Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Mormóni v Žiline: Hádky s inými cirkvami ľudí bližšie ku Kristovi neprivedú

.filip Lehotský .kazdyden.sk .spoločnosť

Niektorí im hovorili, aby sa vrátili naspäť do Ameriky, iní im nedali ani šancu na rozhovor. Mormónski misionári nepijú kávu, alkohol a nefajčia. Na vlastné náklady sa snažia obracať ľudí na vieru, pomáhať bezdomovcom a tým, ktorí to potrebujú. Cole Vasič a Trevor Smith.

Mormóni v Žiline: Hádky s inými cirkvami ľudí bližšie ku Kristovi neprivedú Filip Lehotský Vďaka úsiliu misionárov, členov a ostatných, je aktuálne na Slovensku 272 členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

v rozhovore sa dočítate:

  • ako fungujú mormónski misionári na Slovensku a v Žiline 
  • ako vznikla Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, aké učenie vyznáva a kto je jej zakladateľom 
  • prečo nemôžu jej členovia piť alkohol, kávu a fajčiť 
  • prečo zrušili polygamiu a nahradili ju monogamiou  
  • prečo vykonávajú aj posmrtný krst
  • prečo veria, že dostanú vlastnú planétu
  • ako vnímajú Slovákov

Poznámka redakcie: namiesto krstných mien používajú Cole Vasič a Trevor Smith na misiách titul „Starší“, ktorý v tomto kontexte označuje misionára.

akú úlohu tu máte ako misionári, aké sú vaše ciele?

STARŠÍ SMITH: Našou úlohou je pozvať druhých ku Kristovi, budovať v neho vieru  skrze pokánie, krst, a prijatie darov od Ducha Svätého.

.ako dlho trvá vaša misia?

STARŠÍ VASIČ: Sme tu na dva roky a počas nich domov neodchádzame.

máte tu počas tých dvoch rokov aj brigádu, prípadne prácu, okrem toho, že ste misionári?

STARŠÍ SMITH: Nie, táto misia je pre nás na full-time. Pred misiou sme pracovali a budeme aj potom. Teraz sa plne venujeme len misijnej práci.

STARŠÍ VASIČ: Sme stopercentní dobrovoľníci, to znamená, že to nemáme zaplatené. Na to, aby sme tu mohli byť, sme si museli zarobiť dostatočné množstvo peňazí, aby nám to pokrylo náklady na dva roky.

ako vyzerá váš typický deň?

STARŠÍ VASIČ: Vstávame o 6:30, naraňajkujeme sa, hodinu čítame a študujeme cirkevné písma. Potom hodinu študujeme slovenčinu. Okrem toho oslovujeme každý deň ľudí na ulici alebo máme dohodnuté hodiny. Taktiež slúžime ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc.

„Po tom, ako bol napísaný Starý zákon a Nový zákon, došlo v dôsledku mnohých prekladov a úprav k zmenám, ktoré môžu byť mätúce.“

čo sa ľudí pýtate, keď k nim pristupujete?

STARŠÍ VASIČ: Väčšinou sa snažíme začať konverzáciu o viere a bohu, pretože nesieme správu, ktorá by mala posilniť vieru v Ježiša Krista. Pravdy v Knihe Mormónovej považujeme za veľmi dôležité a môžu v živote veľmi pomôcť. Kladieme im otázky týkajúce sa zmyslu života.

STARŠÍ VASIČ: Vo väčšine prípadov sa snažíme hovoriť po slovensky. Ľudí zastavíme len na chvíľu a snažíme sa s nimi dohodnúť schôdzku. Nemá zmysel vychrliť na nich všetky veci hneď naraz. Na stretnutí sa potom rozprávame, učíme ich o Kristovi, pomáhame im na ich záhradách alebo iným spôsobom. Každý štvrtok taktiež učíme zadarmo angličtinu. Môžete prísť aj vy. (Smiech).

predpokladám, že vaša misia má okrem šírenia božieho slova za cieľ aj obracať ľudí na vašu vieru. 

STARŠÍ SMITH: Naším cieľom je pozvať ľudí ku Kristovi skrze znovuobjavené evanjelium Ježiša Krista, či už sú z našej cirkvi, alebo nie.

