Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Planéta testov a garancií

.martin Mojžiš .spoločnosť

Asi máločo potešilo učiteľov krátko pred Vianocami viac ako dobrá správa od ministra Čaploviča, že peniaze vo výške viac ako 10 miliónov eur v rezorte ešte predsa len sú. Zlá správa je, že peniaze nie sú pre učiteľov, ale pre firmy, predávajúce mimoriadne predražený a nekvalitný produkt.

O kúpe Planéty vedomostí informoval minister školstva na tlačovej konferencii 18. decembra 2012. V každej normálnej krajine by táto tlačovka bola rituálnou politickou samovraždou. Nie preto, že väčšina relevantných informácií, ktoré tam zazneli, boli buď zavádzajúce polopravdy, alebo dokonca vyložené lži. To sa u politikov stáva pomerne často. Ale len veľmi zriedkavo sú tie polopravdy a lži také slaboduché a priehľadné, že na ich odhalenie netreba vyvinúť takmer nijaké úsilie.
„Obe naše zásadné podmienky, teda zníženie ceny a garancia správnosti obsahu, ktorý bol kritizovaný časťou verejnosti, boli akceptované,“ – uviedol podľa tlačovej správy ministerstva Dušan Čaplovič. No tak sa teda na tú cenu aj na tie garancie pozrime.
.cena

„Som rád, že sa nám podarilo vyrokovať cenu nižšiu, ako bola cena dohodnutá mojím ministerským predchodcom. Celková kúpa digitálneho učiva bola dohodnutá vo výške 6,7 milióna eur, rozložená na tri roky splátok, a to bolo zníženie o jeden milión eur tej ceny, ktorá bola dohodnutá mojím predchodcom.“ Tieto slová súčasného ministra sú celkom evidentnou a zároveň detsky naivnou lžou. Každý, kto tento prípad čo len zbežne sleduje, totiž vie, že predchádzajúci minister Jurzyca nijakú cenu nedohodol. Rokovania stroskotali práve na otázke ceny ¬– to bola presne tá vec, v ktorej sa nepodarilo dospieť k nijakej dohode.
Čaplovičov výrok by sa ešte dal ako-tak chápať, ak by sa rokovania minulého vedenia ministerstva a firmy Agemsoft stále točili len okolo ceny 7,7 milióna eur, ale ani tak to nebolo. Oslovili sme Eugena Jurzycu a on v tejto súvislosti pre .týždeň uviedol, že Agemsoft prichádzal v priebehu rokovaní s rôznymi cenovými ponukami, z ktorých žiadnu však ministerstvo neakceptovalo.
Ale ešte zaujímavejšie je, že Čaplovič nekúpil Planétu vedomostí za 6,7 milióna, ako o tom informovali skoro všetky médiá, ale za 8,7 milióna eur bez DPH (10,44 milióna eur s DPH) . Spolu s licenčnou zmluvou za 6,7 milióna totiž zároveň podpísal aj zmluvu o službách za ďalšie 2 milióny eur (všetko bez DPH). O týchto dvoch miliónoch však na tlačovej konferencii radšej taktne pomlčal.
O sume 6,7 milióna za licenciu navyše povedal, že je rozložená na tri roky splátok. Toto tvrdenie je buď vedomým zavádzaním najhrubšieho zrna, alebo rukolapným dôkazom toho, že minister nevie, akú zmluvu vlastne podpísal. V paragrafe 7.3.1 predmetnej zmluvy sa hovorí, že prvú splátku vo výške 1,66 milióna eur ministerstvo vyplatí na základe faktúry vystavenej po podpísaní zmluvy. V paragrafe 7.3.2 sa hovorí, že zvyšných 5,04 milióna eur vyplatí po vykonaní inštalácie, ku ktorej má dôjsť najneskôr 4 mesiace po podpise zmluvy. Splátky sú rozložené nie na tri roky, ale na štyri mesiace.
Je pravda, že druhá splátka má byť podľa zmluvy vyplatená bez takzvaného zádržného, 1 milión eur, ktoré má slúžiť ako poistka garancie kvality. Aj toto zádržné však má byť vyplatené najneskôr v polovici druhého roka, takže ani po zohľadnení tejto skutočnosti nemôže byť ani reči o rozložení splátok na tri roky. Nehovoriac o tom, že celé zádržné je len nekonečne drzá kamufláž. Kým sa však k tejto drzosti dostaneme, treba si niečo povedať o celkových garanciách správnosti obsahu Planéty vedomostí a o spôsobe testovania tohto produktu..garancie

