Nájdených 64 výsledkovpre výraz „pavol Jurčo“
Zoradené podľa
Nedeľná homília: Kde je Boh?
16:39

Nedeľná homília: Kde je Boh?

.pavol Jurčo .video 08.10.2023

Čítame vesmír, tú veľkú Božiu knihu: Písmo sväté prítomného okamihu. Čítame sústavne, každým svojím zmyslom; Telo je klavírom, Duch je klaviristom.

Nedeľná homília: Komunita vzájomnosti
21:23

Nedeľná homília: Komunita vzájomnosti

.pavol Jurčo .video 29.10.2023

Ak totiž nevieme, že sme Bohom milovaní, budeme očakávať, že nám tú lásku dá pocítiť niekto v spoločenstve. Budeme očakávať, že nám niekto dá tú dokonalú, bezpodmienečnú lásku. To však nedokáže.

Nedeľná homília: Ukrižovaný Boh
41:14

Nedeľná homília: Ukrižovaný Boh

.pavol Jurčo .video 19.11.2023

„Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením.“​

Nedeľná homília: Stále sú naši mŕtvi s nami

Nedeľná homília: Stále sú naši mŕtvi s nami

.pavol Jurčo .video 12.11.2023

Reč je sieť, čo spája mŕtvych so živými, nie sme tu len sami, sme tu spolu s nimi. rastieme ako kvet z cibulky pod zemou, keby nebolo ich, ja by som tu nebol. Tak v nás ďalej žijú tí, čo tu už nie sú, po nových cestičkách starý oheň nesú.

Nedeľná homília: Čo sa dospeláci potrebujú naučiť od detí

Nedeľná homília: Čo sa dospeláci potrebujú naučiť od detí

.pavol Jurčo .video 10.09.2023

„Pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ Evanjelium podľa Matúša, Detské bohoslužby.

Nedeľná homília: V modlitbe vystúpiť zo seba k tebe
17:01

Nedeľná homília: V modlitbe vystúpiť zo seba k tebe

.pavol Jurčo .video 03.12.2023

„Sú chvíle, keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť. V momentoch extrémnej bolesti Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí, ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžeme prejavovať ako Telo Kristovo.“ Philip Yancey

Nedeľná homília: Život je o vzťahoch

Nedeľná homília: Život je o vzťahoch

.pavol Jurčo .video 24.09.2023

„My ľudia sme spoločenské bytosti. Prichádzame na svet ako výsledok konania iných. Prežívame tu v závislosti od iných. Či sa nám to páči alebo nie, v našom živote takmer neexistuje okamih, keď by sme nemali prospech z činnosti iných. Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že väčšina nášho šťastia vzniká v kontexte našich vzťahov s druhými.“ Dalajláma XIV

Nedeľná homília: Jama plná slobody
20:34

Nedeľná homília: Jama plná slobody

.pavol Jurčo .video 17.09.2023

„Proti každému objektivizmu náboženskej mágie a dogmatického fundamentalizmu, proti každému cirkevnému sakramentalizmu a inštitucionalizmu, ale taktiež – v eticko-politických dôsledkoch – proti manipuláciam a nátlakom hospodárskych a politckých štruktúr a systémov zastáva credo in Spiritum sanctum cieľ subjektívneho oslobodenia človeka. ,Kde je Duch Pána, tam je sloboda'.“ Ján Milíč Lochman

Nedeľná homília: Hovoriť spolu v Bohu
21:00

Nedeľná homília: Hovoriť spolu v Bohu

.pavol Jurčo .video 05.11.2023

„V každej skutočnej modlitbe je to Duch Svätý, kto sa v nás modlí. Práve vďaka nemu si v modlitbe srdca uvedomujeme, že je to on, kto sa v nás modlí s láskou príliš hlbokou a príliš tajomnou, aby sme ju mohli pochopiť. Jasáme nad spojením nášho hlasu s jeho hlasom a naša duša v okamihu, keď sa spojila v jediný plameň s plameňom jeho Ducha, tryská hore k Otcovi skrze Syna.“ Thomas Merton

Nedeľná homília: Spája nás to, čo nás delí
22:59

Nedeľná homília: Spája nás to, čo nás delí

.pavol Jurčo .video 26.11.2023

“Existuje čoraz viac skladieb, ktoré som napísal a pôsobia na mňa záhadne, môžem ich počúvať s určitou úctou, lebo si ich nestotožňujem so svojou osobou, akoby mali korene niekde inde . Posledný album pôsobí, akoby pochádzal z akéhosi priestoru mimo mňa. Vyjadruje niečo nevysloviteľné. Mám pocit , že na tom temnom mieste je predstava Boha prítomnejšia a podstatnejšia. Akoby žiaľ a Boh boli nejako prepojené. Zdá sa, že v žiali sa človek priblíži k závoju, ktorý oddeľuje tento svet od druhého.” Nick Cave

  • 1
  • 1. stránka z 7
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7