Cole Vasič (vpravo) a Trevor Smith (vľavo).Filip LehotskýCole Vasič (vpravo) a Trevor Smith (vľavo).

poďme k vášmu náboženstvu. Kedy vzniklo a kto je jeho zakladateľom?

STARŠÍ VASIČ: Aby sme to vysvetlili, musíme zájsť trochu do minulosti, do čias pred jeho sformovaním, do čias, keď žil na Zemi Kristus, zakladal cirkev a vyberal apoštolov. Po jeho smrti začali ľudia pomaly meniť jeho učenie. Vzniklo niekoľko odnoží cirkvi a po čase nikto akoby už nemal nad týmto učením skutočnú autoritu. Následne prišiel temný vek.

Po tom všetkom, bolo to v roku 1820, prichádza mladý chlapec z New Yorku menom Joseph Smith. Bolo to v čase veľkého zmätku okolo náboženstva a všeobecnej nedôvery. Joseph chcel vedieť, ktorá cirkev je tá správna, tá pravá. Počas čítania Evanjelia podľa Jakuba mal vnuknutie. Šiel do lesa, modlil sa a zároveň sa pýtal boha otázku: „Ktorá cirkev je tá pravá?“

Bola to jednoduchá otázka a dostal na ňu odpoveď. Uvidel stĺp svetla a v ňom boha a Ježiša Krista. Povedal mu, že každá cirkev na Zemi sa usilovala konať dobro, avšak keďže začala meniť učenie, žiadna už nemá skutočné oprávnenie od boha.

Aby sa veci opätovne navrátili do pôvodného stavu, aby bola cirkev znovu takou akú ju zakladal Ježiš, bol Joseph Smith povolaný za proroka. Dostal právomoc navrátiť veci do pôvodného stavu, tak ako ich učil Ježiš.

STARŠÍ SMITH: Je dôležité uviesť, že to nie je cirkev Josepha Smitha, je to stále cirkev Ježiša Krista. Smith ju má len vrátiť do pôvodného stavu.

„Keď sa vrátime  do histórie, tak zistíme, že množstvo ľudí v Starom zákone žilo v polygamii, ktorú mali povolenú od boha.“

podľa legendy mal váš prorok videnie. Prišiel k nemu anjel Moroni a povedal mu o tzv. Knihe Mormónovej, známej tiež pod názvom Zlaté dosky. Povedal mu, kde dosky možno nájsť. Po ich nájdení ich Smith preložil zo starovekého písma v hieroglyfoch do angličtiny, a stala z nich kniha, ktorá je medzi vami považovaná za ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Aký je rozdiel medzi touto knihou a Bibliou?

STARŠÍ VASIČ: Asi hlavným rozdielom je to, že Biblia bola napísaná na tomto kontinente, kým Kniha Mormónova bola napísaná na starom americkom kontinente. Obe však boli napísané prorokmi a svedčia o Kristovi. Veríme, že po tom, ako bol napísaný Starý zákon a Nový zákon, došlo v dôsledku mnohých prekladov a úprav k zmenám, ktoré môžu byť mätúce a každý môže mať na určitý verš vlastný názor. Kniha Mormónova bola na Zemi skrytá zhruba 400 rokov po Kristovi. Čiže nikto nemohol nič zmeniť, ani sa jej dotknúť, kým prišiel Joseph Smith. Zlaté pláty sa začali písať 600 rokov pred Kristom a skončili 400 rokov po Kristovi.

STARŠÍ SMITH: Kniha Mormónova nenahrádza Bibliu, ako to mnohí tvrdia. Veríme, že tak ako je Biblia slovom božím, tak je aj Kniha Mormónova. Pracujú spolu.

po tom, ako Smith dokončil preklad, prišiel anjel a vzal si originálne Zlaté dosky naspäť so sebou. Táto časť príbehu o mormónskej histórii je preto jednou z najviac spochybňovaných a môže vytvárať dojem, že je to celé len výmysel. O existencii dosiek neexistuje vlastne iný dôkaz ako preklad Josepha Smitha.