„Keďže okolo tohto projektu boli pochybnosti v odbornej rovine, dohodli sme viaceré mechanizmy odbornej kontroly, ktoré sa realizovali a ktoré sa budú priebežne ďalej realizovať,“ – povedal Dušan Čaplovič a vzápätí dodal – „Garanti sú nielen odborníkmi v danej vednej disciplíne alebo učive, ale sú to aj vynikajúci odborníci v oblasti didaktiky.“
Z týchto slov sa dá ľahko nadobudnúť dojem, že Planéta vedomostí je v tejto chvíli opravená a garantovaná všeobecne uznávanými odborníkmi. Je to mylný dojem.
O tom, nakoľko je obsah Planéty vedomostí opravený, si možno urobiť celkom plastický obraz na základe dvoch asi najkritizovanejších lekcií, t.j. lekcie Oko a ucho a lekcie Skladanie síl. V prvej z nich boli viaceré chyby odstránené, takže svetlo sa už konečne na sietnici neláme (teraz sa na ňu premieta), ale iné medializované chyby zostali (napríklad nesprávna animácia optického zobrazovania pri vysvetľovaní krátkozrakosti a ďalekozrakosti). V druhej zo spomínaných lekcií boli odstránené všetky chyby, a to vskutku originálnym spôsobom – bola odstránená celá lekcia. Teda, aby sme boli presní, lekcia nebola odstránená úplne, v zozname lekcií ju nájdete a zobrazia sa vám aj všetky jej položky (animácie, videá, slovné komentáre). Ak si však na čokoľvek z toho kliknete, nedočkáte sa nijakej odozvy – animácie, videá ani slovné komentáre sa nespustia. Inými slovami, kritizovaná lekcia nie je opravená, ale znefunkčnená. Geniálne riešenie.
Možno z toho viniť garantov, ktorými sa dodávatelia aj minister zaštiťujú? Nie, títo garanti nemali ani zďaleka dosť času na to, aby mohli plne garantovať čo i len zlomok Planéty vedomostí (gestorské tímy na čele s garantmi boli zriadené až 1. októbra 2012). Z vyššie spomínanej zmluvy aj z osobných rozhovorov s garantmi vieme s istotou, že obsah a didaktickú stránku budú garantovať až v budúcnosti, za súčasný stav ešte nenesú zodpovednosť. Ministerstvo teda kúpilo ešte stále chybný a len nedostatočne opravený produkt s množstvom ľahko dokumentovateľných nedostatkov. Bez odbornej garancie, len s prísľubom budúcich garancií. Za takmer desať a pol milióna eur.
.prístup

Čaplovič však nehovoril len o garantoch, hovoril o viacerých mechanizmoch kontroly kvality. Jedným z nich má byť možnosť nahlasovania chýb všetkými subjektmi, ktoré budú mať k Planéte vedomostí prístup. Takže, kto všetko bude mať prístup a s ním aj možnosť nahlasovať chyby?
Ministerstvo sa zo všetkých síl snaží vyvolať pocit, že prístup budú mať všetky školy a okrem nich aj domácnosti a vydavatelia. Tlačová správa ministerstva má názov „Planéta vedomostí sa dostáva do škôl aj domácností“. Pri výpočte ceny, pripadajúcej na jedného žiaka, delil minister celkovú cenu licencie počtom všetkých žiakov v Slovenskej republike, čím jednoznačne potvrdil, že prístup majú mať všetci žiaci. 
Takže majú po podpise zmluvy všetky deti a ich rodičia prístup k Planéte vedomostí? Kdeže. Podľa prílohy č. 5 k zmluve medzi ministerstvom a firmami ATOS a Agemsoft je harmonogram projektu rozdelený do troch fáz. Prvá (implementačná) fáza trvá 4 mesiace od podpisu zmluvy a až na jej konci je poskytovateľ povinný inštalovať a konfigurovať Planétu vedomostí v Dátovom centre rezortu školstva. 
Nasleduje druhá (pilotná a testovacia) fáza, ktorá trvá 9 mesiacov. Budú mať počas tejto fázy zaručený prístup k onomu slávnemu digitálnemu obsahu všetky školy? Horkýže. Najprv bude mať prístup len vybraných 300 škôl, ktoré vraj budú digitálny vzdelávací obsah intenzívne testovať. Ďalšie školy sa budú pridávať len postupne.
Pri pilotnej a testovacej fáze sa na chvíľku zastavme. Nie je totiž prvá. A minister Čaplovič to veľmi dobre vie, ako vyplýva z ďalšieho jeho tvrdenia na tlačovej konferencii – „Stovky škôl majú s týmto obsahom pozitívne skúsenosti, čo potvrdili aj závery vlastnej štúdie, vychádzajúcej z pilotného projektu, ktorý pripravil môj predchodca.“ Spomínaný pilotný projekt prebiehal od februára do júna 2011 a zúčastnilo sa na ňom, čuduj sa svete, 300 škôl. Agemsoft si teda už zapilotoval a zatestoval dosýtosti, ale opakovanie je zrejme podľa ministra matkou múdrosti. Takže počas prvého roku sa nebude robiť nič iné, len opäť raz inštalovať, pilotovať a testovať, s najväčšou pravdepodobnosťou s tými istými školami ako v minulosti.
Až v tretej (ostrej) fáze, ktorá sa začne viac ako rok po podpísaní zmluvy, bude nasadený kompletný obsah, potvrdený gestormi a autoritami ministerstva. V tom čase už bude celá suma viac ako pol roka zaplatená. Teda, možno nie celá. Ešte je tam to slávne zádržné..zádržné

