pondelok
4
marec
19:00
3 €

Šport pre Slovensko: Športové poukazy

Šport pre Slovensko: Športové poukazy

Športové poukazy: nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií, alebo len zúfalý pokus?

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od predškolského veku (od 5 rokov) do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o  pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by roztočili ponuku aktivít športu pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť. To celé má však jeden háčik. Zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, napriek prehláseniam a sľubom politikov, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro. Ako teda ďalej so športovými poukazmi?

.klub pod lampou uvádza prvý zo série diskusných večerov, kde budeme hľadať odpovede na otázky k vybranej športovo-spoločenskej téme a zvyšovať úroveň jej poznania, tentokrát na tému „Športové poukazy“.