STARŠÍ SMITH: My vieme, že toto nie je len príbeh. Nemohol si to len tak niekto vymyslieť. Je tiež známe, že Joseph Smith si odpísal niektoré hieroglyfy a ukázal ich istému profesorovi. Ten potvrdil, že ide o hieroglyfy, teda o staroveké písmo. Smith ju prepísal za niekoľko mesiacov. Sú tam veci, ktoré potvrdzujú Bibliu a nedokážem si predstaviť, že by si niekto dokázal takúto knihu vymyslieť.

prečo ale potom anjel prišiel a vzal si ju späť?

STARŠÍ VASIČ: Ak máte veľmi dôležitý dokument, zoberme si napríklad takú Deklaráciu nezávislosti, ktorá je veľmi dôležitým dokumentom našej histórie. Deklarácia má množstvo kópií, ale originál je len jeden a je strážený. Nedostane sa k nemu každý, pretože je veľmi vzácny. Rovnako je to aj so Zlatými doskami. Joseph Smith ich preložil, aby ich každý mohol čítať. Originál je však posvätný

..a nikto nevie kde je, ak vôbec existuje. 

STARŠÍ VASIČ:  Áno, ale my veríme, že anjel vzal Zlaté dosky na nebesia.

Cole Vasič má 20 rokov a študuje ekonómiu v Salt Lake City. Jeho predkovia pochádzajú zo Srbska.Filip LehotskýCole Vasič má 20 rokov a študuje ekonómiu v Salt Lake City. Jeho predkovia pochádzajú zo Srbska.

na čele vašej cirkvi stojí prezident, ktorý je považovaný za proroka. Jeho vízie sú platné pre všetkých členov cirkvi a môžu dokonca meniť aj predchádzajúce princípy a pravidlá. Čo všetko bolo napríklad pozmenené? 

STARŠÍ SMITH: Je potrebné povedať, že prezident nemení veci, ktoré sú proti božej vôli. Mení veci, ktoré pomôžu našej cirkvi v lepšom fungovaní. Prezident ako prorok môže meniť vek, v ktorom chodíme na misie, a môže meniť aj ich trvanie. Pozmenené bolo tiež napríklad Slovo múdrosti. Obsahuje prikázanie, na základe ktorého nepijeme alkohol, kávu a podobne. Zmeny reflektujú zmeny vo svete.

vaša cirkev bola v minulosti kritizovaná za polygamiu, ktorá bola vo vašom náboženstve povolená do roku 1890. Napriek tomu si mnohí ľudia stále myslia, že žijete v polygamii.

STARŠÍ VASIČ: Je pravda, že v minulosti bola povolená polygamia. Od roku 1890 sa však už v našej cirkvi nevyskytuje. Ak má niekto viac ako jednu ženu, nemôže byť členom.

„Boh nás má rád, a preto chce, aby mal šancu k nemu prísť každý, aj ten, ktorý o ňom za života nepočul.

prečo ste mali povolenú polygamiu?

STARŠÍ VASIČ: Keď sa vrátime  do histórie tak zistíme, že množstvo ľudí v Starom zákone žilo v polygamii, ktorú mali povolenú od boha.  Veríme preto, že mnoho ľudí v našej cirkvi v minulosti malo tiež dovolené mať niekoľko manželiek.

prečo sa teda zrušila a zaviedla monogamia?

STARŠÍ VASIČ: V minulosti to súviselo aj s rýchlejšie rastúcou populáciou. Polygamia spôsobila, že v našej cirkvi bolo zrazu viac žien. Benefit bol v tom, že sa o nich muž finančne staral a podporoval ich. Bolo tiež viac detí. Hlavným dôvodom, prečo sme s tým skončili, je, že náš prorok dostal vyjavenie od boha. Už to nie je potrebné.

sú u vás povolené potraty?

STARŠÍ SMITH: Je to zakázané a považované za vraždu. Sú však určité prípady, keď to môže byť prípustné. Napríklad ak je zdravie matky v riziku, v prípade znásilnenia, alebo v niekoľkých ďalších výnimočných prípadoch. Musí ich však schváliť cirkev.

Trevor Smith má 20 rokov a pochádza z Denveru. Po návrate domov bude pokračovať vo svojom štúdiu civilného inžinierstva. Jeho predkovia pochádzajú z Nórska.Filip LehotskýTrevor Smith má 20 rokov a pochádza z Denveru. Po návrate domov bude pokračovať vo svojom štúdiu civilného inžinierstva. Jeho predkovia pochádzajú z Nórska.

vaša cirkev je celkom konzervatívna v ohľade životného štýlu. Požadujete manželskú vernosť, dodržovanie pravidiel, máte zakázané piť alkohol a kávu. Prečo? 

STARŠÍ VASIČ: Súvisí to s prorokmi v minulosti. Abrahám a Mojžiš sa snažili o to, aby sa ľudia vyvarovali týchto vecí, a aby boli šťastnejší, zdravší a mali sa lepšie. Platí to aj dnes. Veríme, že by sme nemali piť alkohol, kávu, niektoré čaje, ani brať drogy. Dodržiavaním týchto prikázaní získavame požehnanie.

STARŠÍ SMITH: Ak to dodržíme, budeme mať zdravšie telá, naše mysle budú ostrejšie a budeme rozumieť a premýšľať rýchlejšie. Sú to požehnania, ktoré chceme mať, čiže je to akoby príležitosť dostať ich. Je to zároveň prikázanie od boha, ktoré chceme dodržiavať.

čo sa stane ak to porušíte?

STARŠÍ SMITH: To je dobrá otázka. Každý má možnosť to oľutovať a zmeniť sa. Ak sa úprimne chceme zmeniť, skrze Krista to dosiahneme. On nás urobí novými a čistými.

„Ak žijeme správne, zdedíme kráľovstvá, jeho múdrosť a moc. Budeme preto ako náš otec na nebesiach, a to v každom smere.“

ježiš však v Evanjeliu sv. Marka, v kapitole 7, vo verši 15, hovorí: „Človeka nemôže poškvrniť to, čo doňho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to ho poškvrňuje.“ To je istým spôsobom trochu v rozpore s vaším prikázaním, alebo nie? 

STARŠÍ VASIČ: Je ťažké si zobrať len tento verš, pretože v tomto kontexte Ježiš hovorí o neumytých rukách, ktoré sa dotýkajú chleba. To, že nemôžeme piť kávu a alkohol, je stanovené v súvislosti s naším Slovom múdrosti. Ustanovil to tak náš prorok. Robili sme aj výskum, kde sme zistili, že vďaka týmto ustanoveniam žijeme v priemere o 8 až 11 rokov dlhšie, než v prípade, ak by sme to nedodržiavali. A kto vo svete by nedal takmer všetko za ďalších 8 až 10 rokov života?

je tu aj niečo iné, čo máte zakázané?

STARŠÍ VASIČ: Nesmieme mať žiadny sexuálny pomer pred svadbou. Po svadbe musíme byť  stopercentne verní. Aj my veríme v Desatoro božích prikázaní, ktorých dodržiavaním dostaneme požehnanie.

rodinné vzťahy podľa vašej viery môžu trvať večne. Preto sa snažíte nájsť svojich predkov a zrealizovať tzv. posmrtný krst. Viete to vysvetliť?

STARŠÍ VASIČ: Myslíme si, že každý by mal mať šancu počuť tento odkaz. Ak bol niekto naozaj dobrou osobou a nemal príležitosť počuť o Kristovi, pokrstiť sa, alebo čokoľvek iné, a zomrel, veríme, že by mal mať šancu počuť a akceptovať svedectvo o Kristovi.

ako to prebieha?

STARŠÍ VASIČ: Krstíme ho na báze zástupcu, ktorý bude konať v menej danej osoby.

STARŠÍ SMITH: Mnohí nedostali možnosť krstu z rôznych dôvodov. Krsty robíme preto, aby mali možnosť prijať Ježiša a vstúpiť do raja. Potrebujeme k tomu záznam s ich menom, dátumom narodenia a úmrtia. Dôležité je tiež vedieť, či boli ozajstnými osobami, aby sa potvrdila ich existencia.