Tlačová správa ministerstva hovorí na tému zádržného 1 milión eur nasledovné: „Zádržné bude podľa ministra D. Čaploviča vyplatené až na záver, po odovzdaní kompletného vzdelávacieho obsahu, očisteného od prípadných nedostatkov – kým nebudeme mať definitívne odobrenie od expertných skupín, ako aj nášho vlastného systému manažmentu kvality, zmluvne dohodnuté zádržné dodávateľovi nevyplatíme.“
Zmluva však hovorí niečo celkom iné. Nárok na vyplatenie zádržného vzniká podľa paragrafu 9.1 už po odstránení prvej várky nahlásených obsahových chýb. Ministerstvo si pritom musí prvýkrát uplatniť nárok na odstránenie prípadných obsahových chýb do 6 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ak uvážime, že Planéta vedomostí má byť nainštalovaná do 4 mesiacov od podpisu zmluvy, tak maximálne 300 školám postupne zapájaným do testovania ostávajú na hľadanie a nahlasovanie chýb 2 mesiace. Ešte raz a pomaly, zádržné sa týka len chýb, ktoré nájdu učitelia niekoľkých vybraných škôl za dva mesiace. 
V tomto čase však toho musia stihnúť ešte oveľa viac. Každú z týchto chýb totiž musí ešte podľa paragrafu 9.1 označiť a potvrdiť Štátny pedagogický ústav. A nestačí chyby len nájsť, nahlásiť a potvrdiť, podľa paragrafu 9.5. musia byť zrozumiteľne a dostatočne popísané vrátane požadovaného spôsobu odstránenia. Čiže školám a ministerstvu nestačí chyby reklamovať, treba aj presne zadať, ako ich opraviť.
Za 2 mesiace toho teda musí ministerstvo stihnúť naozaj veľa. A koľkože má ATOS a Agemsoft času na odstránenie tejto prvej várky chýb? Nuž, podľa paragrafu 9.1. to musí stihnúť v lehote 12 (slovom dvanásť) mesiacov. Má na to celý rok, pričom v polovici tejto lehoty sa, len tak mimochodom, spustí ostrá prevádzka s garantovaným obsahom. Nuž a len čo bude táto prvá várka chýb odstránená, celé zádržné sa vyplatí. Ministerstvo pritom môže nahlasovať ďalšie chyby každý štvrťrok, ale ich odstránenie alebo neodstránenie nemá na vyplatenie zádržného už nijaký vplyv.
Pri takomto zádržnom je veru ťažké zadržať smiech, aj keď je to smiech cez slzy (ak sa dobre započúvate, je možné zachytiť aj srdečný smiech bez sĺz – to sa smejú gorily v hmle). Nuž ale nezasmejte sa, keď si tu ktosi robí z niekoho iného takúto kolosálnu srandu. Na prvý pohľad to môže vyzerať tak, že si tú srandu robia ATOS a Agemsoft z ministra, ale pokojne to môže byť aj tak, že si ju robí minister z novinárov a celej verejnosti. O tom, že Dušan Čaplovič (Smer – sociálna demokracia) má zmysel pre humor, netreba vôbec pochybovať. Veď ten, kto povie o Planéte vedomostí: „Je to náš skutočný darček učiteľom, učitelia po tom volajú, aj v tom poslednom období,“ – to veru nemôže byť nijaký suchár. Keď si uvedomíme, po čom učitelia v poslednom období naozaj volajú, musíme uznať, že tento Čaplovičov výrok síce vykazuje jasné znaky politickej samovraždy, ale inak je to kameňák.

