné poistenie sa zabezpečuje komerčnou formou. V tomto článku sa budeme zaoberať práve oblasťou komerčného poistenia.

kedy? Čo? Ako?

Poistiť sa proti nečakanej udalosti musíme ešte predtým, ako nastala. Ak utrpíme úraz, stane sa nám nehoda, ochorieme alebo nám zhorí dom a neboli sme proti takejto ujme poistení, je neskoro utekať do poisťovne. Takéto straty nám už nikto nenahradí. O poistení musíme preto uvažovať v predstihu. Zraniteľné miesta svojich financií treba včas identifikovať.Čo je rozumné si poistiť? Predovšetkým nehnuteľnosť, auto, zodpovednosť za škodu, zdravie a život živiteľa domácnosti. Tieto oblasti pokrývajú drvivú väčšinu potrieb slovenskej rodiny. Nepoisťujte si zbytočnosti! Poistenie nemá zmysel v prípade častých negatívnych udalostí s malou finančnou ujmou. Nebudeme sa napríklad poisťovať proti roztrhnutiu kabáta na vchodových dverách, pretože samotné administratívne úkony by nám zabrali viac času a peňazí, ako kúpenie nového kabáta. Navyše, takáto služba by bola mimoriadne neefektívna, lebo by zvádzala k podvádzaniu. Stačilo by si úmyselne roztrhnúť kabát a mohli by ste žiadať náhradu. Že je príklad s kabátom triviálny? Čudovali by ste sa, na čo všetko by vás dokázal nahovoriť šikovný „poisťovák“. Adekvátna veľkosť rizikovej životnej poistky (pre prípad smrti alebo úrazu s trvalými následkami) závisí od vášho životného cyklu. Najdôležitejšie obdobie pre životné poistenie nastáva vtedy, keď od vášho príjmu závisí rodina a nemáte dostatočné úspory na pokrytie výpadku príjmu živiteľa. Inak povedané, ste mladí, máte malé deti, splácate hypotéku. Zarábate síce celkom slušne, no výpadok vášho príjmu v prípade vášho úmrtia alebo neschopnosti pracovať v dôsledku úrazu by mal fatálne následky na životnú úroveň rodiny. V tomto období je preto najdôležitejšie uvažovať nad životným poistením živiteľa rodiny. Veľkou výhodou je, že pre mladých ľudí je životné poistenie relatívne lacné, lebo pravdepodobnosť ich úmrtia v nasledujúcom období je relatívne nízka. Napríklad životná poistka pre muža vo veku 30 rokov na obdobie 15 rokov na sumu 50 000 eur, ktorú by rodina dostala v prípade jeho úmrtia, predstavuje mesačné poistné vo výške 15 eur. V takomto období sa odporúča uzatvoriť finančnú poistku vo výške vašich niekoľkoročných platov. Ak by poistné 15 eur predstavovalo jedno percento vášho mesačného príjmu (zarábali by ste teda 1 500 eur mesačne), dosiahli by ste v uvedenom príklade krytie vo výške zhruba troch rokov príjmu (1 500 eur x 12 mesiacov x 3 roky = 54 000 eur). Postupom času sa však krytie formou životnej poistky začne predražovať, pretože s vašim stúpajúcim vekom bude rásť aj cena za poistenie. Pravdepodobnosť vášho úmrtia v nasledujúcich rokoch totiž narastá. Štyridsaťročný človek by za rovnaké poistné krytie vo výške 50 000 eur v nasledujúcich 15 rokoch platil mesačné poistné v dvojnásobnej výške. Štyridsaťpäťročný dokonca vo viac ako trojnásobnej výške. 

platíš a nič nedostaneš

Životné poistky ponúkané poisťovňami sú v drvivej väčšine prípadov kombináciou rizikového životného poistenia (pre prípad smrti), úrazového poistenia a nejakej formy sporenia či investovania: kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, flexibilné životné poistenie, dôchodkové sporenie. Pri každej z nich si však treba uvedomiť rozdiel medzi poistnou a sporiacou časťou. Negatívom sporenia v kombinácii so životným poistením je nízka transparentnosť nákladov, ktoré si účtuje poisťovňa a znáša ich klient. Existujú transparentnejšie sporiace produkty. Ak vám „poisťovák“ povie, že bez sporiacej časti vlastne platíte za nič, začnite byť naozaj opatrný!Veľmi často sa môžeme stretnúť s názorom, že poisťovňa poistí hocičo, no keď treba platiť, tak sa vykrúca. Komerčné poistenie je zmluvný vzťah medzi poisťovateľom a poisteným. Na základe vzájomnej dohody poisťovňa kryje poistenému stanovené riziká v súlade s poistnými podmienkami. Ak poisťovňa skúma oprávnenosť poistného plnenia voči poistenému, chráni tak záujmy seba, ako aj svojich ostatných klientov. Rozkladanie rizika poisteného, ako sme ho opísali v úvode článku, by jednoducho nebolo možné v prípade nedodržiavania určitých pravidiel. Aj keď sa to niekedy zdá tvrdé, ochrana poisťovne voči konaniu podvodníkov je aj ochrana záujmu seriózneho poistenca. V konečnom dôsledku poisťovníctvo reguluje štát. .úver, nehnuteľnosť, autoOsobitnou kapitolou je poistenie splácania úveru alebo hypotéky. V prípade smrti alebo určitej forme poškodenia zdravia nám poisťovňa zabezpečí uhradenie zvyšných záväzkov voči veriteľovi. Splátky hypotekárnych úverov alebo úverov na bývanie môžu predovšetkým v mladom veku pre rodinu predstavovať významnú časť rozpočtu. Dôležité je, aby v prípade smrti živiteľa rodiny bolo bývanie ostatných jej členov zabezpečené.S tým súvisí aj téma poistenia nehnuteľnosti. Znehodnotenie alebo poškodenie vlastného bývania zvyčajne  predstavuje veľké riziko rodinných financií. Byt alebo dom je totiž mimoriadne veľkou položkou našich aktív. Každý sa určite veľmi dobre pamätá, koľko trvalo, kým si naň nasporil. Poistenie nehnuteľnosti pred rôznou formou jej poškodenia je bežným produktom slovenských poisťovacích domov. V prípade, že časť bývania financujete formou úveru, je také poistenie dokonca nevyhnutnosťou. Pri poistení auta sa stretávame s povinným zmluvným poistením a havarijným poistením. Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podmienky sú upravené zákonom, ktorý určuje aj minimálne limity pre plnenie poisťovní na 5 miliónov eur pre škodu na zdraví a usmrtenie, a 1 milión eur pre ostatné majetkové škody. Takúto poistku musí uzavrieť každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla. Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu, ktorú si na vlastnom vozidle spôsobí majiteľ sám. Na jej pokrytie slúži havarijné poistenie.Cestovné poistenie, poistenie právnej ochrany, poistenie profesijnej zodpovednosti a ďalšie predstavujú dodatočné možnosti ako rozkladať riziko nepríjemných udalostí.  Sú šité na osoby v určitých konkrétnych situáciách. Je rozumné ich využitie zvážiť. Všetko však stojí peniaze a čas.

Autor je spolupracovník .týždňa, pracuje v oblasti financií.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite