Nájdené 4 výsledkypre výraz „pierre Manent“
Zoradené podľa
Aká Európa?

Aká Európa?

.forum 24 .slovensko 07.01.2018

Presvedčení o potrebnosti hlbšej diskusie o Európe uverejňujeme provokatívnu konzervatívnu výzvu 13 intelektuálov.

.týždeň

De Gaulle by nedopustil rozšíření EU

.václav Klaus .časopis .klub 28.09.2014

S trochou sebekritiky se přiznávám, že nijak intenzivně nesleduji francouzskou společensko-vědní literaturu. Částečně proto, že jsem se nikdy pořádně neučil francouzštinu a překladem se mnohé ztrácí. Částečně proto, že považuji francouzské společensko-vědní myšlení – přinejmenším od dob Francouzské revoluce v konci 18. století (konec konců, už i před ní byl merkantilista Colbert a colbertismus něco jiného než Adam Smith) – za prapříčinu dnešních problémů Evropy.

.týždeň

Zrození nového světa

.časopis .klub 26.05.2013

Stát se moderním rovná se stát se „tím, kdo si uvědomuje svou modernost“. Každý ví, že jev zvaný „uvědomělá modernost“ vznikl v 18. století v Anglii a ve Francii.

.týždeň

Osud liberalizmu

.pierre Manent .časopis .klub 06.10.2013

Liberalizmus sa presadil na konci 18. storočia, pretože priniesol nové riešenie otázky vládnutia európskych politických útvarov a neskôr tiež umožnil vyhnúť sa dvom alternatívam, charakteristickým pre predchádzajúce storočie európskych dejín – republike oslabenej vzájomným súperením záujmových skupín na jednej strane a monarchii utláčanej panovníkom alebo jeho aparátom (alebo obidvoma zároveň) na strane druhej. Až po tom, ako boli objavené a v praxi overené zastupiteľské a liberálne procedúry, mohla demokracia prekonať niekoľko storočí trvajúcu nedôveru voči nej, vyjadrenú v námietke, že predstavuje zriadenie, oslabované medzi sebou súperiacimi skupinami, ktoré ju odsudzujú na rýchly rozpad.

  •