Filip Lehotský

ako viete garantovať, že daná osoba krst prijme?

STARŠÍ SMITH: To nevieme, záleží to na rozhodnutí konkrétneho človeka. My im chceme dať aspoň túto možnosť, ktorú predtým nemali.

STARŠÍ VASIČ: Vie to len boh. My im môžeme ponúknuť krst, ale potom je to už na nich, či to prijmú, alebo nie.

ak zomreli a nie sú pokrstení, kde veríte, že sú?

STARŠÍ SMITH: Sú v duchovnom svete, ktorý je akýmsi zadržiavacím miestom, kde čakajú a učia sa evanjelium, ak to nestihli na zemi. Preto im dávame možnosť prijať krst.

STARŠÍ VASIČ: Boh nás má rád, a preto chce, aby mal šancu k nemu prísť každý, aj ten ktorý o ňom za života nepočul.

čo v prípade, ak na niekoho zabudnete?

STARŠÍ SMITH: Každý potrebuje byť pokrstený, to je niečo čo sa nezmení. Vieme však, že Kristus má prísť druhýkrát. Keď príde, vie o všetkých dušiach, ktoré potrebujú krst. Nakoniec teda každý bude mať možnosť.

každý váš člen, ktorý žil zbožným životom, sa podľa vašej viery stane po smrti bohom a dostane vlastnú planétu. Veríte tomu?

STARŠÍ VASIČ: To je veľmi zjednodušene povedané. Ale áno, po tom, ako zomrieme, veríme, že ak sme žili správne, budeme akoby bohmi. Sme božími deťmi a boh chce, aby sme boli ako on. Čiže veríme, že to aj on chce pre nás. Napriek tomu, aj milión rokov do budúcnosti, on bude stále naším bohom.

čiže budete ako on, ale nebudete mať až takú moc ako on, chápem správne?

STARŠÍ SMITH: No to je dobrá otázka. Ak žijeme správne, zdedíme kráľovstvá, jeho múdrosť a moc. Budeme preto ako náš otec na nebesiach, a to v každom smere. Stále však bude on naším nebeským otcom.

„Stretli sme ľudí, ktorí nám hovorili, aby sme sa vrátili do Ameriky, šli domov, šli radšej pracovať, alebo aby sme sa radšej rozprávali len medzi sebou.“

dostanete aj planétu?

STARŠÍ SMITH: Ak sme nasledovali správnu cestu, veríme že áno. Je tu tá možnosť (úsmev).

máte niekedy chvíle, keď sa vnútri zamýšľate nad niektorými vecami, a že tak trochu nad určitými pasážami a vecami pochybujete?

STARŠÍ SMITH: Áno, to každý. Je podstatné spochybňovať a poznávať, či je to, či ono, od boha. Nie sme cirkvou slepo nasledujúcich. Zisťujeme to na nás samotných, pretože sa modlíme k Bohu a pýtame sa či sú veci pravdivé. Sú niektoré veci, o ktorých môžeme pochybovať.  Na tých si skúšame našu vieru. Tá nás robí silnejšími a pomáha nám porozumieť.

boli ste niekedy v Žiline kritizovaní za svoju misionársku prácu?

STARŠÍ VASIČ: Áno, sú tu ľudia, ktorí nám ani nedajú šancu a myslia si, že náš cieľ je iný, alebo že máme inú vieru. Nerozumejú, že chceme pomáhať. Občas narazíme u ľudí aj na predsudky. Ale väčšina k nám je veľmi milá.

stretli ste sa tu niekedy s tým, že vás ľudia urážali a hádali sa s vami?

STARŠÍ SMITH: Naším cieľom nie je hádať sa s inými cirkvami alebo ľuďmi o tom alebo inom výklade verša z Biblie alebo doktríne, to ľudí bližšie ku Kristovi neprivedie. Spory vyplavujú z ľudí duchovno a lásku. Každý by si to mal prečítať sám za seba a modliť sa. Netreba ľudí presviedčať, na to musia prísť oni sami, skrze božiu moc.

majú ľudia voči vám predsudky preto, že ste Američania?

STARŠÍ VASIČ: Občas áno, je to ale zriedka. Stretli sme ľudí, ktorí nám hovorili, aby sme sa vrátili do Ameriky, šli domov, šli radšej pracovať, alebo aby sme sa radšej rozprávali len medzi sebou. Je toho veľa. Nie každý má vôľu s nami hovoriť o Kristovi.

STARŠÍ SMITH: Vo všeobecnosti sú ale ľudia na Slovensku skvelí, otvorení a starostliví. Vážime si to.

Filip Lehotský

existujú projekty tu Slovensku, ktoré vaša cirkev podporuje?

STARŠÍ VASIČ: V roku 2017 sme spolupracovali s viac ako   1 800 partnermi na viac ako 2 500 projektoch na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Slúžime ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Neviem presne názvy fondov, ani organizácií, ale máme misionárov, ktorí sa zameriavajú presne na tento typ humanitárnej pomoci. Viem o projektoch v Košiciach, a taktiež v Prešove, kde sa venujeme dôchodcom v starobincoch a rómskej komunite, príbytkom pre bezdomovcov a pod.

podporujete aj projekty v Žiline?

STARŠÍ VASIČ: V Žiline netrvajú projekty kontinuálne, ale často chodíme napríklad do príbytkov bezdomovcov a snažíme sa im pomáhať. V Žiline je to v časti Závodie, kde spolupracujeme s jedným pútnikom.  

spolupracujete aj s ostatným náboženstvami? Pretože podľa informácií tradičné kresťanské cirkvi s vami nespolupracujú. 

STARŠÍ VASIČ: Vychádzame s rôznymi cirkvami a organizáciami a spoločne pracujeme na rôznych projektoch.

sú to ale aj kresťanské cirkvi?

STARŠÍ SMITH: Všetky druhy cirkví. Radi pomáhame.

STARŠÍ VASIČ: Spomínaný človek, ktorý sa stará o bezdomovcov v Závodí je katolík, čiže spolupracujeme aj s nimi. Sme otvorení všetkým. Máme spoločný cieľ.

„Keď sa vrátime a odložíme naše misionárske košele, nebude to znamenať, že sme skončili.“

keď porovnáte naše mesto s vaším rodným mestom v Amerike, ako vnímate Žilinu, prípadne iné mestá na Slovensku?

STARŠÍ VASIČ: Veľa ľudí tu chodí pešo, my nemáme také námestia a architektúru ako tu. V Amerike jazdíme všade autom. Prekonávame veľké vzdialenosti, a tiež je pravda, že radi šoférujeme.

STARŠÍ SMITH: Naše mestá sú navrhnuté tak, aby sa dalo autom dostať všade. To je jeden z rozdielov. Staré budovy a architektúra sú vecami, ktoré tu dosť obdivujeme. To v USA nenájdete.

STARŠÍ VASIČ: Páčia sa nám tiež všetky hrady. Žil som tu vo viacerých mestách a každé má svoje čaro. Najviac sa mi páči Žilina a Banská Bystrica, lebo sú medzi horami.

keďže sa učíte slovenčinu, existujú nejaké slová v našom jazyku, ktoré vám znejú zábavne?

STARŠÍ SMITH: Niektoré pomenovania nám znejú vtipne ako napríklad, keď vám policajti nasadia na pneumatiku tú vec, volá sa to „papuča“. V USA to voláme „boot“, čižma. Príde nám to vtipné.

STARŠÍ VASIČ: Tiež máme veľmi radi slovné spojenie „Nech sa páči“, pretože niečo také v angličtine nie je.

aké sú vaše plány po misii na Slovensku?

STARŠÍ VASIČ: Vrátim sa domov, pôjdem znovu do školy, nájdem si prácu a pravdepodobne sa ožením a budem mať rodinu. Normálny život.

STARŠÍ SMITH: Budem pokračovať v štúdiu, aby som dostal vzdelanie a založil si rodinu. Chcem  povedať, že keď sa vrátime a odložíme naše misionárske košele, nebude to znamenať, že sme skončili. Viera bude neustálou súčasťou nášho života.

Príspevok vychádza v spolupráci s portálom kazdyden.sk.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite