aj teraz. Hlavným darčekom bol bicykel. Jedného dňa, keď mama išla do obchodu, posťažovala si, že starý bicykel doslúžil a pritom na dedine je to najlepší dopravný prostriedok. Keď sme jej odovzdali nový bicykel, iba sa jej údivom rozšírili oči.

Keď sme však začali skandovať „vyskúšať, vyskúšať“, nevedela, čo rýchlo urobiť. Ale vedeli to vnúčatá. Zobrali bicykel, všetci sme vybehli a na námestí sa začali konať preteky. Ženy vo vysokých podpätkoch sa nedali zahanbiť mužmi v oblekoch. A tak sme skandovali každému odvážlivcovi, ktorý urobil veľký okruh po námestí.