_________________________________________

Čo sa deti dozvedia

Základným problémom plošného nákupu Planéty vedomostí je jeho plošnosť a nehorázna predraženosť – keď už sa toľko hovorí o digitálnej gramotnosti, tak viac ako 10 miliónov eur môže za takýto produkt zaplatiť len digitálne úplne negramotný človek (alebo štátny úradník). Druhým najväčším problémom je didaktická prázdnosť až úbohosť mnohých lekcií a veľmi nerovnomerné pokrytie štátneho vzdelávacieho programu jednotlivých predmetov.

Tretím v poradí dôležitosti je problém technickej zastaranosti (všetky animácie sú napríklad vo formáte flash, ktorý nie je podporovaný na čoraz rozšírenejších tabletoch a smartfónoch). 

Až po týchto troch naozaj významných nedostatkoch prichádzajú na rad obsahové chyby a veková neprimeranosť, ktoré sa v princípe dajú odstrániť. Ani tie však v Planéte vedomostí poriadne odstránené nie sú. Možno sa o tom presvedčiť náhodným prezeraním lekcií, napríklad z prírodovedy pre prvý stupeň základných škôl. 

Čo sa môžu dozvedieť naši najmladší žiaci z Planéty vedomostí po niekoľkých rokoch jej testovania a priebežného odstraňovania chýb? Napríklad toto: 

•    Časťami ľudského vajíčka sú corona radiata a zona pellucida.

•    Liečivá sú legálne drogy.

•    Keď je elektrický zvonček v chode, je zasiahnutý. 

•    Siločiary tvoria vzor magnetického poľa. 

•    Sfarbenie pokožky nie je dedičné.

•    Tuhé látky nemôžu byť stlačené.

•    Pravdivosť teórie častíc nemôžeme dokázať. 

•    Kmene stromov v lese rastú rýchlo kvôli konkurencii o svetlo. 

•    Ak sa plyn schladí, príťažlivé sily medzi jeho časticami sa zvýšia. 

•    Väčšie množstvo dodanej elektrickej energie dáva elektrónom väčšiu silu.

•    Ľudská koža reaguje na zníženie teploty vztýčením chĺpkov, aby udržala teplý vzduch. 

•    Sila gravitácie spôsobí veľmi rýchly pád človeka na zem, pretože prekonáva aerodynamický odpor jeho tela.

_______________________________________

Stanovisko ministerstva školstva

Keďže minister Čaplovič nemal medzi sviatkami a po nich čas na osobné stretnutie, požiadali sme jeho hovorcu aspoň o stručné stanovisko k trom okruhom otázok.

.týždeň: Na tlačovej konferencii pán minister uviedol: „Uvedomujem si, a to treba tiež zdôrazniť, že obstarávanie digitálneho učiva obsiahnutého v tomto skvelom projekte bolo vnímané veľmi kontroverzne, zniesla sa naň veľká dávka mediálnej kritiky ... Preto som veľmi citlivo pristupoval k tomuto rozhodnutiu, veci som si dal všetky posúdiť, zhodnotiť, analyzovať.“
Jednou z najkritizovanejších skutočností pritom bola vysoká obsahová zhoda Planéty vedomostí s produktom Brána poznania pochádzajúcim od tej istej firmy (Young Digital Planet), pričom Brána poznania bola rádovo lacnejšia a na mnohých školách ju majú zakúpenú. V tejto súvislosti sa pýtame:
Bolo vykonané nezávislé porovnanie Planéty vedomostí so starším produktom Brána poznania z hľadiska obsahovej zhody, ceny, dostupnosti a využívanosti na školách? Kto ho vykonal, aké je číslo zmluvy alebo objednávky, na základe ktorej sa robilo toto porovnanie, aké boli výsledky tohto porovnania a kde sa s nimi môže verejnosť oboznámiť?

.michal Kaliňák: Okrem použitia určitého počtu dátových objektov nemajú spomínané produkty nič spoločné. Konštatuje to analýza, ktorú nechal vypracovať bývalý minister, pričom ďalším jej záverom je fakt, že ide o úplne iné produkty. Navyše rozsah poskytnutej licencie Planéty vedomostí je neporovnateľný so spôsobom licencovania Brány vedomostí.

.týždeň: Minister oznámil, že vyjednal cenu 6,7 milióna eur čiže o milión eur nižšiu, ako jeho predchodca. Jeho predchodca však nijakú cenu nevyjednal, rokovania vôbec nedospeli k zhode v otázke ceny. V tejto súvislosti sa pýtame:
Z čoho vychádzala ministrova informácia o znížení ceny o milión eur? Prečo na tlačovej konferencii zverejnil iba sumu 6,7 milióna eur za licenciu, a nie plnú sumu 8,7 milióna eur bez DPH za licenciu a služby? 

.michal Kaliňák: Pán minister na tlačovej konferencii správne uviedol vyrokovanie zľavy 1 milión eur. Cena samotných licencií, ktorú vyjednal bývalý minister pán Jurzyca, bola 7,7 milióna eur bez DPH. Súčasné vedenie dohodlo cenu nižšiu o 1 milión eur. Cena za služby sprevádzajúce nasadenie tohto produktu, teda implementácia v dátovom centre a podpora prevádzky počas 3 rokov, vyškolenie učiteľov a prevádzka help desku pre užívateľov počas 3 rokov a podobne, bola aj pri prvom aj terajšom rokovaní na rovnakej úrovni, a to 2 milióny eur. 

.týždeň: V tlačovej správe sa uvádza, že „pre každý predmet, ktorý je súčasťou Planéty vedomostí, boli vytvorené tímy odborných garantov vedené uznávanými pedagogickými kapacitami, ktoré zaručia zdokonaľovanie učiva aj po didaktickej stránke.“ V skutočnosti však správnosť obsahu v tejto chvíli garanti negarantujú, pretože ani zďaleka neprešli celý obsah. Celý obsah majú garantovať až v čase spustenia ostrej prevádzky, čo je viac ako o rok. V tejto súvislosti sa pýtame:
Prečo ministerstvo kúpilo digitálny vzdelávací obsah, ktorý nebol spomínanými garantmi garantovaný v čase podpisu zmluvy? Prečo majú mať školy viac ako rok k dispozícii obsah, ktorý spomínaní garanti negarantujú? Čo sa stane, ak bude Planéta vedomostí obsahovať veľké množstvo chýb aj po uplynutí 13 mesiacov od podpisu zmluvy? Existuje nejaké hraničné množstvo chýb, po presiahnutí ktorého ministerstvo vyhlási produkt za natoľko nekvalitný, že odstúpi od zmluvy? Aké je toto hraničné množstvo?

.michal Kaliňák: Projekt Planéta vedomostí má jasne stanovený časový harmonogram, v rámci ktorého sú dohodnuté jednotlivé fázy projektu od implementačnej až po ostrú prevádzku. Uzavretá zmluva na dodávku digitálneho učiva obsahuje jasný mechanizmus vykonávania kontroly kvality všetkých lekcií, a to tak na strane dodávateľa, ako aj odberateľa – teda rezortu školstva.
Táto kontrola prebehne počas 6 mesiacov od nasadenia Planéty vedomostí do prostredia dátového centra regionálneho školstva. Dodávateľ má k dispozícii 12 mesiacov na odstránenie zistených obsahových nedostatkov, pokiaľ ich garanti, menovaní Štátnym pedagogickým ústavom, uznajú za závady. Závady budú odstránené dodávateľom na jeho náklady, a to takým spôsobom, ktorý garanti uznajú za akceptovateľný. Táto kontrola bude priebežná a všetky opravené časti budú následne k dispozícii. 
V tejto súvislosti ešte zdôrazňujem, že uzavretá zmluva má jasné ustanovenia o zádržnom vo výške 1 milióna eur, ktoré budú dodávateľovi vyplatené len po odstránení všetkých obsahových chýb identifikovaných počas 6-mesačnej kontroly.

_______________________________

Stanovisko bývalého vedenia

Na odpovede hovorcu ministerstva školstva Michala Kaliňáka sme umožnili reagovať Jaroslavovi Ivančovi, bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva, ktorý v minulom volebnom období viedol za ministerstvo rokovania o kúpe Planéty vedomostí.

