štvrtok
13
december
19:00
12 €

More Chassidic Songs / Ďalšie chasidské piesne

More Chassidic Songs / Ďalšie chasidské piesne

Po viac ako desiatich rokoch projektu Chasidské piesne je pre mňa stále najsilneším momentom stretnutie s mojimi priateľmi – Borisom, Milošom a Baruchom k spoločnému muzicírovaniu a hraniu. Taktiež moja osobná náklonnosť k tejto hudbe je tak isto silná ako na začiatku, keď som ju spoznával, ak nie hlbšia. Stretnutie hudby a komunikácie, ktorú spolu zažívame, je výnimočné. Chasidské piesne zachytávajú veľkú časť historických súvislostí stredoeurópskeho regiónu, v ktorou žijeme a ktorého sme súčasťou. Nie len židovskej komunity ako takej, ale aj kultúry a sveta okolo nás. Hovoria k nám, prežívame k nim blízkosť a sympatiu, pretože sa s nimi vieme identifikovať v celostnom pohľade. Pre naše prvé CD Chassidic Songs napísal náš priateľ Juraj Kušnierik (ktorý v roku 2015 náhle zomrel) toto: „ Chasidské piesne sú cestou od veľmi starého k úplne novému, od folklóru k džezu, od hlbokej sakrálnosti k profánnej každodennosti, cestou zo svätyne synagógy na nádvorie pohanov. Z tej cesty vidieť pokojnú, takmer romantickú krajinu, ale aj úzkosť vzbudzujúce priepasti. Oddychujeme na vrcholoch hôr, unikáme z údolí tône smrti. Je to krásna a dobrodružná cesta”.

Juraj tu už nie je, ale naše dobrodružstvo s chasidskou hudbou ale aj životom ako takým pokračuje. Dobrodružstvo, ktoré pokračuje je plné radosti, pokoja ale aj úzkosti a strachov. Nech sa Vám to všetkým ostatným dobre počúva. Bol by som rád, keby si to Juraj mohol počuť aj ty…