K odpovedi na prvý okruh otázok:
Nemám vedomosť o tom, že by sme zadávali „nezávislé porovnanie“, respektíve analýzu Planéty vedomostí vo vzťahu k produktu Brána poznania. Dokonca si nemyslím, že to bolo potrebné. V istom štádiu došlo k spochybneniu, respektíve odhaleniu obsahových chýb, ktoré boli verejne prezentované. Sústredili sme sa na to, aby sme dostali adekvátne vysvetlenie, respektíve vyvrátenie obsahových chýb vo výučbových materiáloch v produkte, ktorý bol predmetom rokovaní. Očakávali sme protireakciu zo strany dodávateľa, ktorá by verejnosti odborne vyvrátila verejné spochybňovanie produktu alebo priame odstránenie nedostatkov. To sa nestalo.

K odpovedi na druhý okruh otázok:
Produkt bývalé vedenie nekúpilo, preto nie je možné hovoriť o akejkoľvek dohodnutej cene. Počas rokovaní  boli diskutované aj prístupy k cene, no naším cieľom bolo dosiahnuť adekvátne hodnotenie pomeru medzi cenou a ponúknutou kvalitou. V rokovaniach suma oscilovala okolo čísla z dolnej hranice (6 miliónov eur – pozn. redakcie) intervalu zverejného vo vestníku, no ku konečnej dohode nedošlo. Kľúčový bol okamih, keď protistrana nedokázala adekvátne a presvedčivo reagovať na verejne odhalené chyby a nedostatky produktu. Rokovania sa tak ukončili.

K odpovedi na tretí okruh otázok:
Klient, ktorý kupuje hotový produkt a nie vývoj, by mal mať jasné garancie bezchybnosti, príslušnej funkčnosti a kvality.

Jaroslav Ivančo, bývalý štátny tajomník ministerstva školstva.

____________________________

Stanovisko firmy ATOS

Odpoveď riaditeľa odboru marketingu a komunikácie Michala Černaya na našu žiadosť o osobné stretnutie s predstaviteľom firmy a diskusiu o vopred vybraných okruhoch tém.

.okruhy tém navrhované týždňom:

1. Cena 2 milióny eur za služby. Koľko z toho je za implementáciu a údržbu softvéru, koľko za prevádzkovanie helpdesku, koľko za školenia a ako sa dospelo k týmto cenám?

2. Cena 6,7 milióna za licenciu. Koľko z toho je za licenciu anglickej verzie od YDP? Koľko je za lokalizáciu do slovenčiny? Kto zodpovedá za kvalitu prekladu? Kto preklady naozaj robil a kto je majiteľom práv preložených textov v zmysle autorského práva?

3. Testovanie. Prečo je v časovom harmonograme 9-mesačná pilotná a testovacia fáza, keď bol projekt už ministerstvom a Agemsoftom pilotovaný a testovaný, navyše na tých istých školách, na ktorých sa to chystá aj teraz?

4. Nahlasovanie chýb. Aká je možnosť kontroly počtu a závažnosti nahlasovaných chýb zo strany verejnosti? Aká je možnosť kontroly, že všetky chyby budú naozaj odstránené?

.odpoveď firmy ATOS:

Vzhľadom na veľmi negatívny a vyslovene jednostranný postoj pána Mojžiša k projektu v minulosti bude naša komunikácia zdržanlivá, čo pána Mojžiša nemôže prekvapiť. Minister Čaplovič sa na tlačovej konferencii vyjadril v tom duchu, že zavádzanie digitálneho učiva na Slovensku mešká. Pod toto meškanie sa pán Mojžiš podpísal zásadným spôsobom, a preto budeme o detailoch projektu vždy radšej komunikovať s inými žurnalistami, od ktorých môžeme očakávať aspoň pokus o vyvážený postoj. O tom, že pán Mojžiš svoj postoj ani metódy práce zatiaľ nezmenil, svedčia aj jeho pokusy o zastrašovanie našich odborných garantov, s ktorými spolupracujeme na vylepšovaní digitálneho učiva. Naším záujmom je publicita pre projekt, a nie publicita pre pána Mojžiša. 
Predpokladáme, že pán Mojžiš bude adresovať otázky aj na ministerstvo. Kedže si ctíme projektové partnerstvo s Ministerstvom školstva, ktoré bolo uzavreté podpisom zmluvy, nechceme komunikovať bez koordinácie s ministerstvom. Pokiaľ teda pán Mojžiš adresoval otázky na ministerstvo, počkáme na odpovede, ktoré pán Mojžiš od ministerstva dostane a na spôsob, ako ich zverejní, a potom bude eventuálne možné aj stretnutie. 

Michal Černay, riaditeľ odboru marketingu a komunikácie.


Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite